21 december 2021

Belangrijke informatie rondom het Coronavirus

Opnieuw worden wij geconfronteerd met een forse lockdown in Nederland, waarbij alle niet essentiële winkels dicht zijn, alle restaurants en cafés gesloten, geen theater en museum bezoeken meer mogelijk zijn en ga zo maar door. Dit heeft het kabinet afgelopen vrijdagavond bekendgemaakt vanwege de zeer besmettelijke Omikron variant van het Corona virus. Wat betekent dit voor u en De Vijverhof?

Belangrijke informatie rondom het Coronavirus

Dagbesteding en Ontmoeting
De dagbesteding gaat onveranderd door met in achtneming van de 1,5 meter. De ontmoeting (zowel in de Plaza als in de Merel) hadden wij al eerder moeten stopzetten en dat blijft voorlopig zo.

Brasserie en Plaza
Tot nu toe ging een aantal activiteiten vóór 17.00 uur nog gewoon door (met inachtneming van 1,5 meter afstand en het gebruik van mond- neusmasker). Echter ook deze zullen vanaf heden niet meer plaatsvinden. Dat betekent dat de Brasserie gesloten is. Ook de Plaza maaltijden tussen de middag kunnen geen doorgang meer vinden. De Eetsalons, Aan Tafels en weeksluitingen waren al stopgezet.

Bezoek
De bezoekmaatregelen zijn landelijk naar beneden bijgesteld. Zo mag een ieder maximaal 2 bezoekers per dag ontvangen. Uitzondering hierop zijn de feestdagen, dan mag een ieder 4 bezoekers per dag ontvangen. De Vijverhof zal deze landelijke richtlijnen overnemen. Het bezoek zal overigens op de kamer van de bewoner moeten plaatsvinden omdat in de huiskamers en serres anders de 1,5 meter niet in acht kan worden genomen. Wij hadden al de richtlijn om met niet meer dan 2 personen tegelijk op bezoek te komen; dit blijft gelden. Een uitzondering geldt voor de afdelingen waar in verband met besmettingen niet meer dan 1 persoon tegelijk op bezoek kan komen. Hierover wordt u – indien van toepassing - telkens bericht.

Mond-neusmasker en 1,5 meter
Verder blijft gelden dat voor een ieder die aanwezig is in De Vijverhof, zowel bezoek als medewerkers, het dragen van een mond-neusmasker verplicht is, ook over de neus. Alleen wanneer u zit én 1,5 meter afstand tot elkaar kunt houden, mag het mond-neusmasker af. Uiteraard blijven de basisregels rondom het Coronavirus het belangrijkste: pas veelvuldig handhygiëne toe, houd afstand en blijf thuis bij klachten en laat u testen.

Ondersteuning
In mijn vorige brief heb ik een verzoek gericht tot familie en naasten van onze bewoners van het woonzorgcentrum. Dit verzoek herhaal ik hier nogmaals met klem: Onze bezetting is op sommige momenten uiterst minimaal. Wij vragen om uw begrip voor onze medewerkers als een dag anders loopt dan u van ons gewend bent. Draag daarom waar mogelijk een steentje bij aan de zorg voor uw naaste; doe een extra klusje of een afwasje; help mee bij de maaltijd op de kamer of ga een keertje extra buiten wandelen. Ondersteun en help onze medewerkers daar waar kan. Alleen op die manier komen wij met elkaar deze moeilijke periode door.

Tot slot
Ergens deze week ontvang u een presentje van De Vijverhof. Als u niet thuis bent, wordt het voor uw deur gezet. Een kleine opsteker voor u als Vijverhof bewoner.

Rest ons u voor nu gezellige feestdagen te wensen en een gezond 2022!Belangrijke informatie rondom het Coronavirus 30 november 2021

Dagbesteding en Ontmoeting
De dagbesteding gaat onveranderd door met in achtneming van de 1,5 meter. De ontmoeting (zowel in de Plaza als in de Merel) moeten wij helaas stopzetten, omdat we zo min mogelijk verschillende groepen mensen willen laten mengen.

