Klokkenluidersregeling

De Wet Huis voor Klokkenluiders is vanaf 14 april 2016 van kracht. Een werkgever bij wie tenminste vijftig medewerkers in dienst zijn, stelt een procedure vast voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Deze interne procedure geeft aan hoe met de interne melding wordt omgegaan en hoe deze wordt vastgelegd.

Klokkenluidersregeling de Vijverhof, mei 2021