Capelle

Zo oud als de weg naar Kralingen…
Capelle aan den IJssel is ‘zo oud als de weg naar Kralingen’. Dit gezegde is de Zuid-Hollandse variant op de bekende weg naar Rome. Opgravingen laten zien dat er al in de tweede eeuw na Christus bebouwing was langs de IJssel. De weg naar Kralingen verbindt Gouda met wat nu Rotterdam is. Langs die weg ontstond het karakteristieke Hollandse slagenland van het dorp Capelle. Een dorp dat vooral bestond uit zalmvissers en steenbakkers.

Capelle groeide uit van een klein kerkdorp naar een middelgrote stad met allure. Afwisselende woningbouw, singels, waterpartijen en volop groen kenmerken de stad. Capelle is de dichtstbevolkte gemeente in het Rijnmondgebied met Rotterdam als buurman. Grootstedelijke faciliteiten als musea, verschillende op-leidingsinstituten, het vliegveld en de haven die Rotterdam liggen dus om de hoek.

Enkele overblijfselen uit het verre verleden sieren Capelle nog steeds. Het Dief - en duifhuisje en unieke oude gebouwen aan de Dorpsstraat geven een doorkijkje naar wat geweest is. Een voor de Capelse geschiedenis gedenkwaardig jaar was het jaar 1574. In dat jaar gaf Prins Willem van Oranje het bevel de dijk langs de IJssel door te steken. Hij deed dit om Leiden te kunnen ontzetten. Op deze plaats aan de dijk tussen Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel staat nu het monument De Dukdalf dat herinnert aan deze gebeurtenis.

Al in de 11e eeuw maakte de ‘s- Gravenweg en de Oudedijk deel uit van de waterkering die in Gouda begon en via allerlei grote en kleinere dijken eindigde in Vlaardingen. De authentieke ’s-Gravenweg vormt nog steeds één van de mooiste plekken in onze gemeente.

Hieronder beschrijven we in het kort hoe Capelle vorm kreeg en wat Capelle op het gebied van winkels, voorzieningen, bedrijvigheid en vervoer te bieden heeft.

Wijk voor wijk

Sinds de tweede wereldoorlog is Capelle aan den IJssel wijk voor wijk uitgebreid. ‘Schenkel’ is gebouwd in de jaren ‘50 en ‘60, waarna ‘Middelwatering’ in de jaren ‘60 en ‘70 van de grond kwam. 'Capelle West’ bestaat uit oude bebouwing, maar ook uit nieuwbouw uit de jaren ‘70 en ‘80. ‘Oostgaarde’, ‘Schollevaar’ en‘’s Gravenland’ volgden in de jaren ‘70 tot ‘90. De wijk Schollevaar is qua inwoners de grootste wijk. De groei in aantallen nam explosief toe toen Capelle in 1977 aangewezen werd als groeikern. Van 37.528 inwoners op 1 januari 1977 groeide ze naar 58.304 op 1 januari 1991. Per 2003 ‘kleuren’ 65.316 inwoners Capelle. De nieuwste wijk, ‘Fascinatio’, is op dit moment nog in aanbouw. De bouw van de geplande 1.000 woningen wordt in 2008 afgerond.

Winkels en andere voorzieningen

Elke wijk heeft een eigen winkelcentrum. ‘De Koperwiek’ is gevestigd in de wijk Middelwatering. Met bijna 100 winkels is dit het grootste winkelcentrum in de gemeente. De Koperwiek biedt voor zowel de Capellenaren als de bewoners van omliggende gemeenten veel winkelplezier. Drie wijkwinkelcentra en diverse kleinere buurtcentra in de overige wijken voorzien de Capellenaren in de dagelijkse behoeften en de vergeten boodschap. Op het Stadsplein voor de Koperwiek vindt op donderdag de weekmarkt plaats. Het is dan een drukte van belang. De bereikbaarheid van het centrum met openbaar vervoer is door de metro vanuit Rotterdam prima geregeld. Ook is er volop gratis parkeergelegenheid. Op het Pier Panderplein, voor het winkelcentrum De Scholver in de wijk Schollevaar, worden op zaterdag kleinschalig waren verhandeld. Naast de winkelcentra biedt Capelle een keur aan scholen voor primair en middelbaar onderwijs. Capelle beschikt over een ziekenhuis, bibliotheek, muziekschool en een theater. Natuurlijk zijn vrijwel alle sporten in Capelle te beoefenen en kent ze haar eigen evenementen als het multi-culti festival. Recreëren kan in het unieke Schollebos en Hitlandgebied. Op het Stadsplein is het prima vertoeven voor een hapje en een drankje.

Bedrijvigheid

Bedrijven in Capelle bieden 38.000 arbeidsplaatsen. Het bedrijventerrein in het Hoofdweggebied is gerealiseerd in de jaren ‘80. Het terrein, waarop ook de Woonboulevard van Capelle ligt, is uitstekend bereikbaar via de A20. Bedrijvenpark Rivium is in de jaren ‘90 opgeleverd. Op basis van de architectuur, bereikbaarheid, zichtlocatie en de nabijheid van Rotterdam is het een aantrekkelijk bedrijvenpark. Bovendien wordt het terrein ontsloten door de ParkShuttle, een Europees bijzonder project, waarbij onbemande voertuigen werknemers kunnen vervoeren over het traject van het metrostation Kralingse Zoom naar diverse haltes op het terrein. Daarnaast beschikt Capelle met Mient, Wormerhoek en Capelle West over relatief kleine bedrijventerreinen die diverse kantoren en bedrijven huisvesten. Langs de Abram van Rijckevorsel bevindt zich het park Rijckevorsel. Een lint van kleinschalige kantoren.

Vervoer

Capelle aan den IJssel ligt onder de rook van Rotterdam en bevindt zich in het stedelijk gebied van de Stadsregio Rijnmond. De groene natuurstroken in onze gemeente doen dit echter soms vergeten. Qua wegen is de gemeente begrensd door de snelwegen A16 en A20 en de Hollandsche IJssel. De Hoofdweg is een belangrijke verkeersader die Nieuwerkerk aan den IJssel, Capelle en Rotterdam verbindt. Eind 2004 wordt gestart met de verdubbeling van deze weg. Capelle heeft ook een NS station in de wijk Schollevaar, diverse lijndiensten van de bus en - zoals u hierboven heeft kunnen lezen - de ParkShuttle.

Capelle