Onvrijwillige opname in De Vijverhof  volgens de Wzd.

Het kan voorkomen dat iemand niet meer snapt of beseft dat hij/zij zorg nodig heeft in een zorginstelling. Bijvoorbeeld vanwege dementie, omdat iemand niet meer goed voor zichzelf kan zorgen of erg in de war is. Als mensen niet meer duidelijk kunnen maken of zij in De Vijverhof willen komen wonen, maar zich daartegen ook niet verzetten is er naast de ZZP 5 of 7-indicatie een extra toets nodig door het CIZ. Wij handelen hierbij volgens de Wzd: de Wet Zorg en Dwang. Deze wet geldt voor allerlei vormen van onvrijwillige zorg.

Bekijk de folder over onvrijwillige zorg

Hoe dit in zijn werk gaat, kunt u lezen in de folder over onvrijwillige zorg. Hierin wordt uitgelegd wat de wet inhoudt en op wie de wet van toepassing kan zijn. Ook leest u over de rol die het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) hierbij speelt.

Wilt u meer weten over onvrijwillige opname in ons zorgcentrum?
Bel dan gerust: 010 – 450 37 55 (maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur).