Verpleeghuiszorg

In verpleeghuis De Vijverhof hebben we plaats voor ruim 100 bewoners: zowel plaatsen voor mensen met de ziekte dementie als plaatsen voor somatische verpleging/verzorging. Hier krijgt u zorg van een vast team dat 24/7 aanwezig is op de afdeling. Naast de zorg ontvangt u behandeling van een compleet behandelteam en is de specialist oudergeneeskunde uw hoofdbehandelaar. Zij houden uw welzijn goed in de gaten en maken het u zo comfortabel mogelijk. De paramedische zorg, medicatie en hulpmiddelen vallen binnen de verpleeghuiszorg.

Psychogeriatrie

We bieden zorg aan bewoners met psychogeriatrische (PG) problematiek, zoals dementie. De gestelde ZZP indicatie is leidend voor de zorg die we bieden. Daarnaast participeert De Vijverhof in de regionale ketenzorg dementie.

De afdelingen psychogeriatrie bevinden zich op de eerste en deels tweede etage. Dit zijn appartementen van zo’n 25 m2, waarbij twee bewoners één sanitaire unit delen. Deze unit is voorzien van een technische aanpassing voor privacy. Per tien bewoners is er een gezamenlijke huiskamer. Hier krijgen bewoners gedurende de dag structuur en activiteiten aangeboden.

Voorwaarden voor opname: geldige ZZP indicatie 5 of 7 en een “besluit tot opname” op basis van de Wzd, afgegeven door het CIZ.

Somatische verpleging/verzorging

We bieden zorg aan bewoners met een chronische lichamelijke aandoening, zoals de ziekte van Parkinson, een chronische longziekte (COPD) of een beroerte (CVA).

De afdelingen somatische verpleging/verzorging bevinden zich deels op de tweede etage en op de derde en vierde etage. Dit zijn appartementen van zo’n 50 m2, met elk een eigen sanitaire unit.

Voorwaarden voor opname: geldige ZZP indicatie 6 of 8 met behandeling
Omdat een verpleeghuis valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) is er sprake van een inkomensafhankelijke bijdrage. Het CAK bepaalt voor iedere cliënt deze persoonlijke eigen bijdrage, gebaseerd op de aangeleverde gegevens.