Geestelijk verzorger

De Vijverhof heeft een geestelijk verzorger in dienst voor de bewoners in het verpleeghuis. De hoofdtaak is aandacht geven aan de bewoners in zijn algemeenheid en het begeleiden van bewoners op het gebied van zingevingsvragen in het bijzonder. De geestelijke verzorger is er voor alle bewoners, ongeacht (geloofs)achtergrond.

Naast de aandacht voor de individuele bewoners, organiseert de geestelijk verzorger activiteiten voor bewoners, zoals gespreksgroepen.

Vanwege de Protestants Christelijke identiteit van de Vijverhof levert de geestelijk verzorger een bijdrage aan of organiseert hij huiskamervieringen, een Bijbelgesprekskring en weeksluitingen. Daarnaast onderhoudt de geestelijk verzorger contacten met kerkelijke en religieuze groepen in de gemeente. Zo wordt er bijv. maandelijks een Katholieke viering georganiseerd in het Trefpunt van De Vijverhof.

Tenslotte begeleidt de geestelijk verzorger het Ethiek Beraad, dat als doel heeft morele bezinning binnen alle lagen van de organisatie te stimuleren.

De geestelijk verzorger van de Vijverhof is:
Peter Versloot
P.Versloot@hsbdevijverhof.nl
06 – 24 47 60 99