Elsbeth Vogel

Elsbeth Vogel

Mijn naam is Elsbeth Vogel-de Groot, ik woon in Vlaardingen, samen met mijn man Ad en onze vier prachtige dochters. Ik ben werkzaam als zelfstandig verandermanager in het publieke domein. Daarbij houd ik me onder andere bezig met de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Organisaties en mensen nog beter maken, om zo een bijdrage te leveren aan het leven van kwetsbare mensen, gezinnen, jongeren en ouderen, daar ligt mijn drijfveer.

Ik heb Cultuur, Organisatie en Management gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Wat ik daaruit meeneem, is dat ik snel doorzie wat er in organisaties en tussen mensen speelt. Na mijn studie heb ik diverse advies en projectmanagementfuncties vervuld. Altijd binnen het publieke domein.

Sinds mei 2020 ben ik lid van de Raad van Toezicht van De Vijverhof. Ik heb daarbinnen de portefeuille human resource management (personeelszaken) en organisatieontwikkeling en voorzitter van de commissie Kwaliteit. Vanuit deze portefeuille kijk ik vooral naar de organisatiecultuur en de medewerkers. Ik geloof in congruentie binnen een organisatie. Dat als je goed zorgt voor je medewerkers, zij ook goed zorgen voor de bewoners van De Vijverhof.

Ik ben enthousiast over het totaalconcept van De Vijverhof; wonen, welzijn en zorg bij elkaar, waarbij je kunt starten met alleen wonen en indien nodig zorg toevoegen. Een fijne woonomgeving met goede voorzieningen is belangrijk voor je welzijn, om je fijn te voelen. Een warme gemeenschap, waar mensen elkaar ontmoeten en naar elkaar omkijken. Dat is ook de persoonsgerichte zorg waar we als De Vijverhof voor staan; goed kijken en luisteren naar de persoon en wat iemand nodig heeft en daar vervolgens goed op aansluiten.