Zorg Capelle aan den IJssel

Ons doel: goede ouderenzorg in Capelle aan den IJssel leveren. Daarom werkt woonzorgcentrum De Vijverhof intensief samen met andere zorgorganisaties in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Deze samenwerking noemen we ‘ketenzorg’. De verschillende partijen zijn als het ware schakels en vormen met elkaar een sterke keten.

Lerend netwerk:

De ouderzorgorganisaties Leliezorggroep, De Zellingen, Sonnenburgh en De Vijverhof hebben de intentie uitgesproken om een lerend netwerk te vormen om zo gezamenlijk vorm te kunnen geven aan diverse doelstelling binnen het kwaliteitskader V&V. De Vijverhof sluit bij deze drie organisaties aan die al met dit initiatief waren gestart.

Het doelbewust kennis en ervaringen delen is van groot belang om zo onze cliënten de beste zorg mogelijk te kunnen bieden. Gezamenlijk willen wij komen tot nieuwe werkwijzen, inzichten en oplossingen voor problemen die zich voordoen binnen de ouderenzorg. Belangrijk is dat er afspraken vastgelegd worden om de basis te leggen voor deze samenwerking.

Capels WMO platform:

Zorg en welzijnsaanbieders vanuit Capelle aan den IJssel delen ervaringen en trekken samen op om binnen de WMO initiatieven te ontwikkelen voor burgers in Capelle. Voorbeelden zijn hierin regeling logeerbedden, de mantelzorgpas, de Wmo huishoudelijke zorg, welzijnsbeleid etc.

Ketenzorg dementie Capelle/Krimpen:

De Vijverhof is voorzitter van de stuurgroep keten dementie en maakt onderdeel uit van het bestuur van deze keten waarin tal van zorg en welzijnsaanbieders actief zijn. Ook de beide gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen en de Alzheimervereniging Nederland maken hier onderdeel vanuit. Deskundig-heidsbevordering en samenwerking tussen de partijen, ten gunste van de burger met Alzheimer met zijn mantelzorger, zijn hierin speerpunten.

Palliatieve zorg Capelle aan den IJssel:

In samenwerking met tal van zorgpartijen nemen wij actief deel aan de keten palliatieve zorg waarin naast zorgaanbieders ook de ziekenhuizen en huisartsen een belangrijke inbreng hebben.

In 2017 huisvesten wij hiervoor ook het Hospice Capelle, wat onderdeel uitmaakt van het Hospice IJsselthuis uit Nieuwerkerk aan den IJsel. Naast huisvesting betekent dit ook inhoudelijke samenwerking en het aanbieden van diverse diensten.

Afdeling behandeling

Met zorgaanbieder de Zellingen heeft De Vijverhof een meerjarige samenwerkingsovereenkomst voor het leveren van tal van behandeldiensten. Dit komt de verpleeghuisbewoner ten goede maar ook de overige bewoners van de Vijverhof.

Mondzorg:

In 2016 is een nauwe samenwerking aangegaan voor het leveren en ondersteunen van mondzorg aan bewoners.

Actiz:

De Vijverhof is lid van ActiZ, de brancheorganisatie voor zorgaanbieders in de VVT sector. Waar nodig wordt input geleverd en wordt er bijgedragen aan alles wat te maken heeft met diverse ontwikkelingen op inhoudelijke onderwerpen maar ook bedrijfsmatige thema’s maken hier onderdeel vanuit. In het College Arbeidszaken neemt De Vijverhof actief deel.

IJssellandziekenhuis:

Met het IJssellandziekenhuis bestaat een nauwe samenwerking op tal van gebied waar de apotheekvoorziening een mooi voorbeeld van is. Ook het melden van incidenten in de sfeer van onderlinge communicatie waar de overdracht van bewoners een voorbeeld van is maakt hier onderdeel vanuit. Hier is ook het initiatief ontstaan om met de aanbieders in de regio Rotterdam Rijnmond samen te kijken hoe om te gaan met crisisinterventie.

Wilt u meer weten over ketenzorg?
Bel dan gerust met De Vijverhof: 010 – 450 37 55
(maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur).