Klachten en verbeterpunten

Heeft u een klacht of een suggestie voor verbetering? Laat het ons weten!

Bent u niet geheel tevreden over de gang van zaken, heeft u een klacht of een suggestie voor verbetering? Dan horen wij dit uiteraard graag. Deze informatie gebruiken wij om onze dienstverlening verder te verbeteren. Zo kunnen we nog beter aansluiten op de behoeften en wensen van onze inwoners.

Bespreek uw klacht of suggestie voor verbetering met de betrokkene(n) zelf of een medewerker van de afdeling. Een open gesprek is vaak de eerste stap om tot een juiste oplossing te komen. Mocht u het prettiger vinden om uw klacht te bespreken met een leidinggevende of de directie, dan is dit altijd mogelijk.

Vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris

Binnen De Vijverhof is een vertrouwenspersoon/klachten-functionaris werkzaam: Peter Versloot. U kunt bij hem terecht om advies te vragen als u niet tevreden bent of wanneer u een klacht heeft. Hij kan u ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing voor uw klacht. Zijn doel is het bereiken van een duur-zame oplossing voor de onvrede. Hij helpt mee aan het herstel van de relatie tussen degene die een beroep op hem doet en degene op wie de onvrede betrekking heeft.

U kunt te allen tijde contact opnemen, ook als u bijvoorbeeld enkel de behoefte heeft om gehoord te worden:

Peter Versloot
p.versloot@hsbdevijverhof.nl
(010) 450 37 55

Klachtencommissie Rijnmond

Bent u niet naar tevredenheid geholpen of vindt u het prettiger om uw klacht elders in te dienen dan bij De Vijverhof? Dan kunt u dit doen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Rijnmond.

Per e-mail:
info@klachtencommissierijnmond.nl

Per post:
T.a.v. Ambtelijk secretaris
Postbus 3063
3003 AB Rotterdam

De klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon van De Vijverhof kan u informeren over de verdere procedure en hierbij ondersteuning bieden.

Meer informatie is te vinden op de website van de Klachtencommissie Rijnmond.