Enthousiaste bezige bij met twee functies.

Sinds november 2018 werkt Pauline Macdaniël met veel plezier bij De Vijverhof. Ze combineert hier inmiddels twee functies: die van management assistent en preventiemedewerker.

Als management assistent regelt Pauline onder meer de secretariële ondersteuning van het Management Team en de Raad van Bestuur. Ze verzorgt de notities, de correspondentie en vergadernotulen, beheert de agenda, schrijft publicaties en regelt beleidsvoorbereidingen. Ook woont ze vergaderingen bij van de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad van De Vijverhof en brengt hiervan verslag uit. Het meest uitdagend vindt Pauline het inhoudelijk goed verwerken en verwoorden van complexe vergaderonderwerpen – zoals begrotingen – in een verslag: “Daar leer ik veel van!” Het leukst vindt ze het schrijven van notities, publicaties en samenvattingen van bijvoorbeeld een MT-vergadering.

Goede arbeidsomstandigheden

In haar functie als preventiemedewerker houdt Pauline zich bezig met een goed arbeids-omstandighedenbeleid, dit doet ze samen met de HR-manager. Ze legt uit: “We zijn nu bezig met het opstellen van een nieuwe risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Daarnaast ga ik de Arbo-knelpunten analyseren en op basis hiervan verbetervoorstellen schrijven. Ook ga ik de bedrijfshulpverlening organiseren. Een heel breed takenpakket dus!”

Geen focus op winst

“HR spreekt me aan”, vertelt Pauline. “Ik wil me hier graag verder in verdiepen en wellicht in de toekomst nog een opleiding in volgen, dus dit is een mooie kennismaking. In ieder geval wil ik graag in De Vijverhof blijven werken. Het is hier niet massaal, je kent de collega’s en de werksfeer is heel goed. Ik heb het hier echt naar mijn zin. Het is fijn om voor een non-profitorganisatie te werken. Onze insteek is niet het maken van winst, we zijn echt gericht op kwaliteit en zorgen ervoor dat de bewoners een fijne tijd hebben. Dat geeft je een goed gevoel.”

HSB de Vijverhof