Protestants christelijk geloof

Zorg vanuit het hart – en het geloof

Het protestants-christelijke geloof vormt de basis van de zorg binnen De Vijverhof. Dit betekent dat we werken volgens de protestants-christelijke gewoonten en tradities, en dat we de bijbehorende normen en waarden respecteren. Ook ouderen met een andere achtergrond – een ander geloof of andere cultuur – zijn bij ons van harte welkom. Want zorg voor elkaar komt vooral uit het hart.

Andere kerken en religieuze groepen

Onze geestelijke verzorger Peter Versloot heeft een protestants-christelijke achtergrond. Maar hij onderhoudt ook contacten met andere kerkelijke en religieuze groepen in de gemeente. Door het leggen van individuele contacten, het houden van groepsgesprekken en het leiden van vieringen en weeksluitingen, gaat Peter Versloot persoonlijke vertrouwensbanden aan met bewoners en hun naasten. Zij kunnen bij hem terecht met hun vragen over leven, ziekte en overlijden, ongeacht hun levensovertuiging.