Woonzorgcentrum De Vijverhof

Woonzorgcentrum De Vijverhof in Capelle aan den IJssel verzorgt, verpleegt en behandelt mensen met een zorgindicatie. Zowel bij mensen thuis als in ons woonzorgcentrum. Met extra veiligheidsvoorzieningen en professionele zorg op afroep proberen wij bij te dragen aan de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen. Mocht dit niet meer gaan omdat u intensieve zorg nodig heeft, dan kunt u met een ZZP indicatie opgenomen worden in ons zorgcentrum, waar wij verpleeghuiszorg bieden.

De Vijverhof streeft naar het verlenen van ouderenzorg met een eigen gezicht, herkenbaar voor iedereen. Hierbij richt de zorgverlening zich op de zorgvrager in zijn totale mens-zijn (holistische benadering). Dit betekent dat onze zorginstelling niet alleen aandacht schenkt aan de lichamelijke aspecten van een ‘bewoner’, maar dat ook aandacht wordt geschonken aan de psychische en sociale aspecten. Uiteraard naar behoefte van de bewoner en binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Gouden keurmerk voor onze zorg
In 2020 behaalde De Vijverhof het gouden keurmerk voor zowel de intramurale zorg (het woonzorgcentrum), als de Thuiszorg/VPT. Het bewijs dat we zorg van hoge kwaliteit leveren; een prestatie van formaat waar we trots op zijn!

Woonzorgcentrum De Vijverhof

Woonzorgcentrum De Vijverhof

Woonzorgcentrum De Vijverhof in Capelle aan den IJssel verzorgt, verpleegt en behandelt mensen met een zorgindicatie. Zowel bij mensen thuis als in ons woonzorgcentrum. Met extra veiligheidsvoorzieningen en professionele zorg op afroep proberen wij bij te dragen aan de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen. Mocht dit niet meer gaan omdat u intensieve zorg nodig heeft, dan kunt u met een ZZP indicatie opgenomen worden in ons zorgcentrum, waar wij verpleeghuiszorg bieden.

De Vijverhof streeft naar het verlenen van ouderenzorg met een eigen gezicht, herkenbaar voor iedereen. Hierbij richt de zorgverlening zich op de zorgvrager in zijn totale mens-zijn (holistische benadering). Dit betekent dat onze zorginstelling niet alleen aandacht schenkt aan de lichamelijke aspecten van een ‘bewoner’, maar dat ook aandacht wordt geschonken aan de psychische en sociale aspecten. Uiteraard naar behoefte van de bewoner en binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Gouden keurmerk voor onze zorg
In 2020 behaalde De Vijverhof het gouden keurmerk voor zowel de intramurale zorg (het woonzorgcentrum), als de Thuiszorg/VPT. Het bewijs dat we zorg van hoge kwaliteit leveren; een prestatie van formaat waar we trots op zijn!

Woonzorgcentrum De Vijverhof

Woonzorgcentrum

Kunt u niet meer zelfstandig thuis wonen? Dan bent u van harte welkom in woonzorgcentrum De Vijverhof. Hier krijgt u de geïndiceerde zorg die u nodig heeft.

Woonzorgcentrum De Vijverhof telt 132 plaatsen, verdeeld over vier etages waar zorg wordt verleend aan zowel psychogeriatrische als somatische zorgvragers. Naast deze vorm van zorg bestaat ook de mogelijkheid om een appartement te huren, waarbij de zorg geleverd wordt door de medewerkers van het woonzorgcentrum.

Thuiszorg

Kunt u zich thuis niet meer volledig zelfstandig redden? Dan kunt u – vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) – een beroep doen op thuiszorg in Capelle aan den IJssel. De Vijverhof biedt thuiszorg in de Wijk Middelwatering. Zo nodig werken we samen met enkele andere zorgaanbieders. Onze voornaamste specialisatie ligt op het gebied van de ouderenzorg. En onze grootste doelgroep zijn de huurders in onze huurappartementen.

ZZP Indicatie

Om in aanmerking te komen voor een plaats in woonzorgcentrum De Vijverhof heeft u een geldige ZZP indicatie nodig. ZZP staat voor zorgzwaartepakket. Een zorgzwaartepakket is eigenlijk een nauwkeurige omschrijving van de zorg die u nodig heeft in uw situatie; welke soort zorg en hoeveel.

Mantelzorg

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg en het welzijn van onze bewoners. Meer levensgeluk dus! We betrekken hen dan ook met plezier bij de zorg en activiteiten voor onze bewoners. Ook horen we graag van mantelzorgers over gewoonten en waarden van een bewoner, als deze daar zelf niet meer voldoende toe in staat is. Hierdoor kunnen onze medewerkers hun activiteiten beter laten aansluiten bij de individuele situatie van een bewoner.

“Persoonlijk, betrokken, deskundig, een respectvol thuis”

De Vijverhof

“Persoonlijk, betrokken, deskundig, een respectvol thuis”