Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

22 oktober 2020

Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om? (UPDATE 22 oktober)

Afgelopen dinsdag heb ik u bericht over de laatste stand van zaken binnen De Vijverhof in relatie tot Corona. De inkt van deze communicatie was nog nauwelijks opgedroogd toen wij werden opgeschrikt door een nieuwe positief geteste bewoner. Dit maal op de 2e etage Reigerlaan. Het gaat op dit moment nog maar om één bewoner, maar gezien onze ervaringen de vorige keer houden wij ons hart vast.

Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om? (UPDATE 22 oktober)

Wat betekent dit?
Sinds gisteren is afdeling 2 Reigerlaan in quarantaine gegaan. De positief besmette bewoner is inmiddels uit de afdeling geplaatst. Alle bewoners van de afdeling zijn preventief getest. En uit voorzorg kunnen we nu slechts maximaal 1 bezoeker per dag per bewoner voor maximaal 1 uur toelaten op deze afdeling. De andere afdelingen blijven gewoon open.

Hoe verder?

We wachten nu eerst alle testresultaten af en afhankelijk daarvan moeten we al/niet overgaan tot het nemen van verdere maatregelen. Indien dit aan de orde is, informeren we u uiteraard weer zo snel mogelijk.

In de tussentijd blijft het van het grootste belang om enige terughoudendheid in acht te nemen. Het risico op besmettingen in de regio Rotterdam, Capelle, Krimpen is erg hoog. Voor ieders veiligheid is het van belang om zo min mogelijk ‘bewegingen’ in huis te hebben.

Het beleid om verplicht een mondkapje te dragen binnen het hoofdgebouw van De Vijverhof wordt voorlopig gecontinueerd. In de hal vindt u hand gel en mondkapjes en een instructie hoe deze te gebruiken.

Wij blijven er alles aan doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Daar hebben we ieders hulp bij nodig. Dus houdt u alstublieft aan de voorschriften en blijft u thuis bij klachten van uzelf of uw huisgenoten.

Ik wens u allen veel sterkte in deze bijzondere tijd!

Met vriendelijke groet,
mede namens het Managementteam van De Vijverhof,
Marian van Roosmalen
Directeur-Bestuurder


(Update 20 oktober)

De afgelopen weken hebben we u regelmatig geïnformeerd over het reilen en zeilen bij De Vijverhof in relatie tot de Corona-pandemie. Hierbij ontvangt u weer een update van de situatie. Wij informeerden u op 6 oktober dat – na een forse Corona-uitbraak op de 2e etage - alle verpleegafdelingen in De Vijverhof weer open zijn. Gelukkig is dat nog steeds het geval.

Bezoek & mondkapje
Inmiddels is ook de beperking van 1 bezoeker per bewoner per dag niet meer van kracht en geldt voor alle bewoners in ons verpleeghuis, dat zij maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd in de kamer kunnen ontvangen. Uiteraard met inachtneming van anderhalve meter afstand en het dragen van een mondkapje. Het beleid om verplicht een mondkapje te dragen binnen het hoofdgebouw van De Vijverhof wordt voorlopig gecontinueerd. In de hal vindt u hand gel en mondkapjes en een instructie hoe deze te gebruiken.

Dagbesteding & Ontmoeting
De weer (deels) opgestarte Dagbesteding en Ontmoeting blijven ook – met inachtneming van de huidige maatregelen – open.

Restaurantvoorziening
Helaas zien wij ons genoodzaakt de restaurantvoorziening in de Plaza tussen de middag, de Eetsalon op de woensdagavond en de Aan tafel op vrijdagavond te sluiten. Gezien de aangescherpte maatregelen, de gedeeltelijke lockdown waar ons land in zit en het explosief toenemende aantal Corona besmettingen in de regio Rotterdam, Capelle- en Krimpen aan den IJssel is het niet verantwoord om deze voorzieningen op dit moment open te houden. Met ingang van morgen zullen deze dan ook helaas gesloten worden. Uiteraard hopen we dat dit van korte duur is en zullen wij u direct berichten als er weer mogelijkheden ontstaan om deze voorzieningen te herstarten.

Een bijzondere tijd
We zitten met elkaar in een heel bijzondere tijd. Dat vraagt veel van ons allemaal. En dat zal ook nog een tijdje zo blijven, is de verwachting. We kunnen niet ‘verslappen’. Dat geldt in het bijzonder voor onze medewerkers. Zij zetten zich letterlijk dag en nacht in voor het welbevinden van onze cliënten. Een groot compliment aan hen allen is hier dan ook zeker op zijn plaats!!

Wij blijven er alles aan doen om een nieuwe uitbraak en mogelijke verspreiding van het virus te voorkomen. Daar hebben we ieders hulp bij nodig. Dus, wees terughoudend, houdt u aan de voorschriften en blijft u thuis bij klachten van uzelf of uw huisgenoten.


(Update 6 oktober 2020)

De afgelopen weken hebben we u geïnformeerd over de Corona uitbraak op de verpleegafdeling op de 2e etage van De Vijverhof. Deze etage is toen gesloten en ook de 1e etage aan de Reigerlaan is vervolgens uit voorzorg in quarantaine gegaan.

Alle afdelingen weer open
Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat vanaf vandaag alle afdelingen binnen De Vijverhof weer open zijn. Dit besluit hebben wij in nauwe afstemming met ons crisisteam en met de GGD genomen. 

Dat betekent, dat ook alle bewoners van de 2e etage weer bezoek kunnen ontvangen; zij het de komende twee weken nog wel met de beperking van 1 bezoeker per bewoner per dag.

Preventieve maatregelen
Wél wil ik u vragen nog steeds enige terughoudendheid in acht te nemen, daar het risico op besmettingen in de regio erg hoog is. Voor ieders veiligheid is het van belang om zo min mogelijk ‘bewegingen’ in huis te hebben. Wij zetten alle mogelijke preventieve maatregelen in om de kans op een nieuwe uitbraak te minimaliseren. Daarom wordt het beleid om verplicht een mondkapje te dragen binnen het hoofdgebouw van De Vijverhof voorlopig gecontinueerd. In de hal vindt u handgel en mondkapjes en een instructie hoe deze te gebruiken.

Wij zijn uiteraard heel blij dat alle verpleegafdelingen weer open zijn en onze bewoners weer bezoek kunnen ontvangen. Wij zullen er alles aan blijven doen om een nieuwe uitbraak en mogelijke verspreiding van het virus in het verpleeghuis te voorkomen. Daar hebben we ieders hulp bij nodig. Dus, houdt u aan de voorschriften en blijft u thuis bij klachten van uzelf of uw huisgenoten.


(Update 24 september)

Afgelopen week hebben we u geïnformeerd over de Corona uitbraak op de verpleegafdeling op de 2e etage van De Vijverhof. Deze etage is toen gesloten en ook de 1e etage aan de Reigerlaan is vervolgens uit voorzorg in quarantaine gegaan.

Inmiddels zijn we ruim een week verder en is de 1e etage weer geopend. De 2e etage is nog gesloten. Dat betekent, dat helaas nog altijd geen bezoek mogelijk is op deze verdieping.

Mondkapjesplicht
Alle maatregelen die wij nemen, stemmen we nauwkeurig af met de GGD en met ons crisisteam. Dat heeft geresulteerd in een ‘mondkapjesplicht’ binnen De Vijverhof. Dat houdt in dat er te allen tijde een mondkapje gedragen moet worden door medewerkers en bezoekers - overal binnen het hoofdgebouw. In de hal vindt u hand-gel, mondkapjes en een instructie hoe deze te gebruiken. Wij zetten alle mogelijke preventieve maatregelen in om de kans op verdere verspreiding te minimaliseren.  

De brievenbussen bij de ingang van het hoofdgebouw aan de Steenloperstraat zijn gewoon bereikbaar. De bewoners van de Steenloperstraat die normaal gesproken gebruik maken van de binnen liften die in de centrale hal uitkomen, wordt verzocht hier zo min mogelijk gebruik van te maken.

Wanneer er verandering komt in de huidige situatie zullen we u hier uiteraard over op de hoogte brengen.

Wij willen u verzoeken om bezoek aan De Vijverhof zoveel mogelijk te beperken indien mogelijk.

Net als u hopen we, dat we deze situatie zo snel mogelijk achter ons kunnen laten.


(Update 16 september)

Dinsdag 15 september jongstleden is De Vijverhof helaas geconfronteerd met een uitbraak van het Corona virus op de verpleegafdeling op de 2e etage. Deze etage is daarom gesloten. Ook is uit voorzorg op afdeling 1 de Reigerlaan-gang gesloten en in quarantaine gegaan. Dit alles in nauw overleg met de GGD en ons crisisteam. 


Een en ander betekent op dit moment dat er geen bezoek mogelijk is op de hierboven genoemde afdelingen. Ook zetten we alle mogelijke preventieve maatregelen in die maar mogelijk zijn om de kans op verspreiding te minimaliseren.

Wanneer er verandering komt in de huidige situatie zullen we u hier uiteraard over op de hoogte brengen.

Het doet ons verdriet dat wij opnieuw hebben moeten besluiten dat (een deel van) onze bewoners geen bezoek meer mag ontvangen. Op dit moment focussen wij ons vooral op de organisatie van de zorg en het voorkomen van verdere besmettingen.

Wij willen u verzoeken om bezoek aan De Vijverhof zoveel mogelijk te beperken indien mogelijk.

Net als u hopen we, dat we deze situatie zo snel mogelijk achter ons kunnen laten.


(Update 25 juni)


Na de persconferentie van het kabinet van gisterenavond, waarin werd aangekondigd dat de bezoekregeling voor verpleeghuizen verder versoepeld mag worden, willen wij u informeren over de openstelling van De Vijverhof voor alle bezoekers van de bewoners van onze zorgafdelingen met ingang van a.s. zaterdag 27 juni. Ook mogen de bewoners weer zelfstandig naar buiten.

Wat betekent dit concreet?
Vanaf 27 juni kan bezoek voor álle bewoners van de verpleegafdelingen weer op het door hen zelf gewenste moment naar De Vijverhof komen. Zij kunnen naar buiten gaan, gaan wandelen of op de kamer afspreken. Wél met inachtneming van de anderhalve meter regel! Dit blijft ontzettend belangrijk, aangezien het virus niet verdwenen is.
De algemene regels m.b.t. Corona – anderhalve meter afstand houden, geen handen schudden, in de elleboog hoesten of niezen, veelvuldig handen wassen en bij klachten thuis blijven – moeten nog steeds in acht genomen worden. Wij vragen iedereen zich daar strikt aan te houden.
Ook andere activiteiten, als de dagbesteding, breiden wij weer langzaam uit.

Wij zijn blij dat we deze volgende stappen kunnen zetten. We blijven u op de hoogte houden van eventuele verdere verruimingen zodra we deze kunnen gaan realiseren.

Voor inzage van de hele brief: bekijk of download de bijlage:
Bijlage/brief cliënten en 1e contactpersonen


(Update 18 juni)

In de communicatie van 9 juni jl. hebben wij met u gedeeld wat de eerste stap van Fase 2 van de bezoekregeling binnen De Vijverhof inhoudt. Fase 2 is gisteren, op 17 juni, ingegaan. Graag willen wij u hierbij informeren over een extra verruiming binnen fase 2. Deze zal ingaan vanaf dinsdag 23 juni. Deze extra stap is voortgekomen uit de evaluatie, die wij wekelijks houden, waarbij de uitvoering van de bezoekregeling uitgebreid wordt besproken en geëvalueerd.

Wat houdt deze extra verruiming binnen Fase 2 in voor De Vijverhof?
Vanaf 23 juni kan voor álle bewoners van de verpleegafdelingen een tweede bezoekmoment in de week worden ingepland. Ook dit bezoekmoment is een uur en geldt uitsluitend voor de twee vaste contactpersonen. Dit bezoekmoment kan gebruikt worden voor één van de volgende drie opties: een wandeling, een ontmoeting op het terras – op voldoende afstand – óf een afspraak binnen (voor onze PG-bewoners in de serre of de salon en voor onze somatiek-bewoners op de kamer). Wij zullen hiervoor 5 zitjes buiten op het terras van De Vijverhof creëren. Wanneer voldoende afstand bewaard wordt, is het bij deze zit-gelegenheid niet noodzakelijk om een mondkapje te gebruiken. Bij een bezoek op de afdeling wél.

Bekijk of download de bijlage:
Bijlage/brief cliënten en 1e contactpersonen


(Update 10 juni)

Zoals aangekondigd door de minister in de persconferentie van woensdag 3 juni mogen Verpleeghuizen, wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden, een maand eerder dan gepland door naar de 2e fase van de bezoekregeling. Wij streven er binnen de Vijverhof naar om woensdag 17 juni hiermee te starten.


Voor de Vijverhof betekent dit o.a. dat er een tweede vaste bezoeker mee mag komen tijdens het wekelijkse bezoekmoment. Ook zijn er recent speciale rolstoelschermen aangeschaft waardoor buiten wandelen met een cliënt in de rolstoel nu ook tot de mogelijkheden behoort.

Via onderstaande link treft u de informatie die wij op 9 juni naar onze cliënten hebben verstuurd. Hierin staat o.a. belangrijke informatie, de voorwaarden, contact en nogmaals de handreiking voor het bezoekbeleid.

Bekijk of download de bijlage:
Bijlage/brief cliënten en 1e contactpersonen


(Update 25 mei)

Zoals aangekondigd door de minister in de persconferentie van afgelopen dinsdag mogen Verpleeghuizen voorzichtig aan een bezoekregeling gaan instellen. En dat gaan we doen! Wij streven er binnen de Vijverhof naar om a.s. woensdag 27 mei hiermee te starten. We zijn erg blij met de versoepeling en tegelijkertijd vinden we het spannend. Daarbij komt dat de versoepeling van de bezoekregeling aan flink wat voorwaarden en regels is gebonden.

Via onderstaande link treft u de informatie die wij vrijdag naar onze cliënten hebben verstuurd over het onderwerp. Met o.a. belangrijke informatie, voorwaarden, contact en de handreiking voor bezoekbeleid.

Bekijk of download de bijlage
Bijlage/brief cliënten en 1e contactpersonen(Update 13 mei)

Het lijkt erop dat we heel voorzichtig aan in een volgende fase van de Corona crisis terecht komen. Na de persconferenties van afgelopen woensdag 6 mei zijn een aantal maatregelen versoepeld. Ook gaat er een pilot starten waarin versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen wordt ingezet. Per Veiligheidsregio mag 1 locatie mee doen. Dat is in de regio Rotterdam-Rijnmond, waar De Vijverhof toe behoort, een locatie van de Stichting Humanitas geworden.

Wij volgen uiteraard nauwgezet wat de ervaringen zijn in deze pilots, zodat ook wij hopelijk over een paar weken wat versoepelingen kunnen toepassen in de bezoekregeling.

Wat doen we in De Vijverhof?

In de tussentijd gaan we in De Vijverhof voorzichtig aan een aantal maatregelen versoepelen voor de bewoners en cliënten. Nog niet voor het bezoek, de huurders of voor de vrijwilligers. Ook het restaurant, de Plaza, de kapper, de ontmoetingen kunnen nog niet opengesteld en opgestart worden. Maar wél gaan we bv. zorgen dat de bewoners op onze somatische afdelingen weer 1 keer in de week naar de serre kunnen om een gezamenlijke activiteit te doen. Niet meer dan 5 bewoners per keer. Een heel klein stapje voorwaarts ten opzichte van de situatie nu, waar iedereen alleen op de kamer moet blijven. Ook gaan we voor een paar cliënten de dagbesteding mondjesmaat opstarten in De Brug. Alleen voor die mensen, die het eigenlijk niet meer redden op de huidige manier. Het gaat dan om drie cliënten per keer, die samen met één medewerker een gezamenlijke activiteit gaan doen en samen eten; niet meer dan 3 uur per dag. In totaal starten we deze activiteit voor zo’n 10 cliënten weer op. Daarnaast gaan we de pedicure behandelingen wat uitbreiden voor die bewoners die dat écht nodig hebben. We hanteren bij al deze versoepelingen uiteraard alle richtlijnen en voorzorgsmaatregelen. Allemaal misschien nog niet schokkend veel, maar tóch ……. het zijn kleine stapjes, die we hopelijk op niet al te lange termijn kunnen gaan uitbouwen.

