Modulair Pakket Thuis (MPT)

Thuis persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding

Naast het Volledig Pakket Thuis, biedt De Vijverhof het Modulair Pakket Thuis (MPT). Dit kan twee dingen betekenen:

 • dat slechts een deel van de Wlz-indicatie wordt ingezet voor zorgverlening 
 • dat meerdere zorgaanbieders zorg bieden aan een cliënt.

De Vijverhof kan de volgende onderdelen van het MPT bieden:

 • Persoonlijke verzorging
  Bij persoonlijke verzorging kunt u denken aan hulp bij het wassen of douchen, uiterlijke verzorging, de toiletgang, eten en drinken en beweging (wisselligging, verplaatsen). Onder persoonlijke verzorging vallen ook eenvoudige verpleegkundige handelingen. Bijvoorbeeld hulp bij medicijngebruik

 • Verpleging
  Bij verpleging gaat het bijvoorbeeld om het geven van injecties, wondverzorging, het toedienen van zuurstof en het inbrengen en verwijderen van katheters. Verpleegkundige begeleiding bij de omgang met (ernstige) ziekte valt hier ook onder.
 • Ondersteunende begeleiding
  Bij ondersteunende begeleiding gaat het onder meer om hulp bij het plannen van activiteiten, het regelen van dagelijkse zaken (welke boodschappen heb ik nodig?), het nemen van besluiten (neem ik de regiotaxi of de bus?), het structureren van de dag en het organiseren van sociale participatie (burenbezoek).

Wilt u meer weten over het Modulair Pakket Thuis van De Vijverhof?
Bel dan gerust: 010 – 450 37 55 (maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur).