18 april 2023

Zorgpad Stervensfase

We zijn op maandag 3 april begonnen met het Zorgpad Stervensfase. Wat is een Zorgpad Stervensfase:
Het is een kwaliteitsinstrument welke is ontwikkeld om de zorg in de stervensfase goed af te stemmen op de behoefte van de client en zijn naasten.
Doel van het Zorgpad Stervensfase is: Optimale kwaliteit en uniformiteit in de zorg voor de stervende en zijn naasten.Alle medewerkers vanaf niveau 3 hebben hierover een klinische les gevolgd.