Zorgcentrum

In zorgcentrum De Vijverhof zijn 120 plaatsen beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor een plaats in het zorgcentrum, heeft u een geldige ZZP VVT-indicatie nodig. Hierbij staat ZZP voor zorgzwaartepakket en VVT voor verzorging, verpleging en thuiszorg. Deze indicatie wordt afgegeven door een onafhankelijk indicatieorgaan.

De Vijverhof biedt zorg aan bewoners met psychogeriatrische (PG) problematiek (o.a. dementie). Om deze specifieke groep verantwoorde zorg te kunnen leveren, is een samenwerking opgezet met het verpleeghuis Rijckehove. Structureel kan een beroep worden gedaan op de deskundigheid van een specialist ouderengeneeskunde en een behandelteam. Ook hiervoor geldt dat de gestelde indicatie leidend is voor de zorg die geboden wordt. Ook participeert De Vijverhof in de regionale ketenzorg dementie.

De Vijverhof telt vier etages in het zorgcentrum:

  • 70 verpleeghuisplaatsen (56 plaatsen psychogeriatrie en 11 plaatsen somatische verpleging/verzorging). 

  • 31 verzorgingshuisplaatsen (4 plaatsen psychogeriatrie en 34 plaatsen somatische verpleging/verzorging).

  • 19 somatische plaatsen Verzorgingshuiszorg met de regeling ‘Scheiden van wonen en zorg’. 

  • 12 plaatsen in complex de Roodborst voor Scheiden wonen van zorg. Waarvan 6 plaatsen voor psychogeriatrie zzp 4 of 5 zonder BOPZ en 6 plaatsen voor somatische verzorgingshuis zorg.

Hierbij huurt de cliënt een appartement en wordt de verzorgingshuiszorg geleverd op basis van het volledig pakket thuis (VPT).

De afdelingen psychogeriatrie bevinden zich op de 1e en deels 2e etage. Dit zijn appartementen van zo’n 25 m2, waarbij twee cliënten één sanitaire unit delen. Deze unit is voorzien van een technische aanpassing voor privacy. Op elke etage voor psychogeriatrie zijn er twee huiskamers waar cliënten gedurende de dag structuur en activiteiten aangeboden krijgen. De afdelingen somatische verpleging/verzorging bevinden zich deels op de 2e etage en op de 3e en 4e etage. Dit zijn appartementen van zo’n 50 m2, met een eigen sanitaire unit.


ZZP’s

ZZP4: (voor regeling ‘Scheiden van wonen en zorg’)
Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging.
ZZP 5:
Beschermd wonen met intensieve dementiezorg.
ZZP 6: 
Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging.
ZZP 7:
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding.
ZZP8:
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/ verpleging.

Een ZZP (zorgzwaartepakket) is eigenlijk een nauwkeurige omschrijving van de zorg die u nodig heeft in uw situatie; welke soort zorg en hoeveel.


Plaatsingsmogelijkheden in De Vijverhof


Verzorgingshuis:
u woont in een zorginstelling waarbij u de geïndiceerde zorg krijgt die nodig is. De huisarts is eindverantwoordelijk voor uw situatie. U betaalt een eigen bijdrage (CAK regelt dit) en alle paramedische zorg en medicatie gaan via uw zorgverzekeraar. U krijgt hulpmiddelen via het gemeentelijke WMO-loket.

Verpleeghuis:
de specialist ouderengeneeskunde is – samen met het multidisciplinaire team – aansprakelijk voor uw situatie. U betaalt een eigen bijdrage. Ook paramedische zorg, medicatie en hulpmiddelen vallen binnen de verpleeghuiszorg. Omdat een zorgcentrum valt onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is er sprake van een inkomensafhankelijke bijdrage. Het CAK bepaalt voor iedere cliënt deze persoonlijke eigen bijdrage, gebaseerd op de aangeleverde gegevens.

Scheiden van Wonen en Zorg:
Deze vorm van zorg is per 1 mei 2017 uitgebreid met 12 plaatsen in het complex de Roodborst. Deze voorziening is bedoeld voor opname van inwoners op basis van de regeling Scheiden, wonen en Zorg met een zorgzwaartepakket (zzp) 4. En in een enkele situatie met zorgzwaartepakket (zzp) 5 zonder BOPZ. De zorg is gelijk aan de reguliere zorg in het verzorgingshuis. Het verschil tussen opgenomen te worden met de term Scheiden van Wonen en Zorg en de normale opname in het verzorgingshuis is de financiële regelgeving. Hierover krijgt u op verzoek een nadere uitleg over.

Voorts levert De Vijverhof een aantal aanvullende diensten, te weten:

  • het merken van kleding. Dit wordt uitbesteed aan Synergy en kost € 0,71 per merkje;

  • het inhuren van de Technische dienst. Dit kost € 25,- per half uur.

Uiteraard kunt u contact opnemen met De Vijverhof om een afspraak te maken voor een bezichtiging en nader in te gaan op bovenstaande gegevens.

 

Zorgcentrum