Veel gestelde vragen

Wat is een ZZP?

Een ZZP is eigenlijk een nauwkeurige omschrijving van welke soort zorg en hoeveel u daarvan, in uw situatie, van nodig heeft. En het garandeert tegelijkertijd dat u die zorg ook daadwerkelijk krijgt. Als u van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) uw indicatie, zeg maar uw toegangsbewijs voor de zorg, heeft ontvangen, staat daar ook in welk ZorgZwaartePakket het CIZ aan u heeft toegewezen.

Wat zijn de verschillen tussen de ZZP's?

Elk zorgpakket gaat ervan uit dat u zorg binnen een instelling nodig heeft. Maar niet iedereen heeft daar evenveel zorg nodig. Daarom heeft het CIZ in dit geval 10 verschillende ZorgZwaartePakketten gemaakt. Hoe hoger het cijfer, hoe meer zorg. Pakket 1 is voor mensen die zich met een klein beetje hulp goed kunnen redden. Pakket 10 is voor iemand die terminale zorg nodig heeft.

Meer informatie hierover vind u op de pagina "Zorgcentrum".

Mag ik mijn huisdieren meenemen als ik in De Vijverhof kom wonen?

Wanneer u zelf voor uw dier kunt zorgen is het in sommige gevallen mogelijk om een klein huisdier mee te nemen.

Maak in ieder geval uw wensen kenbaar aan ons!

Hoe lang is de wachtlijst voor De Vijverhof?

De wachtlijst voor intramurale zorg binnen De Vijverhof varieert per afdeling en type zorgvraag (PG of somatiek). Wij adviseren u sterk om contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen garanderen dat u op de juiste plek op de wachtlijst terecht komt, zodat wij optimaal aan uw wensen en behoeften kunnen voldoen. Ook voor advies in uw persoonlijke situatie, kunt u telefonisch contact opnemen via 010 - 450 37 55 en vragen naar de cliënten-administratie.

Klik hier voor een totaaloverzicht van de wachtlijst.

Welke regels gelden er voor het ontruimen van een kamer?

Het leegmaken van de kamer is een omvangrijke en ingrijpende aangelegenheid, toch willen wij u op een aantal punten wijzen: Bij opname in ons zorgcentrum is door de bewoners of diens contactpersoon een zorgleveringsovereenkomst getekend. In het aanhangsel bij deze zorgleveringsovereenkomst staat beschreven wanneer en op welke wijze de kamer na overlijden of een verhuizing elders dient te gebeuren.

Wij verzoeken de kamer binnen 7 dagen na overlijden of verhuizing leeg aan ons over te dragen.

Wij respecteren de zondagsrust en verzoeken u niet op zondag de kamer leeg te maken. Het inleveren van de sleutel en het overdragen van de kamer is alleen mogelijk bij de Technische Dienst van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken via de receptie, tel. 010 - 450 37 55.
 
De kamer moet dan geheel leeggemaakt zijn (gordijnrails zijn eigendom van "De Vijverhof").
 
Voor inventaris die u zelf niet (meer) wilt hebben, heeft u twee mogelijkheden, te weten:

  1. U kunt het zelf naar het gemeentedepot brengen: Groenedijk 10 te Capelle aan de IJssel

  2. U kunt een afspraak maken met de reinigingsdienst voor het ophalen van grofvuil via tel. 010 - 258 11 81. U kunt uw afval dus niet in/bij inze containers deponeren! 

Bent u niet in staat de kamer zelf leeg te maken, dan kunt u contact opnemen met de Technische Dienst. Wij brengen het werkelijke gewerkte aantal uren bij u in rekening.
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om via PostNL de post naar het contactadres te laten doorzenden. Formulieren om de post door te zenden of het formulier "Doorzendservice post van overledene"  kunt u halen op ieder postkantoor bij PostNL of downloaden vanaf de website.

Veel gestelde vragen