Solliciteren

Selectie en aanname

Na een schriftelijke sollicitatie, kan men uitgenodigd worden voor een nadere kennismaking. Bij dit gesprek zijn de zorgmanager of facilitair manager, praktijkopleider of leermeester en eventueel een teamleider aanwezig.

In dit gesprek komen o.a. de volgende selectiecriteria aan bod:
• Het beroepsbeeld van de kandidaat;
• De leersituatie van de kandidaat;
• Kennis en ervaring van de kandidaat;
• De motivatie achter de sollicitatie;
• Het leertraject (mogelijke vrijstelling op basis van EVC);

Naast dit alles is het belangrijk dat de motivatie, interesse en leerhouding van de kandidaat past in de visie en werkwijze van De Vijverhof. Bij voldoende inzicht in de situatie van de betrokkene kan besloten worden dat de kandidaat eerst nader kennis maakt met de instelling en afdeling in de vorm van oriënteren of meelopen in de verzorging. Zowel wij als de kandidaat krijgen zo een beter beeld van elkaar. In een volgend gesprek kunnen we de wederzijdse ervaringen bespreken en hieruit een conclusie trekken.