Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van De Vijverhof

De Ondernemingsraad (OR) van woonzorgcentrum De Vijverhof is er om de belangen van medewerkers te behartigen. De OR-leden bekijken bijvoorbeeld of er voldoende werkoverleg is op de afdelingen, of de arbeidsomstandigheden goed zijn en of de regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd.

Vergaderingen van de OR

Alle belangrijke werkgerelateerde zaken bespreken de OR-leden tijdens vergaderingen en het maandelijkse overleg met de bestuurder van De Vijverhof. Hierbij komen ook onderwerpen als werkroosters en opleidingen aan bod. Spelen er belangrijke kwesties voor medewerkers? Dan maakt de Ondernemingsraad dit kenbaar via bijvoorbeeld posters.

De leden van onze OR

De Ondernemingsraad van De Vijverhof bestaat uit de volgende leden:

  • Samira Boultam, voorzitter (financiën/administratie)
  • Dorien Kuipers (verzorgende IG thuiszorg)
  • Mieke Verkade (woonondersteuner)
  • Desiree Voskamp (medewerker welzijn)

Contact met de Ondernemingsraad

Werk je bij De Vijverhof en wil je meer weten over onze Ondernemingsraad? Wil je iets kwijt aan de leden of heb je een vraag? De OR staat graag voor je klaar!: ondernemingsraad@hsbdevijverhof.nl