Mantelzorg

Mantelzorg Capelle aan den IJssel

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende. Dat kan een partner, ouder, kind of ander familielid zijn, maar ook een vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie zij zorgen.

Mantelzorgers voor meer levensgeluk

Mantelzorgers in de regio Rotterdam leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg en het welzijn van onze inwoners. Meer levensgeluk dus! We betrekken hen dan ook met plezier bij gezellige activiteiten voor onze inwoners. Ook horen we graag van mantelzorgers over gewoonten en waarden van een inwoner, als deze daar zelf niet meer voldoende toe in staat is. Hierdoor kunnen onze medewerkers hun activiteiten beter laten aansluiten bij de individuele situatie van een inwoner.

Wat kunnen mantelzorgers binnen De Vijverhof doen?

Mantelzorgers kunnen – als zij en de inwoner dat willen en in overleg met de teamleiding van de afdeling – meehelpen bij de lichamelijke en huishoudelijke verzorging, het doen van de was en het regelen van de financiën van de inwoner. Ook kunnen mantelzorgers helpen door met de inwoner mee te eten. Vooral bij inwoners voor wie eten en drinken moeilijk is geworden, vergroot gezelschap de eetlust. We maken afspraken over de taken die mantelzorgers willen en kunnen verrichten voor de inwoner. Deze leggen we vast in een afsprakenlijst bij het zorgplan.

Vast aanspreekpunt voor mantelzorgers

Het geven van mantelzorg kan soms zwaar zijn. Vaak willen mantelzorgers dit niet erkennen. Zij lopen de kans overbelast te raken, met alle gevolgen van dien. Daarom hebben we voor mantelzorgers een vast aanspreekpunt binnen De Vijverhof; de teamleider van de betreffende afdeling. Hier kunnen mantelzorgers terecht met vragen. Ook kunnen zij hier hun verhaal kwijt en informatie krijgen over alles wat met mantelzorg te maken heeft.

Wilt u meer weten over mantelzorg binnen De Vijverhof?
Bel dan gerust: 010 – 450 37 55.