Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

24 juli 2020

Mooie score cliënttevredenheidsonderzoeken De Vijverhof

In mei/juni 2020 heeft De Vijverhof een cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen onder zowel de intramurale cliënten en/of hun 1e contactpersonen als onder de thuiszorg-cliënten.

Als u zorg nodig hebt, is niet alleen de kwaliteit van zorg belangrijk, maar ook of u zich er goed bij voelt. Zorg raakt u persoonlijk. In het cliënttevredenheidsonderzoek wordt daarom zowel gevraagd hoe tevreden cliënten en vertegenwoordigers zijn over de kwaliteit van zorg als hoe prettig een cliënt zich voelt.

Ondanks het Coronavirus hebben we ervoor gekozen het onderzoek tóch door te laten gaan. We vinden het belangrijk om te weten hoe onze cliënten de zorg ervaren en willen waar nodig en mogelijk blijven verbeteren middels de ontvangen feedback.

De uitslagen van de onderzoeken hebben wij inmiddels binnen. Waar toestemming is verleend, zijn de uitkomsten gedeeld op ZorgkaartNederland.

Graag delen we ook wat algemene cijfers met u: 

  • Van de vertegenwoordigers van cliënten van de 1e en 2e etage (psychogeriatrische cliënten) beveelt 86% De Vijverhof positief aan. De activiteiten die worden aangeboden zijn beoordeeld met een 8,0.
  • Van de cliënten van de 3e en 4e etage (somatische cliënten) beveelt 78% De Vijverhof positief aan. De regie over het eigen leven is beoordeeld met een 8,1.
  • Van de cliënten van de wijkverpleging beveelt zelfs 98% De Vijverhof positief aan. Ook is de deskundigheid van de zorgverleners beoordeeld met een 8,2.

Al met al een uitslag waar we trots op zijn. Maar ook bij goede scores willen wij niet stilzitten. Na ieder onderzoek stellen wij verbeterplannen op naar aanleiding van de aangegeven verbeterpunten. We blijven leren en verbeteren, zodat u de zorg kunt ontvangen waarbij u zich het meest prettig voelt!