Zorg thuis

Extramurale ouderenzorg is thuiszorg voor mensen met een (verzorgingshuis)indicatie die niet zijn opgenomen in een instelling. Het doel is om zelfstandig wonende ouderen met een (verzorgingshuis)indicatie zodanig zorg te bieden zodat verhuizing naar een intramurale omgeving (verzorgings- of verpleeghuis) kan worden uitgesteld of worden voorkomen.

Door extramurale zorgverlening kunnen mensen langer op zichzelf blijven wonen en krijgen ze toch de nodige zorg en verpleging. Deze zorg wordt vanuit De Vijverhof aangeboden in hun eigen seniorenappartementen die in de directe omgeving van het zorgcentrum zijn gelegen. Doordat de woningen zo dicht bij het zorgcentrum liggen, is er een zeer korte aanlooptijd van de zorgverleners wanneer er bijvoorbeeld wordt gealarmeerd. Sinds juni 2010 heeft het extramurale team van De Vijverhof een eigen kantoor binnen woongebouw "Tuinfluiter" op de begane grond.

Wanneer u over een geldige VVT indicatie beschikt, hebben wij voor onze seniorenappartementen de erkenning voor het leveren van de volgende AWBZ functies:

Volledig pakket thuis (VPT):

Mensen met een indicatie voor zorg met verblijf kunnen voor rekening van de AWBZ alle zorg, die ze anders in een instelling zouden krijgen, ook thuis krijgen. De woonlasten worden buiten de AWBZ geregeld. Daarmee is er sprake van het scheiden van wonen en zorg.

Het betreft indicaties met de volgende ZZP's:

  • ZZP 2:
    Beschut wonen met begeleiding en verzorging.

  • ZZP 3:
    Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging.

  • ZZP 4:
    Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging.

Daarnaast kunnen ook de zorg binnen de ZZP's die wij intramuraal bieden indien mogelijk ook in onze seniorenwoningen leveren.

Persoonlijke verzorging:

Bij persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Ook eenvoudige verpleegkundige handelingen behoren tot persoonlijke verzorging. Bij persoonlijke verzorging kunt u dus denken aan hulp bij het wassen of douchen, hulp bij uiterlijke verzorging, hulp bij de toiletgang, hulp bij eten en drinken, hulp bij beweging (wisselligging, verplaatsen). Maar ook hulp bij medicijngebruik (tabletten, zetpillen, oogdruppels, zalven), hulp bij cathetergebruik (legen van urinezakjes, maagzakjes) en het schoonhouden van bijvoorbeeld een stoma vallen onder persoonlijke verzorging. 

Verpleging:

Bij verpleging gaat het om het herkennen en analyseren van gezondheidsproblemen en het uitvoeren van daarmee samen-hangende verpleegtechnische handelingen. Ook het oefenen van handelingen aan/met de cliënt en het verlenen van palliatieve zorg vallen onder verpleging. U kunt bij verpleging bijvoorbeeld denken aan het geven van injecties, aan specialistische wondverzorging, het toedienen van zuurstof, het inbrengen en verwijderen van catheters en aan toedienen van vloeistof via een infuus. Verpleegkundige begeleiding bij de omgang met (ernstige) ziekte behoort ook tot verpleging.

Ondersteunende begeleiding:

Bij ondersteunende begeleiding gaat het om het handhaven of bevorderen van de zelfredzaamheid en de integratie in de samenleving. U kunt bijvoorbeeld worden geholpen bij het plannen van activiteiten, het regelen van dagelijkse zaken (welke boodschappen heb ik nodig), het nemen van besluiten (neem ik de regiotaxi of de bus), het structureren van de dag en het organiseren van sociale participatie (burenbezoek).

En de volgende WMO functies:

Huishoudelijke verzorging 1:

Hulp in de huishouding bij niet complexe situaties, als u alleen iemand nodig heeft die komt schoonmaken, de boodschappen doet en de was weg werkt.

Huishoudelijke verzorging 2:

Hulp in de huishouding bij complexere situatie, als u niet meer in staat bent uw eigen huishouden te sturen en te overzien. Dus als u hulp nodig heeft bij de dagelijkse organisatie van het huishouden, bij de verzorging van andere gezinsleden en bij het koken voor het gezin.

Buiten de geïndiceerde zorg, kunnen ook extra diensten worden afgenomen, zoals bijvoorbeeld "tafeltje dekje". De te bieden zorg is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar (calamiteiten alarmering); De zorgverlening geschiedt zowel op afspraak als op afroep; Er wordt een individueel zorgpakket samengesteld en vastgelegd in een zorgovereenkomst; De Vijverhof staat voor de continuïteit en de coördinatie van de afgesproken zorg en dienstverlening.

Via ons algemene telefoonnummer 010 - 450 37 55 kunt u als aanleunbewoner meer informatie krijgen over onze thuiszorg.

Zorg thuis