Scheiden van wonen en zorg

Heeft u een indicatie voor zorg met verblijf en zonder de functie behandeling (ZZP 4, 5 of 6)? Wordt u nog behandeld door uw eigen huisarts? Dan kunt u in aanmerking komen voor een accommodatie in De Vijverhof, onder de noemer ‘Scheiden van Wonen en Zorg’. U huurt dan een appartement binnen De Vijverhof en beschikt over zorg. De zorgverlener is 24 uur per dag, 7 dagen per week in de buurt om aan uw zorgvragen te voldoen. De reguliere zorg voor verblijf wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage (CAK regeling). Deze is afhankelijk van uw inkomen. Heeft u recht op huurtoeslag? Dan behoudt u deze tijdens uw verblijf in De Vijverhof.

Verzorging en verpleging

Binnen de regeling ‘Scheiden van Wonen en Zorg’ vallen persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Daarnaast heeft u recht op zaken als huishoudelijke verzorging, maaltijden en welzijnsactiviteiten. Van belang is dat u een huisarts heeft die De Vijverhof bezoekt, anders zult u over moeten stappen naar een andere huisarts.

Wilt u meer weten over ons zorgcentrum, onze ouderenzorg en het Scheiden van Wonen en Zorg?
Bel dan gerust: 010 – 450 37 55 (maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur).