De Wet maatschappelijk ondersteuning

Huishoudelijke zorg

Tegenwoordig moeten we zo lang en zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Maar dat lukt niet altijd. Daarom is er de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet zorgt ervoor dat mensen die zich niet alleen kunnen redden, ondersteuning krijgen.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Veel gemeenten motiveren hun bewoners om vrijwilligerswerk te doen en mantelzorg te verlenen aan mensen die dat nodig hebben. Maar dat is mogelijk niet altijd genoeg. Daarom organiseren gemeenten ook informatiebijeenkomsten over de Wmo en wijzen zij bewoners op bijzondere mogelijkheden, zoals persoonlijk advies, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke ondersteuning.

Wanneer heeft u recht op hulp?

Wanneer u niet meer in staat bent om uw huishouden zelf te doen – bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte of omdat u slecht ter been bent – heeft u recht op huishoudelijke ondersteuning. Deze kunt u aanvragen bij het Wmo-loket in uw gemeente. De medewerkers van het Wmo-loket bespreken samen met u of er inderdaad huishoudelijke ondersteuning nodig is, en hoeveel. Dit proces noemen we indicatiestelling. Krijgt u een indicatie en ondersteuning toegewezen? Dan moet u de geldigheidsduur van deze indicatie zelf in de gaten houden. Heeft u na deze periode nog steeds hulp nodig? Dan volgt opnieuw een indicatiestelling.

Huishoudelijke ondersteuning voor onze cliënten

Binnen De Vijverhof willen we uiteraard dat alle ondersteuning vanuit de Wmo goed geregeld is. Daarom gaan we, na ontvangst van uw indicatie, met u in gesprek om afspraken te maken.

U kunt contact opnemen met de Teamleider non-food (huishoudelijke ondersteuning) om een afspraak te maken. Zo kunnen we met z’n allen zorgen voor een schoon en leefbaar huis. Een fijn idee voor iedereen!