Cliëntenraad

De Cliëntenraad van woonzorgcentrum De Vijverhof is een medezeggenschapsorgaan volgens de Medezeggenschapsregeling Wmcz. De leden van de Cliëntenraad overleggen met de directie en het management van De Vijverhof over alle vraagstukken rondom onze bewoners.

Cliëntenraad De Vijverhof

De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van de Vijverhof. Het bestuur moet bij beslissingen rekening houden met de adviezen die zij uitbrengen. Dat gaat bijvoorbeeld over zaken als het kwaliteitsplan, veiligheid, voeding, gezondheid en hygiëne, geestelijke verzorging en recreatie. Kortom: over de kwaliteit van zorg en welzijn. De Cliëntenraad vergadert gemiddeld acht keer per jaar met de directeur-bestuurder.

Wilt u meer weten over onze Cliëntenraad?

Neem dan gerust contact op via clientenraad@hsbdevijverhof.nl

“Persoonlijk, betrokken, deskundig, een respectvol thuis”

De Vijverhof

“Persoonlijk, betrokken, deskundig, een respectvol thuis”