Clientenraad

Wat is een Cliëntenraad en wat kan die voor u of uw dierbare betekenen?

In De Vijverhof functioneert de Cliëntenraad als vorm van medezeggenschap voor de cliënten en hun familie. De mede-zeggenschap is wettelijk geregeld in de Wet Mede-zeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze raad bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers (bewoners, huurders en familie), die de algemene belangen van de cliënten behartigt. Iedere cliënt van De Vijverhof, of direct belanghebbende, kan contact opnemen met de Cliëntenraad voor algemene aangelegenheden die op de afdeling en/of met  de leidinggevende niet direct oplosbaar zijn.

In welke situatie kan de Cliëntenraad van De Vijverhof ondersteuning bieden:

  • Wanneer er algemene regelgeving is binnen een afdeling waar u moeite mee heeft.

  • Als u vragen heeft over het beleid van de organisatie.

  • Als er vragen zijn over de financiën waarbij het gaat om algemene zaken, bijvoorbeeld waskosten etc.

  • Als er vragen zijn over de bejegening binnen de organisatie.

  • Maar ook met vragen over veiligheid, voeding, hygiëne, geestelijke verzorging, recreatie en ontspanning.

Uiteraard is uw eerste aanspreekpunt het verzorgend personeel van de afdeling.

De Cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de directie over de dagelijkse gang van zaken, maar eveneens over het beleid, de begroting en de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg specifiek gericht op het verzorgingshuis. De Cliëntenraad heeft adviesrecht over belangrijke onderwerpen zoals hiervoor benoemd.

Hoe legt u contact met de Cliëntenraad?

Indien u vragen/opmerkingen dan wel een persoonlijk gesprek wilt hebben met iemand van de Cliëntenraad, kunt u een afspraak maken via de receptioniste.

Samenstelling Cliëntenraad HSB De Vijverhof

De wet stelt dat de Cliëntenraad voldoende representatief dient te zijn. De Vijverhof heeft op dit moment een raad die bestaat uit acht leden, die allen affiniteit hebben met de cliëntengroep van De Vijverhof en collectieve belangenbehartiging een warm hart toedragen.

Clientenraad