Gebruik van hulpbronnen

Duurzaamheid

De zorgsector blijft ver achter als het gaat om duurzaamheid. Mensen denken niet snel aan duurzaamheid als ze over zorg nadenken. Toch zijn er nog veel stappen te zetten in de gezondheidszorg denk aan uiteenlopende zaken als tegengaan van verspilling, omgaan met medisch afval, duurzame voeding etc. Met duurzame ontwikkelingen willen we aansluiten op de ontwikkelingsbehoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Zie de verbeterparagraaf voor verdere toelichting.

7.1 De gebouwde omgeving

De gebouwde omgeving wordt in dit plan beschreven in het hoofdstuk de koers voor 2018. Er zijn een aantal initiatieven zoals de wens te komen tot nieuwbouw en de renovatie van de appartementen in de Leeuwerik en Nachtegaal. De Vijverhof heeft voor haar verdere gebouwde omgeving geen andere doelstellingen die van belang zijn voor dit jaarplan.

7.2 Technologische hulpbronnen

Wij realiseren ons dat technische hulpbronnen van cruciaal belang zijn ter ondersteuning van de teams en overige medewerkers in het bieden van goede zorg. Om te kunnen voorzien in vraagstukken op dit gebied zijn er diverse contracten afgesloten met externe partijen. Onder ander een contract met ICT partij Hands on welke 24/7 ondersteuning biedt bij ICT vraagstukken.

Zoals beschreven in 1.5 wordt er sinds 2017 gewerkt met de multisensor (vorm van domotica). Deze wordt ingezet als communicatiemiddel om de juiste zorg te leveren op het moment dat er daadwerkelijk een zorgvraag is.

In 2018 zal er opnieuw gekeken worden naar de inzet en mogelijkheden van ONS. In 2013 is ervoor gekozen met dit systeem te werken echter gaan de mogelijkheden zeer snel en is het belangrijk vernieuwing en verbetering te blijven volgen en zo mogelijk doorvoeren. Zie de verbeterparagraaf voor de verdere uitwerking.

7.3 Materialen en hulpmiddelen

Het is van groot belang om die materialen en hulpmiddelen in te zetten zodat inwoners optimaal gebruik kunnen maken van diverse hulpmiddelen. Dit geldt ook voor medewerkers en vrijwilligers. Hulpmiddelen zijn in onderhoud bij de organisatie United Care welke jaarlijks een controle uitvoert. De manager zorg en teamleiders zijn aanspreekpunt voor vragen rondom alle hulpmiddelen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het vaststellen van de behoeften en het faciliteren van deze materialen en hulpmiddelen.

Binnen het Dorp van De Vijverhof wonen veel mensen met een kleinere portemonnee. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen wat gepaard gaat met een grote hulpvraag. Tevens zijn er grote grijze gebieden tussen wonen, zorg en welzijn waardoor mensen soms niet de beschikking hebben tot de juiste ondersteuning. De Vijverhof hoopt hierin een kleine bijdrage te kunnen leveren door een Stichting vrienden van De Vijverhof op te zetten. Zie de verbeterparagraaf voor verdere uitwerking.

7.4 Facilitaire zaken

Binnen De Vijverhof zijn er diverse facilitaire zaken zoals een receptie, een eigen keuken, kapper, de brasserie, vitaal studio en een trefpunt. Al deze faciliteiten bieden een extra service aan de inwoners van De Vijverhof. In de keuken worden dagelijks 450 verse maaltijden bereid afgestemd op de wensen van onze inwoners. De brasserie wordt dagelijks bezocht door inwoners en mensen uit de buurt. De brasserie wordt ondersteund door de keuken en gerund door vrijwilligers en een medewerkers van de Pameijer. Onze receptie is doordeweeks aanwezig van 7.30 tot 21.00 en in het weekend van 8.00 tot 21.00 om iedereen met vragen te woord te kunnen staan of door te verwijzen.

BHV/RIE en Calamiteitenplan

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle werkgevers. Binnen De Vijverhof valt actualisatie en evaluatie van de RI&E onder de verantwoordelijkheid van de manager zorg en manager facilitair. Echter voor de uitvoering heeft iedereen binnen de organisatie verantwoordelijkheid.

Private activiteiten

De terugtredende overheid en de dalende tarieven geven steeds meer redenen en natuurlijk ook kansen om kritisch te zijn in de uitgaven maar ook ondernemend te zijn richting de inkomsten. Door de positie als bruisend centrum in de wijk liggen hier voor De Vijverhof zeker mogelijkheden. Blijvende doelstelling is om ondernemerschap te ontwikkelen en kansen aan te boren om activiteiten te ontplooien en in de markt te zetten die geld opleveren. Hierdoor worden wij minder afhankelijk van derden.

7.5 Financiën en administratieve organisatie

Binnen de organisatie is een aparte afdeling welke zich dagelijks bezig houdt met zowel de financiële als cliënten administratie. Voorafgaand aan het jaar wordt er gezamenlijk (MT, leidinggevende, OR, CR en RVT) een begroting opgesteld met daarin alle opgestelde doelen voor het komende jaar.

Ultimo, informant en contractenbeheer/vervanging financieel systeem

Ultimo staat voor het facilitaire contractenbeheer in de breedste zin van het woord. Het betreft contracten, technische gegevens, ruimtebeheer, reserveringen, onderhoud e.d. Het komende jaar moet de invoering nog verder plaats vinden en zal er gekeken worden hoe de financiële administratie hierbij de aansluiting kan vinden. Zie de verbeterparagraaf voor verdere uitwerking.

7.6 De professionele relaties en samenwerkings-overeenkomsten

De Vijverhof kent tal van samenwerkingsvormen die vastgelegd zijn in overeenkomsten.
De belangrijkste hierin op een rij in willekeurige volgorde;

  • Pameijer: Samenwerkingsovereenkomst voor de inzet van mensen met een beperking. Tal van werkzaamheden worden door hen opgepakt en een prachtige werkvoorziening is hier ontstaan.
  • Comeniuscollege: Samenwerkingsovereenkomst met dit vak college voor de inzet en opleiding van jonge mensen op het gebied zorg en welzijn.
  • IJssellandziekenhuis: Samenwerkingsovereenkomst op het gebied van het leveren van medicatie.
  • Zellingen: Samenwerkingsovereenkomst op het gebied van het leveren van de behandelfunctie in het verpleeghuis en in de eerste lijn.
  • Tandarts: Samenwerkingsovereenkomst in het leveren van mondzorg
  • Gemeente Capelle aan den IJssel: Samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van tal van diensten voor huishoudelijke zorg, welzijn en ontmoeting voor mensen met en zonder indicatie. Ook in het leveren van maaltijden werken wij nauw samen.
  • Klachtencommissie Rijnmond: Samenwerkingsovereenkomst met tal van aanbieders om mensen de gelegenheid te geven een onafhankelijke klacht in te dienen.

De Vijverhof heeft een kring van bedrijven ingehuurd voor het leveren van tal van diensten waar ICT en communicatie voorbeelden van zijn. Toeleveranciers die ons helpen de maatschappelijke functies waar te maken.