Cliëntenraad

Cliëntenraad De Vijverhof

De Cliëntenraad van woonzorgcentrum De Vijverhof is een medezeggenschapsorgaan volgens de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen. De leden van de Cliëntenraad overleggen met de directie en het management van De Vijverhof over alle vraagstukken rondom onze inwoners.

Cliëntenraad De Vijverhof

Onze Cliëntenraad bestaat uit mensen die zelf zorg en welzijn bij De Vijverhof ontvangen of iemand hierin vertegenwoordigen; een mix van mensen met verhalen en ervaringen. We hebben met hen afspraken gemaakt over onderwerpen waar zij over worden geïnformeerd, waarover zij advies geven en – niet onbelangrijk – instemming geven. Dit zijn onderwerpen die vaak het directe leven van de inwoners raken. Denk hierbij aan maaltijden, activiteiten en financiën. De Cliëntenraad vergadert gemiddeld acht keer per jaar met de directeur-bestuurder.

Spreekbuis voor inwoners

De Cliëntenraad is ook een spreekbuis voor inwoners. De leden van de Cliëntenraad komen op voor het algemene belang van onze inwoners. Dit houdt in dat zij geen klachten van individuen behandelen. Daar zijn andere wegen voor.

Wilt u meer weten over onze Cliëntenraad?
Bel dan gerust met De Vijverhof: 010 - 450 37 55.