Jan Willem Spijkman

Jan Willem Spijkman

Wat is de belofte van de zorg voor de toekomst? De ouderenzorg in transitie.

Mijn naam is Jan Willem Spijkman. Al meer dan 30 jaar woon ik samen met Myra in Dordrecht. Ik ben vader van 4 volwassen kinderen en opa van een Japanse kleinzoon. Oorspronkelijk kom ik uit Meppel. Ik heb Bedrijfskunde gestudeerd aan de Rijks Universiteit Groningen en ben toen gaan werken voor de ABN AMRO Bank in Amsterdam.

Mijn vader en grootvader waren beiden ondernemers. Toch lag mij het bedrijfsleven minder goed dan de publieke sectoren en de zorg. Vanaf 2005 heb ik mij gespecialiseerd als bankier in de zorg. In 2010 heb ik een Master behaald in Healthcare Administration, zeg maar bedrijfskunde voor de gezondheidszorg bij TIAS. In 2010 maakte ik ook de overstap naar de ING, waar ik nu Sector Banker Public & Healthcare ben.

Ouderenzorg: de meest dynamische sector van de zorg!
Als bankier in de zorg kom ik in aanraking met alle zorgsectoren: eerstelijnszorg, ziekenhuizen, GGZ, gehandicaptenzorg en de jeugdzorg. Toch is de ouderenzorg wat mij betreft de meest dynamische en interessante sector van de zorg. Er speelt nu zoveel. Door de vergrijzingsgolf die op ons afkomt zal de vraag naar ouderenzorg exponentieel toenemen. De manier waarop we nu ouderenzorg organiseren in Nederland zal niet langer duurzaam blijken te zijn. We hebben nu al te maken met enorme  arbeidsmarktproblemen. Dat er geen verzorgingstehuizen meer zijn en ouderen langer thuis moeten blijven wonen geeft nu al veel problemen. Er zijn te weinig geschikte appartementen met zorg en diensten, voor ouderen die te goed zijn voor het verpleeghuis en te slecht om in het huis te blijven wonen waar zij hun kinderen hebben opgevoed. We zullen met elkaar een scherper debat moeten voeren wat in de toekomst nog professionele zorg is en wat tot het sociale domein behoort.

Binnen de Raad van Toezicht heb ik het aandachtsgebied Financiën en Vastgoed.
Dat betekent dat ik voorzitter ben van de Commissie Financiën en Vastgoed. Een aantal keer per jaar vergaderen we over de financiële gang van zaken, de jaarrekening, de begroting, al het vastgoed van de Vijverhof en de eventuele investeringsbeslissingen. Tijdens het proces rond de jaarrekening schuift ook de accountant aan tafel en kijken we financieel zowel terug als vooruit. Het is voor de raad van toezicht heel belangrijk dat de financiën van de Vijverhof goed op orde zijn. Het gaat immers over de continuïteit van onze zorginstelling en uiteindelijk over de zorg voor ouderen die in de Vijverhof en de appartementen daaromheen wonen.

Het gaat niet alleen om de zorg, ouderen wonen en leven in de Vijverhof
De Vijverhof heeft de handschoen opgepakt en is zich bewust van de noodzaak om goede huisvesting te bieden, zowel in het verpleeghuis, als de appartementen waar ouderen zelf huren en zorg krijgen. Uitgangspunt is en blijft dat je ergens woont, dat is je thuis! Als je ondersteuning nodig hebt dan krijg je die, zowel in het eigen appartement als in het verpleeghuis.

Ouderen hebben het recht om “thuis” in de Vijverhof of in de aanpalende appartementen te wonen en een zinvol leven te leiden in een veilige omgeving, met voldoende privacy, maar ook samen met gelijkgestemden, waar reuring is als je wilt en rust als je dat nodig hebt. Je eigen plekje, waar je je thuis voelt met zorg en diensten dichtbij en de zekerheid dat je goede zorg krijg als het slechter met je gaat.