Wet Bopz

Gedwongen opname volgens de Wet Bopz

Het kan voorkomen dat iemand niet snapt of beseft dat hij/zij opgenomen moet worden in een zorginstelling. Bijvoorbeeld vanwege dementie, omdat iemand niet meer goed voor zichzelf kan zorgen of erg in de war is. Wij handelen hierbij volgens de Wet Bopz: de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen. Ook geldend voor gesloten afdelingen binnen een verpleeghuis.

Bekijk de folder Wet Bopz

Hoe dit in zijn werk gaat, kunt u lezen in de folder Wet Bopz. Hierin wordt uitgelegd wat de wet inhoudt en op wie de wet van toepassing kan zijn. Ook leest u over de rol die het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) hierbij speelt.

Bekijk hier de folder Wet Bopz.

Wilt u meer weten over onvrijwillige opname in ons zorgcentrum?
Bel dan gerust: 010 – 450 37 55 (maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur).