Werken aan de toekomst van De Vijverhof

Bij De Vijverhof werken we graag aan vernieuwing en verbetering. Daarom hebben we een plan gemaakt om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Op het vlak van techniek, maar ook als het gaat om welzijn. Vanaf maart gaan we stapsgewijs met de werkzaamheden aan de slag, die tot dit najaar gaan duren.

We willen onze bewoners graag de maximale vrijheid bieden die bij hen past, net als zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven. Daarom gaan we werken met een open-deurenbeleid voor bewoners met dementie. Dit betekent dat bewoners die nu op een gesloten afdeling verblijven, straks bijvoorbeeld een kopje koffie kunnen gaan drinken in de Brasserie of een wandeling maken door de binnentuin. Zo lang als dit veilig kan. Hiervoor creëren we leefcirkels– in lijn met de Wet zorg en dwang. Die wet schrijft voor dat iedere bewoner zich vrij mag bewegen, tenzij dat écht niet verantwoord is.

HSB de Vijverhof

Zo werken de leefcirkels
Via leefcirkels krijgen deze bewoners meer vrijheid. De leefcirkels worden begrensd met behulp van technische voorzieningen, zogenoemde domotica. Wil een bewoner een leefcirkel verlaten waar diegene voor de eigen veiligheid zou moeten blijven? Dan gaat de deur waar diegene door wil, op slot. Dit gebeurt via een sensor die de bewoner in een hals- of polszender draagt, en alleen als het voor die bewoner echt niet anders kan. Als iemand toch een zone passeert terwijl dat niet gewenst is, dan gaat er automatisch een melding naar iemand van de zorg, die actie kan ondernemen. We introduceren dus een nieuwe techniek en passen hier onze werkwijze op aan. Fijn en veilig, voor iedereen.

Welzijn en techniek
Daarnaast gaan we de afdelingen voor bewoners met dementie anders inrichten, met extra aandacht voor herkenbaarheid en mooie kleuren. Huiselijker en gezelliger dus. Zodat onze bewoners zich hier nog prettiger gaan voelen, de ruimte gaan verkennen en zich beter kunnen oriënteren.
Ook gaan we in de hele Vijverhof aan de slag met onder meer betere wifi, nieuwe bekabeling, ict en alarmering. We vervangen onze huidige systemen door vernieuwde technologie. Het kan zijn dat u hinder of overlast ondervindt van de werkzaamheden, hiervoor alvast onze excuses. Straks hebben we allemaal profijt van de nieuwe systemen. Hiermee zijn we klaar voor slimme innovaties. Nu en in de toekomst.

Meer informatie volgt
Voordat we daadwerkelijk met bepaalde werkzaamheden aan de slag gaan, informeren we u hierover. Zodat u weet wat er gebeurt en wat u hier eventueel van gaat merken. Heeft u nu al vragen? Stel ze gerust aan Pauline via: info@hsbdevijverhof.nl