Verzorgingshuis Capelle aan den IJssel

In Verzorgingshuis De Vijverhof hebben we plaats voor 62 inwoners. Hier bieden wij verpleging en verzorging zonder functie behandeling. Ook hier krijgt u zorg van een vast team. De huisarts is eindverantwoordelijk voor uw situatie. Alle paramedische zorg en medicatie gaan via uw zorgverzekeraar. U krijgt hulpmiddelen via het gemeentelijke Wmo-loket.

Psychogeriatrie

Voorwaarden voor opname: geldige ZZP indicatie 5 zonder behandeling en Bopz.

Somatische verpleging/verzorging

Voorwaarden voor opname: geldige ZZP indicatie 4 of 6 zonder behandeling.

Omdat een verzorgingshuis valt onder de Wet langdurige zorg is er sprake van een inkomensafhankelijke bijdrage. Het CAK bepaalt voor iedere cliënt deze persoonlijke eigen bijdrage, gebaseerd op de aangeleverde gegevens.