Contact
In de tussentijd blijven wij de Raamgesprekken organiseren: de ene week voor onze somatische bewoners; de andere week voor onze PG-bewoners. De ervaringen met deze raamgesprekken zijn over het algemeen zeer positief. Tot nu toe hielden wij strikt vast aan één naaste op de terras spreekplek voor elke bewoner. Vanaf nu staan wij het toe, dat er twee naasten uit hetzelfde gezin en wonend in hetzelfde huis – zoals ook de landelijke richtlijn is - deel kunnen nemen aan het raamgesprek op de Begane Grond. Indien er sprake is van twee naasten, die niet in hetzelfde huis wonen, kan de spreektijd van het Raamgesprek op de Begane Grond,eventueel gesplitst worden. Dit omdat we anders niet de afstand van anderhalve meter kunnen garanderen. Sowieso is het natuurlijk de bedoeling om deze afstand op het terras altijd in acht te nemen.

Daarnaast blijven we ook de Hoogwerker inzetten voor de Raamgesprekken op de 1e en 2e etage van De Vijverhof voor de bewoners, die niet naar beneden kunnen voor het Raamgesprek. Hierbij blijft wél de regel gelden dat er maar één naaste per keer mee naar boven kan. De eerder afgesproken contact moment en bv. beeldbellen blijven uiteraard van kracht en tot de mogelijkheden behoren.

Voor onze Thuiszorg- en VPT-cliënten blijft het dringende advies gelden om niet meer dan één bezoeker per dag te ontvangen. En het aantal bezoekers te beperken tot twee personen, zoals is aangegeven in de landelijke richtlijnen. Ook blijft de maatregel van kracht dat er op het moment van zorgverlening geen bezoek aanwezig kan zijn.

Tot slot
De Coronacrisis vraagt van ons allen een lange adem en veel geduld en uithoudingsvermogen. Ik wil hier nogmaals benadrukken dat álle maatregelen die wij in De Vijverhof nemen niet alleen ter bescherming zijn van onze bewoners en medewerkers, maar ook van alle andere inwoners van en betrokkenen bij ons dorp (de huurders, de vrijwilligers, familie, naasten, buren enz.). Laten we dit blijven onthouden!

Wij blijven er met elkaar alles aan doen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan en besmettingen te voorkomen. Ieders hulp en medewerking is daarbij geboden. Goede ideeën en constructieve voorstellen zijn te alle tijden welkom. U kunt daarvoor contact opnemen met de teamleider, de EVV, uw contactpersoon of via de mail.

Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

 

(Update 7 mei)

“Het lijkt erop dat we heel langzaam de goede kant op gaan met de beheersing van het Coronavirus. In de persconferentie van 6 mei jl. is voor de komende periode versoepeling van een aantal maatregelen afgekondigd. Echter, verstandig handelen en voorzichtigheid blijven het devies! De bezoekregeling zoals die op dit moment geldt voor De Vijverhof blijft onverminderd van kracht."


In de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar Capelle aan den IJssel toe behoort, wordt de bezoekregeling in 1 verpleeghuis verruimd en dat is niet in De Vijverhof. Wij volgen met grote belangstelling de ervaringen die in het land op de testlocaties worden opgedaan.

Wél bekijken wij op dit moment intern welke maatregelen en spelregels wij eventueel kunnen versoepelen voor onze bewoners binnen De Vijverhof. U kunt hierover in de week van 11 mei meer informatie van ons verwachten.”


(Update 23 april)

Dinsdagavond 21 april heeft het kabinet middels een persconferentie laten weten dat de maatregelen rondom het Coronavirus, die betrekking hebben op de ouderenzorg, worden verlengd tot in ieder geval 20 mei 2020. Dit betekent voor De Vijverhof dat ook wij alle maatregelen zoals die er al waren, handhaven tenminste tot deze datum.

