De ondernemingsraad van
De Vijverhof

De Ondernemingsraad (OR) van woonzorgcentrum De Vijverhof is er om de belangen van medewerkers te behartigen. De OR-leden bekijken bijvoorbeeld of er voldoende werkoverleg is op de afdelingen, of de arbeidsomstandigheden goed zijn en of de regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd.

Vergaderingen van de OR

Alle belangrijke werk gerelateerde zaken bespreken de OR-leden tijdens vergaderingen met de bestuurder van De Vijverhof. Hierbij komen ook onderwerpen als werkroosters en opleidingen aan bod. Spelen er belangrijke kwesties voor medewerkers? Dan maakt de Ondernemingsraad dit kenbaar via bijvoorbeeld posters.

De leden van de OR

De Ondernemingsraad van De Vijverhof bestaat uit de volgende leden:

  • Jesse de Jong (voorzitter, woonondersteuner)
  • Mieke Verkade (woonondersteuner)
  • Louise de Jager (welzijnsmedewerker)
  • Michelle Kapoen (helpende plus)
  • Miuseet Belliard (leerling kok)
  • Henk Dekkers

Contact met de Ondernemingsraad

Werk je bij De Vijverhof en wil je meer weten over onze Ondernemingsraad? Wil je iets kwijt aan de leden of heb je een vraag? De OR staat graag voor je klaar!: ondernemingsraad@hsbdevijverhof.nl

“Persoonlijk, betrokken, deskundig, een respectvol thuis”

De Vijverhof

“Persoonlijk, betrokken, deskundig, een respectvol thuis”