Wet Bopz

Als iemand bijvoorbeeld dement is, niet goed meer voor zichzelf kan zorgen of erg in de war is, moet die persoon soms gedwongen opgenomen worden in een instelling.

In de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) staat, hoe dit in zijn werk gaat. In de folder wordt uitgelegd wat de Wet Bopz inhoudt en op wie de wet van toepassing kan zijn. Deze folder informeert u ook over de rol die het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) hierbij speelt.

Klik hier voor de folder Wet Bopz.

Wet Bopz