Bezoek
Het opvolgen van deze richtlijnen houdt onder andere in, dat de deuren voor bezoekers van alle vier de zorgafdelingen van De Vijverhof tot nader bericht gesloten blijven. Wij realiseren ons ten zeerste dat dit een zware maatregel is en zijn daarom ook actief op zoek naar andere oplossingen om meer contactmogelijkheden te kunnen realiseren. Uiterlijk begin volgende week ontvangt u van ons hier nadere informatie over.

Zoals eerder aangegeven worden er uitzonderingen gemaakt voor inwoners, die zich in de terminale fase of vergelijkbare omstandigheden bevinden. Deze uitzonderingen zullen plaatsvinden in goed overleg met de specialist ouderengeneeskunde en de teamleiders en worden op initiatief van De Vijverhof ingezet.

Overige maatregelen
Ook de overige maatregelen die zijn getroffen zoals afspraken rondom de was, beeldbellen en het wekelijkse contact met de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende/Verpleegkundige (EVV) blijven doorgaan zoals afgesproken.

Vragen?
Bij vragen kunt u overdag contact opnemen met de teamleider van de afdeling. Houdt u verder ook onze website in de gaten. Wij houden u hiermee voortdurend op de hoogte.

Tot slot
Wij begrijpen dat dit voor iedereen een zeer moeilijke periode is; zeker nu de maatregelen nog langer blijven bestaan. Tegelijkertijd mogen we met grote dankbaarheid constateren dat er gelukkig tot op heden nog geen besmetting met het Coronavirus onder onze kwetsbare bewoners is (geweest). We zien ons daarom gesterkt in de door de deskundigen voorgeschreven strenge aanpak en onderschrijven het actief opvolgen van de maatregelen in deze ongekende crisis om onze kwetsbare bewoners te blijven beschermen. Wij hebben ieders hulp daarbij hard nodig en vragen u daarom ook begrip voor deze maatregelen en uw medewerking om op deze manier verdere verspreiding zoveel als mogelijk te voorkomen.

Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

(Update 21 april)

De Vijverhof doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel cliënten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn.
 

Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.

Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen. 

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt. 

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met Pauline Macdaniel via +31 (0)10 450 37 55 of p.macdaniel@hsbdevijverhof.nl

(Update 1 april)

Het blijven zeer roerige tijden. In de avond van 31 maart heeft het kabinet laten weten dat alle maatregelen die al zijn genomen rondom het Coronavirus, zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dit betekent voor De Vijverhof dat ook wij alle maatregelen zoals die er al waren, handhaven tenminste tot en met 28 april 2020.


Wij realiseren ons ten zeerste dat verlenging van deze maatregelen steeds meer impact krijgt op sociale relaties en contacten. Maar om in deze ongekende crisis de levens van de meest kwetsbare ouderen te beschermen, is verlenging noodzakelijk. De maatregel om geen bezoekers meer toe te laten in ons Woonzorgcentrum blijft dus onverminderd van kracht. Alle activiteiten, ontmoetingen, de Plaza en de Brasserie blijven gesloten. Ook op onze verpleegafdelingen en in de overige centrale ruimtes kunnen wij geen bezoekers toelaten.


Vragen?
Houdt u onze website in de gaten. Wij houden u hiermee voortdurend op de hoogte.

Wij begrijpen dat dit voor iedereen een moeilijke periode blijft. Wij hebben ieders hulp hard nodig en vragen u daarom ook begrip voor voortzetting van deze maatregelen en uw medewerking om op deze manier verdere verspreiding van het virus zoveel als mogelijk te voorkomen.


(Update 24 maart)

Gisteren heeft het kabinet de maatregelen in verband met het Coronavirus verder aangescherpt. Vanwege de aangescherpte richtlijnen doen wij een extra beroep op onze Thuiszorgcliënten om geen bezoek te ontvangen op momenten van zorgverlening én om bezoek zoveel mogelijk te beperken tot 1 bezoeker per dag.

