28 november 2022

Welzijn en zorg in Capelle en Krimpen slaan handen ineen!

Een grote groep organisaties voor welzijn en zorg uit Capelle en Krimpen aan den IJssel gaan zich de komende jaren nog sterker maken voor welzijn, zorg en wonen. Hiervoor sluiten 13 partijen een overeenkomst af.

Door de vergrijzing neem het aantal inwoners in Capelle en Krimpen van 65 jaar en ouder toe. Nu is nog 1 op de 5 inwoners boven de 65, in 2040 is dat 1 op de 4. Daarom is een goede en sterke samenwerking tussen verschillende partijen nodig ook omdat ouderen langer zelfstandig leven en wonen.

Welzijn Capelle

De volgende organisaties tekenen het convenant:

 • Gemeente Capelle aan den IJssel
 • Gemeente Krimpen aan den IJssel
 • Stichting Welzijn Capelle
 • Stichting ContourdeTwern
 • Stichting IJsselland Ziekenhuis
 • Stichting Zorgbeheer De Zellingen
 • Stichting Lelie Zorggroep
 • HSB De Vijverhof (Hervormde Stichting Bejaardenzorg Capelle aan den IJssel)
 • Stichting Capelse Huisartsen
 • Zorggroep Krimpen
 • Stichting Cedrah
 • Stichting Humanitas
 • Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels

In de toekomst sluiten naar verwachting meer organisaties aan. Inmiddels zijn de deelnemende partijen hierover in gesprek met woningbouwverenigingen Havensteder en Qua Wonen.