“We hebben nu meer persoonlijk contact met de bewoners en bieden maatwerk”

Zorgen voor een zinvolle dagbesteding en gezellige activiteiten voor de 44 bewoners van de eerste etage. Dat is een van de taken van Mandy van Weelie, medewerker welzijn. Maar vanwege de coronamaatregelen moeten we dit anders vormgeven. Hoe gaan ze hier op de afdeling mee om?

“Het is onze zorg om activiteiten aan te bieden waar de bewoners behoefte aan hebben en die ze met plezier doen”, legt Mandy uit. “Hierbij kun je denken aan het draaien van muziek, creatief bezig zijn, geheugenspelletjes en bewegen. Vooral dat laatste vinden we heel belangrijk. Bewegen kan heel goed met de SilverFit: een hometrainer met een televisiescherm waarop verschillende fietsroutes door Nederland, maar bijvoorbeeld ook mooie routes door de bergen te zien zijn. Hierdoor lijkt het net of je daar op dat moment fietst. Dit stimuleert om te blijven bewegen, echt een fijne vinding!”

Meer diepgang

Bewoners zijn nu noodgedwongen vooral op hun kamer te vinden. Niet leuk, maar volgens Mandy zorgt dit wel voor extra persoonlijke aandacht. “We hebben meer één-op-één contact en kunnen op het gebied van activiteiten veel meer maatwerk leveren. Zo gaan we bij elke bewoner op bezoek met een kar met onder meer puzzels, beeldmateriaal, boeken en spelletjes. Hieruit kiezen de bewoners zelf wat ze graag met de begeleider willen doen, op hun eigen kamer. Zo ontstaat er meer interactie en diepgang, leren we bewoners nog beter kennen en ontdekken we andere interesses. Heel waardevol!”

Denken in mogelijkheden

“Helaas kunnen we nu niet samenwerken met vrijwilligers en familieleden van bewoners, die missen we echt! Maar gelukkig zijn we vindingrijk. Er kan nog steeds heel veel. We proberen heel creatief te zijn in wat we kunnen doen om eenzaamheid onder bewoners tegen te gaan. Hier zetten we ons allemaal 100% voor in. Uiteraard ook de feestdagen, die we niet samen met de families op de afdeling konden vieren. Heel verdrietig – en voor bewoners van onze psychogeriatrische afdeling heel verwarrend. We hebben geprobeerd het gemis van familie een beetje te verzachten door op een andere manier een kerstdiner te organiseren en extra aandacht te besteden aan kerstversiering. We denken in mogelijkheden en maken er het beste van!”