Mantelzorg in en om De Vijverhof

Mantelzorg is zorg die door u verleend wordt aan uw naaste die of in of bij De Vijverhof woont

Mantelzorgers, we kunnen er niet meer buiten

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg en het welzijn van onze bewoners. Meer levensgeluk dus! We betrekken hen dan ook met plezier bij de zorg en activiteiten voor onze bewoners. Ook horen we graag van mantelzorgers over gewoonten en waarden van een bewoner, als deze daar zelf niet meer voldoende toe in staat is. Hierdoor kunnen onze medewerkers hun activiteiten beter laten aansluiten bij de individuele situatie van een bewoner.

Wat kunnen mantelzorgers binnen De Vijverhof doen?

Als uw naaste zorg krijgt van De Vijverhof gaan wij graag met uw naaste en u het gesprek aan om afspraken te maken over de zorg en ieders aandeel daarin.
We vinden het belangrijk om te weten wat uw naaste van ons verwacht en wat hij of zij belangrijk vindt. Vragen als “Wat kunt u zelf?” en “Waar wilt u bij geholpen worden?” komen in het gesprek met elkaar aan de orde. Met elkaar bekijken we dan:

  • Wat uw naaste zelf gaat doen
  • Wat u gaat doen
  • Wat wij gaan doen.

Dat laatste, wat wij gaan doen, is afhankelijk van de indicatie; op basis van een ZZP 6 kunnen wij meer doen dan bijvoorbeeld op basis van een ZZP 4.
Met elkaar komen wij tot een arrangement waarin uw naaste zich zo prettig en goed mogelijk geholpen voelt.

Vast aanspreekpunt voor mantelzorgers

Het geven van mantelzorg kan soms zwaar zijn. Vaak willen mantelzorgers dit niet erkennen. Zij lopen de kans overbelast te raken, met alle gevolgen van dien. Daarom hebben we voor mantelzorgers een vast aanspreekpunt binnen De Vijverhof; de eerste verantwoordelijk verzorgende/verpleegkundige (EVV) van uw naaste. Hier kunnen mantelzorgers terecht met vragen. Ook kunnen zij hier hun verhaal kwijt en informatie krijgen over alles wat met mantelzorg te maken heeft.

Wilt u meer weten over mantelzorg binnen De Vijverhof?
Bel dan gerust: 010 – 450 37 55.

“Persoonlijk, betrokken, deskundig, een respectvol thuis”

De Vijverhof

“Persoonlijk, betrokken, deskundig, een respectvol thuis”