Op deze pagina informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens vanuit deze website en over verwerkingen waarover u niet op een andere manier wordt geïnformeerd. In deze privacyverklaring vindt u informatie over:

Contactformulieren

Op meerdere plaatsen op deze website kunt u een formulier invullen waarmee u ons een verzoek stuurt. Bij het gebruik van deze formulieren verstrekt u ons persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om uw vraag af te kunnen handelen. Nadat wij uw verzoek volledig hebben afgehandeld vernietigen wij uw gegevens. Afhankelijk van het formulier vragen wij u om de volgende gegevens: uw naam, uw contactgegevens en eventueel uw verzoek.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens vanuit contactformulieren heeft u de volgende rechten:

 • Recht van inzage;
 • Recht van rectificatie;
 • Recht op gegevenswissing;
 • ​​​​​​​Recht op beperking;
 • Recht om een klacht in te dienen.

Onder het kopje rechten kunt u lezen wat deze rechten precies inhouden en hoe u hier een beroep op kunt doen.

Solliciteren

Heb jij een hart voor de zorg? Dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren op een van onze vacatures. En wanneer je dat doet dan vertrouw je ons allerlei persoonsgegevens toe. Hieronder leggen we uit hoe wij met jouw gegevens omgaan en hoe jij daar zelf controle over houdt.

Welke gegevens verwerken wij
Wanneer je bij ons solliciteert dan verwerken wij in eerste instantie alleen de gegevens die jij ons aanlevert. In een typische sollicitatie zijn dit:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens;
 • Jouw curriculum vitae (CV);
 • Jouw motivatie.

Als we na een eventueel sollicitatiegesprek allebei enthousiast zijn over het idee dat jij onderdeel wordt van het team van De Vijverhof, dan voeren we aantal zorgvuldigheidschecks uit voordat we jou in dienst nemen. We vragen jou om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), we checken de geldigheid van jouw diploma’s, jouw ID-bewijs en we kunnen referenties benaderen (nadat wij jou daarover geïnformeerd hebben). Je mag tegen ieder van deze activiteiten bezwaar maken en dan zullen we die activiteiten niet uitvoeren. Het gevolg is wel dat wij jou als kandidaat zullen afwijzen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens
In principe vernietigen wij jouw gegevens direct nadat jouw sollicitatie is afgehandeld, maar in ieder geval binnen vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Wil je echter dat wij jouw gegevens in ons bestand houden, dan kan je ons daarom vragen. In dat geval bewaren wij jouw gegevens nog één jaar.

Als je wordt aangenomen dat vernietigen we jouw gegevens natuurlijk niet, maar daarover wordt je te zijner tijd nader geïnformeerd.

Hoe hou je controle over jouw gegevens
Met de volgende rechten hou je zelf controle over jouw gegevens:

 • Recht van inzage;
 • Recht op rectificatie;
 • Recht op gegevenswissing;
 • Recht op beperking;
 • Recht om een klacht in te dienen.

Onder het kopje rechten kan je lezen wat deze rechten precies inhouden en hoe je hier een beroep op kunt doen.

Cameratoezicht

Vanuit het gerechtvaardigd belang om de eigendommen en veiligheid van onze bewoners en medewerkers te beschermen, maken we in sommige algemeen toegankelijke ruimtes gebruik van zichtbaar cameratoezicht. U wordt met behulp een camerasymbool op of naast de deur die toegang geeft tot de betreffende ruimte gewezen op de aanwezigheid van toezichtcamera’s.

In het geval van een incident of een vermoeden van een strafbaar feit waarvan De Vijverhof of een van haar bewoners of bezoekers aangifte wil doen bij de politie, worden de videobeelden gebruikt ter identificatie van de betrokkenen en kunnen ze ter beschikking worden gesteld aan politie.

De Vijverhof past geen gezichtsherkenning of andere methodieken toe waarmee personen op elektronische wijze te identificeren zijn. Ook worden er geen geluidsopnamen gemaakt.

Opslag van persoonsgegevens
De camerabeelden worden binnen Nederland opgeslagen en normaal gesproken gedurende maximaal vier weken bewaard. In het geval van een incident worden de beelden bewaard totdat het incident definitief is afgehandeld.

Uw rechten m.b.t. de camerabeelden
Met betrekking tot de camerabeelden kunt u een beroep doen op de volgende rechten:

 • Recht van inzage;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht om een klacht in te dienen.

Onder het kopje rechten kunt u lezen wat deze rechten precies inhouden en hoe u hier een beroep op kunt doen.

Uw rechten

Hieronder leggen we kort uit wat de verschillende rechten betekenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u een vraag over uw rechten of wilt u daar een beroep op doen dan kunt u daarvoor de contactgegevens onderaan deze pagina gebruiken.

Recht van inzage
Het recht van inzage houdt in dat u ons mag vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en u mag ons vragen om u een kopie van deze gegevens te verstrekken.

Recht op rectificatie
Het recht op rectificatie houdt in dat u ons mag vragen om uw gegevens te corrigeren als u van mening bent dat de gegevens die wij van u hebben niet juist zijn.

Recht op vergetelheid
Dit recht houdt in dat u ons mag vragen om uw gegevens te vernietigen. Er zijn echter situatie waarin dit recht beperkt wordt. Onze functionaris gegevensbescherming vertelt u hier op verzoek meer over.

Recht op beperking
In sommige gevallen wilt u niet dat uw gegevens nog langer gebruikt worden, maar u wilt ook niet dat ze worden vernietigd. Voor die gevallen is het recht op beperking. Uw gegevens worden dan als het ware bevroren en tot nader order niet meer gebruikt. U kan op dit recht een beroep doen als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig gebruiken.

Recht van bezwaar
U kunt, vanwege redenen die met uw specifieke situatie verband houden, bezwaar te maken tegen de verwerking (het gebruik) van uw gegevens. Wanneer u bezwaar maakt zullen wij uw bezwaar onderzoeken en u daarover informeren. Zolang het onderzoek loopt zullen wij uw persoonsgegevens niet verwerken (gebruiken).

Identificatie bij een beroep op uw rechten
De hierboven vermelde rechten gelden voor u ten aanzien van de gegevens die wij van u verwerken. De zorgvuldigheid vereist dat wij, voordat wij een verzoek uitvoeren, uw identiteit controleren. Doen wij dat niet dan bestaat de kans dat wij uw gegevens aan een vreemde verstrekken en dat zou een inbreuk zijn op uw privacy.

Termijn van afhandeling
Wij zullen verzoeken in het kader van uw rechten altijd zo snel mogelijk afhandelen. In ieder geval reageren wij binnen 30 dagen op uw verzoek.

Wat als u een klacht heeft
De eerste stap is altijd om een klacht bij ons in te dienen. Niet alleen omdat wij graag uw klacht willen verhelpen, maar ook omdat de Autoriteit Persoonsgegevens dit als voorwaarde stelt om een klacht van u behandeling te nemen. Wij adviseren u om uw klacht schriftelijk in te dienen. Dit kan door ons een e-mail of een brief sturen. De contactgegevens daarvoor vindt u onderaan deze pagina.

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij uw klacht hebben behandeld, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht indienen via een formulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap).

Contact

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, wilt een beroep doen op een van uw rechten of heeft u een klacht, dan kunt u daarvoor op de volgende manieren contact met ons opnemen:

De Vijverhof
Reigerlaan 251
2903 LJ Capelle aan den IJssel

Telefoon: 010-450 37 55
E-mail: info@hsbdevijverhof.nl

Functionaris gegevensbescherming
Telefoon: 010-450 37 55
E-mail: fg@hsbdevijverhof.nl