Activiteiten, bijeenkomsten en weeksluitingen
Bijeenkomsten en activiteiten na 17.00 uur kunnen geen doorgang vinden. Dit betekent dus onder andere dat de Eetsalons en Aan Tafels geannuleerd worden. Ook de weeksluitingen zullen, tot nader order, niet doorgaan. Activiteiten waarbij mensen van buiten het woonzorgcentrum deelnemen gezamenlijk met bewoners van het woonzorgcentrum zullen alléén doorgaan voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Ook hierbij geldt als reden om zoveel mogelijk ‘vermenging’ van verschillende groepen mensen te voorkomen.
Omdat wij ervan uitgaan, dat de meeste maatregelen ook na 18 december van kracht zullen blijven, gaan we de Kerstdiners anders organiseren. De bewoners van het woonzorgcentrum zullen de Kerstdiners op hun eigen afdelingen nuttigen.
Daarnaast zijn er een aantal specifieke bijeenkomsten gepland, waar we u apart over zullen informeren. Wél wil ik hier speciaal de Kerstfair voor medewerkers en vrijwilligers van dinsdag 14 december noemen. Ook deze kan helaas niet doorgaan.

Bezoek
De bewoners van het woonzorgcentrum van De Vijverhof mogen wél bezoek ontvangen. Het bezoek zal op de kamer van de bewoner moeten plaatsvinden omdat in de huiskamers en serres anders de 1,5 meter niet in acht kan worden genomen. Wij doen daarom een dringend beroep op u om met niet meer dan 2 personen tegelijk op bezoek te komen.

Mond-neusmasker en 1,5 meter
Verder blijft gelden dat voor een ieder die aanwezig is in De Vijverhof, zowel bezoek als medewerkers, het dragen van een mond-neusmasker verplicht is. Alleen wanneer u zit én 1,5 meter afstand tot elkaar kunt houden, mag het mond-neusmasker af.
Uiteraard blijven de basisregels rondom het Coronavirus het belangrijkste: pas veelvuldig handhygiëne toe, houd afstand en blijf thuis bij klachten en laat u testen.

Tot slot
De Vijverhof heeft het virus lange tijd buiten de deur van het woonzorgcentrum kunnen houden. Helaas is op dit moment zowel een aantal bewoners als een aantal medewerkers besmet. Gisteren zijn wij gestart met de boosterprik voor bewoners. Komende maandag starten wij met de boosterprik voor de zorgmedewerkers.
Het wordt steeds lastiger om de personele planning rondom de bewoners van het woonzorgcentrum, de thuiszorg-cliënten en de VPT-cliënten rond te krijgen. Wij willen daarom een dringend beroep doen op familie en naasten van onze bewoners en cliënten. Draag waar mogelijk een steentje bij aan de zorg voor uw naaste; doe een extra klusje of een afwasje; help mee bij de maaltijd op de kamer of ga een keertje extra buiten wandelen. Ondersteun en help onze medewerkers daar waar kan. Alleen op die manier komen wij met elkaar deze moeilijke periode door.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.


Belangrijke informatie rondom het Coronavirus 18 november 2021

Opnieuw richten we ons tot u in verband met de afgelopen vrijdag aangekondigde maatregelen rondom Corona. Welke consequenties hebben deze nieuwe maatregelen voor De Vijverhof? 

Dagbesteding en Ontmoeting
Deze activiteiten gaan onveranderd door. Wij streven ernaar hierbij de 1,5 meter afstand te waarborgen.

Activiteiten en bijeenkomsten
Aangezien we binnen De Vijverhof alles weer hadden opgestart, zijn er de komende weken veel bijeenkomsten en activiteiten gepland. We hanteren hier, in het licht van de nieuwe maatregelen, de volgende richtlijnen voor:

  • bijeenkomsten en activiteiten na 18.00 uur kunnen geen doorgang vinden;
  • grootschalige bijeenkomsten en activiteiten worden de komende weken afgezegd;
  • bij kleinschalige bijeenkomsten wordt 1,5 meter afstand gehanteerd en gebruik gemaakt van vaste zitplaatsen. Dit betekent dat voor deze activiteiten/bijeenkomsten een maximum aantal mensen kan deelnemen. Daarnaast zijn er een aantal specifieke bijeenkomsten gepland, waar we u apart over zullen informeren. Wél wil ik hier speciaal de vrijwilligersbijeenkomst op donderdagavond 25 november noemen. Deze kan helaas ook niet doorgaan. 

Eetsalon en Aan Tafel
Voor de Eetsalon en de Aan Tafel blijft gelden, dat deze doorgaan (tot uiterlijk 20.00 uur) én dat aan een ieder die hieraan deelneemt een Coronatoegangsbewijs gevraagd wordt (een officieel document dat bewijst dat iemand volledig gevaccineerd is, hersteld is van een besmetting (meer dan 11 en niet langer dan 180 dagen geleden) of uiterlijk 24 uur voor aanvang negatief getest is op het Coronavirus). 

