Wat doet een Raad van Toezicht?

HSB de Vijverhof heeft een Raad van Toezicht. Wat doet de Raad van Toezicht precies?

Elke stichting of vereniging in Nederland heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur. De Raad van Toezicht adviseert en ondersteunt. Zij denken als partner mee over beleidsvraagstukken en hebben een beslissende stem als het gaat om belangrijke zaken. Zo hebben zij bijvoorbeeld de bevoegdheid om beleidsvoorstellen goed of af te keuren.

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan. Dit wil zeggen dat De Raad van Toezicht niet beïnvloed wordt door de belangen van HSB de Vijverhof.

De Raad van Toezicht van HSB de Vijverhof bestaat uit vijf leden. Zij stellen zich hieronder voor.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Wim Driesse (voorzitter)

Jan Willem Spijkman

Elsbeth Vogel

Kees de Jongh

Peter van Wijk