Onze visie op welzijn

De Vijverhof is een woonzorgcentrum; hier staan wonen en zorg centraal, voor mensen met of zonder een zorgindicatie. Eigenlijk zouden we De Vijverhof net zo goed een welzijnscentrum kunnen noemen. Want welzijn, wonen en zorg zijn hier onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Randvoorwaarden voor levensgeluk

Welzijn is een omvangrijk begrip, een verzamelnaam voor tal van activiteiten die gericht zijn op het welzijn van mensen. In de visie van De Vijverhof neemt dit een meer dan bijzondere plaats in. Al ons handelen is gericht op het levensgeluk van mensen. Een mooie en schone woonomgeving, vriendelijke bejegening, professionaliteit, deskundigheid en natuurlijk goede zorgverlening helpen hierbij.

Doen wat je leuk vindt

We zien welzijn als het hoogste doel. Hierin komen vriendschap, liefde en geluk bij elkaar. Net als autonomie, eigen regie en keuzevrijheid. Want wij vinden het belangrijk dat bewoners en bezoekers hier zelf kunnen bepalen wat ze doen. Doen wat je wilt, wat je leuk vindt en waar je van houdt, daar draait het om. De ontmoeting met anderen zien we als bepalende factor, het organiseren hiervan als het hart van onze welzijnsvisie. Samen met activiteiten die in het teken staan van het aangaan van sociale contacten en vriendschap. Waardevolle dingen van alledag.

Samen zorgen we voor levensgeluk

Welzijn doen we met elkaar. In ons dorp in de stad. Met familie en vrienden, mantelzorgers, buren, medewerkers en vrijwilligers. Oftewel alle mensen die bij de bewoners van De Vijverhof horen. Wij zorgen voor de ondersteuning en de ontmoetingsruimten. En ons team van enthousiaste medewerkers maakt dagelijks het verschil.

“Persoonlijk, betrokken, deskundig, een respectvol thuis”

De Vijverhof

“Persoonlijk, betrokken, deskundig, een respectvol thuis”