Gebruik van hulpbronnen

7.1. De gebouwde omgeving

De gebouwde omgeving wordt in dit plan beschreven in het hoofdstuk de koers voor 2017.

Er zijn een aantal initiatieven zoals de wens te komen tot nieuwbouw, het gebruik en de nieuwe faciliteiten in de M-toren en de renovatie van de appartementen in de Leeuwerik en Nachtegaal. De Vijverhof heeft voor haar verdere gebouwde omgeving geen andere doelstellingen die van belang zijn voor dit jaarplan.

7.2. Technologische hulpbronnen

Wij realiseren ons dat technische hulpbronnen van cruciaal belang zijn ter ondersteuning van de teams en overige medewerkers in het bieden van goede zorg. Om te kunnen voorzien in vraagstukken op dit gebied zijn er diverse contracten afgesloten met externe partijen. Onder ander een contract met ICT partij Hands on welke 24/7 ondersteuning biedt bij ICT vraagstukken.

7.3. Materialen en hulpmiddelen

Het is van groot belang om die materialen en hulpmiddelen in te zetten zodat inwoners optimaal gebruik kunnen maken van diverse hulpmiddelen. Dit geldt ook voor medewerkers en vrijwilligers. Hulpmiddelen zijn in onderhoud bij de organisatie United Care welke jaarlijks een controle uitvoert. De manager zorg en teamleiders zijn aanspreekpunt voor vragen rondom alle hulpmiddelen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het vaststellen van de behoeften en het faciliteren van deze materialen en hulpmiddelen.

7.4. Facilitaire zaken

Binnen De Vijverhof zijn er diverse facilitaire zaken zoals een receptie, een eigen keuken, kapper, de brasserie, vitaal studio en een trefpunt. Al deze faciliteiten bieden een extra service aan de inwoners van de Vijverhof. In de keuken worden dagelijks 450 verse maaltijden bereid afgestemd op de wensen van onze inwoners. De brasserie wordt dagelijks bezocht door inwoners en mensen uit de buurt. De brasserie wordt ondersteund door de keuken en gerund door vrijwilligers en een medewerkers van de Pamijer. Onze receptie is doordeweeks aanwezig van 7.30 tot 21.00 en in het weekend van 8.00 tot 21.00 om iedereen met vragen te woord te kunnen staan of door te verwijzen.

BHV/RIE en Calamiteitenplan
De actualisatie van de RIE van 2015 en het projectplan BHV 2015 heeft de nodige actiepunten en aanbevelingen opgeleverd. Van groot belang is de afspraken in de Vijverhof uit te zetten en te borgen. Vooral registratie van de BHV heeft prioriteit. Zie verdere uitwerking in de Verbeterparagraaf.

Private activiteiten
De terugtredende overheid en de dalende tarieven geven steeds meer redenen en natuurlijk ook kansen om kritisch te zijn in de uitgaven maar ook ondernemend te zijn richting de inkomsten. Door de positie als bruisend centrum in de wijk liggen hier voor De Vijverhof zeker mogelijkheden.

De doelstelling voor 2017 is het ondernemerschap te ontwikkelen en kansen aan te boren om activiteiten te ontplooien en in de markt te zetten die geld opleveren. Hierdoor worden wij minder afhankelijk van derden. Zie verdere uitwerking in de Verbeterparagraaf.

7.5. Financiën en administratieve organisatie;

Ultimo, informant en contractenbeheer
Ultimo staat voor het facilitaire contractenbeheer in de breedste zin van het woord. Het betreft contracten, technische gegevens, ruimtebeheer, reserveringen, onderhoud e.d. Het komende jaar moet de invoering nog verder plaatst vinden en zal er keken worden hoe de financiële administratie hierbij de aansluiting kan vinden. Zie verbeterparagraaf voor verdere uitwerking.

7.6. De professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten

De Vijverhof kent tal van samenwerkingsvormen die vastgelegd zijn in overeenkomsten. De belangrijkste hierin op een rij in willekeurige volgorde;

  • Pameijer: Samenwerkingsovereenkomst voor de inzet van mensen met een beperking. Tal van werkzaamheden worden door hen opgepakt en een prachtige werkvoorziening is hier ontstaan.
  • Commeniuscollege: Samenwerkingsovereenkomst met dit vakcollege voor de inzet en opleiding van jonge mensen op het gebied zorg en welzijn.
  • IJssellandziekenhuis: Samenwerkingsovereenkomst op het gebied van het leveren van medicatie.
  • Zellingen: Samenwerkingsovereenkomst op het gebied van het leveren van de behandelfunctie in het verpleeghuis en in de eerste lijn.
  • Tandarts: Samenwerkingsovereenkomst in het leveren van mondzorg
  • Gemeente Capelle aan den IJssel: Samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van tal van diensten voor huishoudelijke zorg, welzijn en ontmoeting voor mensen met en zonder indicatie. Ook in het leveren van maaltijden werken wij nauw samen.
  • Klachtencommissie Rijnmond: Samenwerkingsovereenkomst met tal van aanbieders om mensen de gelegenheid te geven een onafhankelijke klacht in te dienen.

De Vijverhof heeft een kring van bedrijven ingehuurd voor het leveren van tal van diensten waar ICT en Communicatie voorbeelden van zijn. Toeleveranciers die ons helpen de maatschappelijke functies waar te maken.

Ook de komst van een hospice en zorgpension zullen tot nieuwe samenwerkingsovereenkomsten leiden.

Groei in de wijk door thuiszorg
Inwoners vanuit de wijk Middelwatering kunnen gebruik maken van de diensten van de Vijverhof, ook bij een indicatie thuiszorg. Het team Thuiszorg gaat ook deze geïndiceerde zorg verlenen, buiten het eigen terrein. Samenwerking met bestaande aanbieders is hierin van groot belang. Zie verbeterparagraaf voor verdere uitwerking.