Gebruik van informatie

8.1 Verzamelen en delen van informatie (tevredenheidswaarderingen)

De Vijverhof organiseert jaarlijks een onafhankelijk waarderingsonderzoek onder inwoners om continue verbetering van de inwonerszorg mogelijk te maken. In het 2e kwartaal van 2018 zal het eerst volgende onderzoek plaatsvinden.

Hiertoe voert een gecertificeerde onafhankelijke instelling jaarlijks een onderzoek “inwoners-tevredenheid” uit, waarin de tevredenheid van de inwoners wordt gemeten. Het eindverslag wordt ter beschikking gesteld en toegelicht aan De Vijverhof. Tevens wordt met de instelling gesproken over de wijze waarop inwoners en medewerkers op de hoogte gesteld kunnen worden van de uitkomsten van het onderzoek en wordt er gesproken over de eerste aanzet van een plan van aanpak. In het onderzoek wordt de tevredenheid van inwoners onder andere gemeten op de aspecten voorbereiding en start van de zorgverlening, verblijf, maaltijdvoorziening, dagbesteding/activiteiten, zorg/medische dienstverlening, contactpersoon van de inwoner en een aantal toegevoegde vragen.

Het rapport wordt ter informatie voorgelegd aan de cliëntenraad en gepubliceerd op de website van De Vijverhof.

Naast het periodieke onderzoek worden inwoners tevens uitgenodigd om eventuele verbeterwensen te uiten bij medewerkers dan wel bij de vertrouwenspersoon of bij de klachtencommissie.

Daarnaast zijn wij via zorgkaartnederland.nl continue op zoek naar ervaringen van mensen die meehelpen te verbeteren waar nodig. Ook in 2018 zal Zorgkaartnederland doormiddel van telefonische en mondelinge interviews minstens 40 cliënt waarderingen ophalen.

8.2 Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen

Alle informatie wordt vastgelegd in enkel twee systemen. Voor de inwoners is dit een digitaal zorgdossier (in ONS Dossier (Nedap)). Deze wordt deels uitgedraaid en toegevoegd aan het papieren inwonerdossier, voor zover noodzakelijk (als back-up bij netwerkstoring) om het op elk moment paraat te hebben. Op het gebied van procedures, protocollen en beleid is dit SharePoint. In 2016 hebben we aandacht, tijd en geld geïnvesteerd in de bouw en opmaak van een het nieuwe intranet SharePoint. Voor de Prezo-onderwerpen is alles gerangschikt en beschikbaar. Sharepoint zal in 2018 nog verder ingericht worden en uitgerold worden. Zie de verbeterparagraaf voor verdere uitwerking.

8.3 Openbaarheid en transparantie (o.a. kwaliteitsjaarverslag),

De jaarlijkse kwaliteitsverslagen worden naast aanlevering aan onze diverse stakeholders en de Openbare Database van Zorginstituut Nederland ook gepubliceerd op de website van De Vijverhof