Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk Capelle aan den IJssel

Zonder vrijwilligers zijn we nergens binnen woonzorgcentrum De Vijverhof: zij helpen ons onder meer bij het koffie schenken, de maaltijden en het opruimen. Ook assisteren zij in de bibliotheek, de huiskamers, de Vitaalstudio en tijdens activiteiten. We dragen hen dan ook op handen! Vrijwilligers zijn bij ons altijd van harte welkom. Want hoe meer vrijwilligers, hoe meer we kunnen bereiken!

Ons vrijwilligersbeleid

Enkele belangrijke punten: 

• we gaan ervan uit dat iedere taak door een vrijwilliger uitgevoerd kan worden, mits de vrijwilliger beschikt over de benodigde kennis, vaardigheden kwalificaties;

• vrijwilligers verlenen verantwoorde zorg. Dit doen zij veilig, zorgvuldig en kwalitatief goed;

• wij zorgen voor instructie, begeleiding en scholing om de taken goed, veilig en verantwoord uit te kunnen voeren;

• elke vrijwilliger heeft een contactpersoon; het eerste aanspreekpunt voor de praktische aansturing, vragen en ondersteuning;

• afspraken voor het vrijwilligerswerk worden vastgelegd in een overeenkomst. Hierin staat ook of een vrijwilliger een onkosten- of reiskostenvergoeding ontvangt.

Vrijwilligerswerk zorginstelling

Wij vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers:

  • affiniteit hebben met ouderen;
  • bekend zijn met de visie van De Vijverhof;
  • representatief, klantgericht en respectvol zijn;
  • beschikken over goede sociale vaardigheden, invoelend zijn, begrip tonen en geduldig zijn; 
  • beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden;
  • initiatief tonen;
  • bereid zijn om samen en in teamverband te werken;
  • open staan voor reflectie, feedback en begeleiding;
  • onze gedragscode, huisregels en geheimhoudingsplicht naleven;
  • een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen laten zien.

Wilt u vrijwilligerswerk doen?

Wilt u vrijwilligerswerk bij De Vijverhof komen doen?
Fijn! U kunt zich aanmelden bij Susan Honkoop, onze Teamleider Welzijn: 010 – 450 37 55 of direct online via ons aanmeldformulier.