Woonzorgcentrum
Capelle aan den IJssel

Kunt u niet meer zelfstandig thuis wonen? Dan bent u van harte welkom in woonzorgcentrum De Vijverhof. Hier krijgt u de geïndiceerde zorg die u nodig heeft.

Woonzorgcentrum De Vijverhof telt 132 plaatsen, verdeeld over vier etages waar zorg wordt verleend aan zowel psychogeriatrische als somatische zorgvragers. Naast deze vorm van zorg bestaat ook de mogelijkheid om een appartement te huren, waarbij de zorg geleverd wordt door de medewerkers van het woonzorgcentrum.

De volgende vormen van zorg worden geboden binnen het woonzorgcentrum:

Verpleeghuiszorg

In verpleeghuis De Vijverhof hebben we plaats voor ruim 100 bewoners: zowel plaatsen voor mensen met de ziekte dementie als plaatsen voor somatische verpleging/verzorging. Hier krijgt u zorg van een vast team dat 24/7 aanwezig is op de afdeling. Naast de zorg ontvangt u behandeling van een compleet behandelteam en is de specialist oudergeneeskunde uw hoofdbehandelaar. Zij houden uw welzijn goed in de gaten en maken het u zo comfortabel mogelijk. De paramedische zorg, medicatie en hulpmiddelen vallen binnen de verpleeghuiszorg.

Verzorgingshuiszorg

Verzorgingshuiszorg in De Vijverhof wordt afgebouwd en komt ten gunste van het aantal verpleeghuisplaatsen. In het geval van verzorgingshuiszorg is een huisarts uw hoofdbehandelaar. Ook hier krijgt u zorg van een vast team. Alle paramedische zorg en medicatie gaan via uw zorgverzekeraar.

Wet Bopz

Het kan voorkomen dat iemand niet meer snapt of beseft dat hij/zij zorg nodig heeft in een zorginstelling. Bijvoorbeeld vanwege dementie, omdat iemand niet meer goed voor zichzelf kan zorgen of erg in de war is. Als mensen niet meer duidelijk kunnen maken of zij in De Vijverhof willen komen wonen, maar zich daartegen ook niet verzetten is er naast de ZZP 5 of 7-indicatie een extra toets nodig door het CIZ. Wij handelen hierbij volgens de Wzd: de Wet Zorg en Dwang. Deze wet geldt voor allerlei vormen van onvrijwillige zorg.

Tijdelijke opname

Voor tijdelijke zorg kunt u, met de juist indicatie en op basis van beschikbaarheid, gebruik maken van ons zorgappartement.

Wachtlijst

De belangstelling voor De Vijverhof is groot. U moet dan ook rekening houden met een wachtlijst.

Werken bij De Vijverhof

Job alert, blijf op de hoogte

Ontvang automatisch een melding in je mailbox van nieuwe
vacatures die bij jou passen.

Frank Kreuning,
Teamleider Thuiszorg

“Hoe kunnen we mantelzorgers meer bij de thuiszorg betrekken?”