Ketenzorg

Schakels in een sterke zorgketen. In Capelle en Krimpen aan den IJssel bestaan een intensieve samenwerking tussen de organisaties die ondersteuning en zorg bieden aan mensen met dementie. Deze samenwerking noemen we ook wel "ketenzorg".

Dit heet zo, omdat de verschillende partijen als het ware schakels zijn en met elkaar een sterke keten vormen. Bij ketenzorg weten alle betrokken zorgaanbieders van elkaar wat gedaan wordt om de persoon met dementie en zijn of haar naaste zo goed mogelijk bij te staan. Ook wordt gestreefd naar één aanspreekpersoon. Doorgaans is dat de casemanager dementie. Zorg en hulp worden in de keten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Dit alles komt de kwaliteit van de hulp- en zorgverlening ten goede. De Vijverhof is één van de samenwerkende partijen in deze keten.

Ketenzorg