13 november 2023

Zorg in de laatste levensfase

In een woon-zorgcentrum als De Vijverhof maken veel bewoners hun laatste levensfase door. Hoe ziet ons zorgbeleid eruit voor deze bewoners? Elma Teunisse, teamleider tweede etage PG, vertelt er meer over.

Iedere bewoner krijgt van ons palliatieve zorg. Dit is de zorg voor ouderen in hun laatste levensfase, niet gericht op genezing maar op welzijn. Als blijkt dat iemand binnen drie tot vijf dagen komt te overlijden, dan bieden we terminale zorg. Hoe regelen we die zorg bij De Vijverhof? Wat doen we wel – en wat niet? Elma Teunisse legt uit: “De afgelopen twee jaar is het kennisteam palliatieve zorg bij elkaar gekomen en is besproken wat we rondom de laatste levensfase van de bewoners belangrijk vinden. Op basis van de uitkomsten hebben we ons beleid aangepast. Met als doel: ervoor zorgen dat iedere zorgmedewerker is voorbereid, weet wat er moet gebeuren en op een eenduidige wijze te werk gaat.”

Zorgpad met stappenplan
“We vinden het belangrijk dat onze zorg is gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven”, gaat Elma verder. “De wensen en behoeften van de bewoners staan centraal. We hechten belang aan het behoud van hun identiteit en hun autonomie. Zo willen we de laatste levensfase zo comfortabel mogelijk maken en lijden zoveel mogelijk voorkomen. Komt iemand in de stervensfase, dan volgen we een zogenoemd zorgpad voor de terminale zorg. We stellen dit zorgpad op in samenspraak met de arts, de bewoner, de familie en de verpleging. Hierin staat helder beschreven wat er gebeurt als de betrokken bewoner pijn krijgt, onrustig wordt of het bijvoorbeeld benauwd krijgt. De wensen van de bewoner en de familie staan dan centraal. Bijvoorbeeld als het gaat om medicatie, de komst van een geestelijk verzorger en de zorg na het overlijden. Bij dit laatste kun je denken aan het inlichten van naasten en de keuze voor de kleding van de overledene. Bij de start van het zorgpad geven we familieleden van bewoners een folder waarin staat wat palliatieve en terminale zorg inhoudt. Daarnaast bieden we een folder aan over het verliezen van een dierbare. Een complete, praktische leidraad dus. Ook besteden we aandacht aan de verzorgenden. Het is belangrijk dat zij elkaar opvangen en oog voor elkaar houden, want het overlijden van een bewoner is pittig voor alle betrokkenen.”

Waakmand
“Wat ook mooi is om te vermelden, is dat we een ‘waakmand’ aanbieden aan naasten die willen waken bij een bewoner. Deze mand bevat een dekentje, een kussen, een puzzelboekje en wat lekkere dingen om te eten. Hiermee proberen we een moeilijke tijd zo draaglijk mogelijk te maken voor iedereen.”