Deze extra aanscherpingen hebben niet direct invloed op de maatregelen, die De Vijverhof al genomen had naar aanleiding van de eerder afgekondigde maatregelen van 19 maart jl. Daarbij werd ingesteld dat inwoners van verpleeghuizen geen bezoek meer mogen ontvangen. De Vijverhof heeft vervolgens vanaf vrijdag 20 maart de deuren voor bezoekers van alle zorgafdelingen tot nader bericht gesloten. 

Wij beseffen ons ten zeerste dat dit zeer zware maatregelen zijn, die de nodige impact hebben op sociale relaties en contactenMaar om in deze ongekende crisis de levens van de meest kwetsbare ouderen te beschermen, zijn uitzonderlijke maatregelen nodig.

Uitzonderingen
Wij maken een uitzondering voor inwoners welke zich in de terminale fase en vergelijkbare omstandigheden bevinden. Het is van belang om goed afscheid te kunnen nemen. Deze uitzonderingen zullen altijd op initiatief van De Vijverhof komen en in goed overleg plaatsvinden met de specialist ouderengeneeskunde en de teamleider. Ook nemen wij nog steeds mensen op in De Vijverhof. Wel bekijken we per situatie wat de mogelijkheden zijn en wegen we af wat de best beschikbare optie is.

Vrijwilligers
Ook vrijwilligers zullen geen bezoeken meer afleggen aan de afdelingen. Alle bezoeken aan de zorgafdelingen, die niet noodzakelijk zijn, worden gestaakt.

Vragen?
Bij vragen kunt u overdag contact opnemen met de eerst verantwoordelijke verzorgende/ verpleegkundige (EVV) of de teamleider van de afdeling. Houdt u verder ook onze website in de gaten. Wij houden u hiermee voortdurend op de hoogte.

Zoals eerder aangegeven, volgen wij strikt de richtlijnen van het kabinet/de RIVM. Op onderstaande link kunt u alle informatie hierover vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.


(Update 20 maart)

In de avond van 19 maart hebben premier Rutte en minister de Jonge van Volksgezondheid de maatregel ingesteld dat inwoners van verpleeghuizen geen bezoek meer mogen ontvangen. De Vijverhof geeft gehoor aan deze maatregel en sluit dan ook vanaf vrijdag 20 maart de deuren voor bezoekers van alle vier de zorgafdelingen tot nader bericht.

Woonzorgcentrum De Vijverhof sluit de deuren voor bezoek

Wij als De Vijverhof beseffen ons ten zeerste dat dit een zware maatregel is, die de nodige impact heeft op sociale relaties en contacten. Maar om in deze ongekende crisis de levens van de meest kwetsbare ouderen in onze verpleeghuizen te beschermen, zijn uitzonderlijke maatregelen nodig.

Uitzonderingen 
Zoals aangegeven in de media worden er uitzonderingen gemaakt voor inwoners welke zich in de terminale fase en vergelijkbare omstandigheden bevinden. Het is van belang om goed afscheid te kunnen nemen. Deze uitzonderingen zullen plaats vinden in goed overleg met de specialist ouderengeneeskunde en de teamleiders. Het initiatief om in deze situaties af te wijken van de afspraak zal komen vanuit De Vijverhof.

Tevens zullen wij nog steeds mensen opnemen in De Vijverhof. Wel bekijken we per situatie wat de mogelijkheden zijn en wegen we af wat de best beschikbare optie is.

VPT op de afdeling 
Ook bezoekers van de inwoners met een VPT pakket woonachtig op of aangrenzend aan de zorgafdelingen kunnen niet meer op bezoek komen.

Vrijwilligers
Ook vrijwilligers zullen geen bezoeken meer afleggen aan de afdelingen. Alle bezoeken aan de zorgafdelingen, die niet noodzakelijk zijn, worden gestaakt.

Wasgoed/benodigdheden
Van veel inwoners wordt de was verzorgd door familieleden en/of naasten. In overleg met de afdeling wordt de was beneden bij de linnenkamer afgegeven. Daar kan van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 12.00 de vuile was worden opgehaald en schone was worden afgeleverd. Tevens is er de mogelijkheid om hier andere benodigdheden zoals zeep en tandpasta af te geven. Op alles wat wordt afgegeven in de linnenkamer dient duidelijk naam en afdeling genoteerd te zijn.