Mondmasker en 1,5 meter
Verder blijft gelden dat voor een ieder die aanwezig is in De Vijverhof, zowel bezoek als medewerkers, het dragen van een mondmasker verplicht is. Alleen wanneer u zit én 1,5 meter afstand tot elkaar kunt houden, mag het mondmasker af. 

Vaccinaties en verdere maatregelen
Zoals aangegeven in de persconferentie worden plannen gemaakt om stapsgewijs mensen (ouderen en zorgpersoneel) een zogenaamde boosterprik aan te bieden. Voor de bewoners van het woonzorgcentrum zullen wij hiermee starten in de week van 29 november.

Uiteraard blijven de basisregels rondom het Coronavirus het belangrijkste: pas veelvuldig handhygiëne toe, houd afstand en blijf thuis bij klachten en laat u testen.

Op 3 december volgt een volgende persconferentie. Na deze datum kunnen wij pas een besluit nemen over een aantal andere zaken, zoals de Kerstfair voor medewerkers en vrijwilligers op 14 december en de Kerstdiners. Wij zullen u zo snel mogelijk na 3 december verder informeren en hopen wederom op uw begrip.


Belangrijke informatie rondom het Coronavirus 4 november 2021

Na de goede berichten van de afgelopen maanden waarin stap voor stap maatregelen konden worden opgeheven, moeten we nu helaas opnieuw maatregelen invoeren om nieuwe besmettingen en mogelijk verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. In de persconferentie van dinsdag 2 november is een aantal maatregelen aangekondigd die ook De Vijverhof raken. Met deze brief informeren wij u hierover.

Mondmasker

Met ingang van zaterdag 6 november is voor een ieder die aanwezig is in De Vijverhof, zowel bezoek als medewerkers, het dragen van een mondmasker weer verplicht. De verplichting geldt vanaf het moment dat u het woonzorgcentrum van De Vijverhof binnenstapt. Uiteraard stelt De Vijverhof bij de receptie weer mondmaskers en desinfectans ter beschikking. Alleen wanneer u zit én 1,5 meter afstand tot elkaar kunt houden, mag het mondmasker af. Ook onze medewerkers dragen vanaf deze datum weer continue een mondmasker. Voor hen geldt ook dat het masker af mag bij zitten én 1,5 meter afstand.

1,5 meter
Naast het verplichtstellen van het mondmasker is door de regering ook de 1,5 meterregel weer aangescherpt. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de Plaza en de Brasserie.

Eetsalon en Aan Tafel
Voor de komende week/weken staan voor de Eetsalon en de Aan Tafel al zeer veel reserveringen. Om niet velen van u teleur te moeten stellen, hebben wij besloten om uitsluitend voor deze gelegenheden een Coronatoegangsbewijs te vragen (een officieel document dat bewijst dat iemand volledig gevaccineerd is, hersteld is van een besmetting (meer dan 11 en niet langer dan 180 dagen geleden) of uiterlijk 24 uur voor aanvang negatief getest is op het Coronavirus). Deze maatregel geldt dan voor een ieder die deelneemt aan de Eetsalon en de Aan Tafel.

Dagbesteding en Ontmoeting
Deze activiteiten gaan onveranderd door. Wij streven ernaar zoveel als mogelijk de 1,5 meter afstand te waarborgen.

Vaccinaties en verdere maatregelen
Zoals aangegeven in de persconferentie worden plannen gemaakt om stapsgewijs mensen (ouderen en zorgpersoneel) een zogenaamde boosterprik aan te bieden. Zodra wij hier meer informatie over ontvangen, stellen wij de betreffende groepen hiervan op de hoogte.
Ook werd in de persconferentie gesproken over maatregelen die alleen na wetswijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Wij houden dit als organisatie goed in de gaten en informeren u, indien nodig, nader.
Uiteraard blijven de basisregels rondom het Coronavirus het belangrijkste: pas veelvuldig handhygiëne toe, houd afstand en blijf thuis bij klachten en laat u testen.

Ons uithoudingsvermogen wordt met deze terugkerende maatregel behoorlijk op de proef gesteld. Wij vragen uw begrip en medewerking en hopen dat de maatregelen, zoals eerder ook is gelukt, snel weer kunnen worden versoepeld of opgeheven.