Klachten en verbeterpunten

Heeft u een klacht of een suggestie voor verbetering? Laat het ons weten!

Bent u niet geheel tevreden over de gang van zaken, of heeft u een klacht of een suggestie voor verbetering? Bespreek uw klacht of suggestie met de betrokkene(n) zelf, of met uw contactpersoon of de leidinggevende van de afdeling. Een open gesprek is vaak de eerste stap om tot een oplossing te komen. Daarna kunt u uw klacht eventueel bespreken met de leidinggevende.

Klachtenfunctionaris
In De Vijverhof is een klachtenfunctionaris werkzaam. U kunt bij hem terecht voor advies als u niet geheel tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, of als u een officiële klacht wilt indienen. Hij kan u ondersteunen in het zoeken naar een oplossing. U kunt ook contact opnemen als u enkel behoefte heeft om gehoord te worden.

Doel is altijd: het bereiken van een duurzame oplossing voor de onvrede en op herstel van de relatie tussen de ‘klager’ en degene op wie de klacht betrekking heeft.

De klachtenfunctionaris behandelt uitsluitend klachten die betrekking hebben op de aan zorg gerelateerde zaken en niet eventuele opmerkingen over uw appartement, huishoudelijke zorg of de maaltijdservice. Hiervoor kunt u zich rechtstreeks wenden tot de leidinggevenden die daarover gaan.

De interne klachtenfunctionaris van De Vijverhof is:
Peter Versloot
P.Versloot@hsbdevijverhof.nl
010 – 450 37 55

Uw klacht wordt behandeld volgens de Klachtenregeling van De Vijverhof, die u op kunt vragen bij de klachtenfunctionaris of hieronder kunt inzien.

 

CBKZ – Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg

Heeft de klachtafhandeling onverhoopt niet tot het gewenste resultaat geleid, dan kunt u uw klacht indienen bij het CBKZ. De klachtenfunctionaris van De Vijverhof kan u informeren over de verdere procedure en kan hierbij ondersteuning bieden.

Meer informatie is te vinden op de website van het CBKZ: www.cbkz.nl