Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

24 maart 2020

Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om? (UPDATE 24 maart)

Gisteren heeft het kabinet de maatregelen in verband met het Coronavirus verder aangescherpt. Vanwege de aangescherpte richtlijnen doen wij een extra beroep op onze Thuiszorgcliënten om geen bezoek te ontvangen op momenten van zorgverlening én om bezoek zoveel mogelijk te beperken tot 1 bezoeker per dag.

Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om? (UPDATE 24 maart)

Deze extra aanscherpingen hebben niet direct invloed op de maatregelen, die De Vijverhof al genomen had naar aanleiding van de eerder afgekondigde maatregelen van 19 maart jl. Daarbij werd ingesteld dat inwoners van verpleeghuizen geen bezoek meer mogen ontvangen. De Vijverhof heeft vervolgens vanaf vrijdag 20 maart de deuren voor bezoekers van alle zorgafdelingen tot nader bericht gesloten.

Wij beseffen ons ten zeerste dat dit zeer zware maatregelen zijn, die de nodige impact hebben op sociale relaties en contacten. Maar om in deze ongekende crisis de levens van de meest kwetsbare ouderen te beschermen, zijn uitzonderlijke maatregelen nodig.

Uitzonderingen
Wij maken een uitzondering voor inwoners welke zich in de terminale fase en vergelijkbare omstandigheden bevinden. Het is van belang om goed afscheid te kunnen nemen. Deze uitzonderingen zullen altijd op initiatief van De Vijverhof komen en in goed overleg plaatsvinden met de specialist ouderengeneeskunde en de teamleider. Ook nemen wij nog steeds mensen op in De Vijverhof. Wel bekijken we per situatie wat de mogelijkheden zijn en wegen we af wat de best beschikbare optie is.

Vrijwilligers
Ook vrijwilligers zullen geen bezoeken meer afleggen aan de afdelingen. Alle bezoeken aan de zorgafdelingen, die niet noodzakelijk zijn, worden gestaakt.

Vragen?
Bij vragen kunt u overdag contact opnemen met de eerst verantwoordelijke verzorgende/ verpleegkundige (EVV) of de teamleider van de afdeling. Houdt u verder ook onze website in de gaten.  Wij houden u hiermee voortdurend op de hoogte.

Zoals eerder aangegeven, volgen wij strikt de richtlijnen van het kabinet/de RIVM. Op onderstaande link kunt u alle informatie hierover vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Wij begrijpen dat dit voor iedereen een moeilijke periode is. Wij doen er alles aan om het voor onze cliënten zo draagbaar en normaal mogelijk te laten zijn. Daarbij hebben wij ieders hulp nodig. Wij vragen u daarom ook begrip voor deze maatregelen en vooral ook uw medewerking om op deze manier verdere verspreiding zoveel als mogelijk te voorkomen.


(Update 20 maart)

In de avond van 19 maart hebben premier Rutte en minister de Jonge van Volksgezondheid de maatregel ingesteld dat inwoners van verpleeghuizen geen bezoek meer mogen ontvangen. De Vijverhof geeft gehoor aan deze maatregel en sluit dan ook vanaf vrijdag 20 maart de deuren voor bezoekers van alle vier de zorgafdelingen tot nader bericht.

Woonzorgcentrum De Vijverhof sluit de deuren voor bezoek


Wij als De Vijverhof beseffen ons ten zeerste dat dit een zware maatregel is, die de nodige impact heeft op sociale relaties en contacten. Maar om in deze ongekende crisis de levens van de meest kwetsbare ouderen in onze verpleeghuizen te beschermen, zijn uitzonderlijke maatregelen nodig.

Uitzonderingen 
Zoals aangegeven in de media worden er uitzonderingen gemaakt voor inwoners welke zich in de terminale fase en vergelijkbare omstandigheden bevinden. Het is van belang om goed afscheid te kunnen nemen. Deze uitzonderingen zullen plaats vinden in goed overleg met de specialist ouderengeneeskunde en de teamleiders. Het initiatief om in deze situaties af te wijken van de afspraak zal komen vanuit De Vijverhof.

Tevens zullen wij nog steeds mensen opnemen in De Vijverhof. Wel bekijken we per situatie wat de mogelijkheden zijn en wegen we af wat de best beschikbare optie is.

VPT op de afdeling 
Ook bezoekers van de inwoners met een VPT pakket woonachtig op of aangrenzend aan de zorgafdelingen kunnen niet meer op bezoek komen.

Vrijwilligers
Ook vrijwilligers zullen geen bezoeken meer afleggen aan de afdelingen. Alle bezoeken aan de zorgafdelingen, die niet noodzakelijk zijn, worden gestaakt.

Wasgoed/benodigdheden
Van veel inwoners wordt de was verzorgd door familieleden en/of naasten. In overleg met de afdeling wordt de was beneden bij de linnenkamer afgegeven. Daar kan van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 12.00 de vuile was worden opgehaald en schone was worden afgeleverd. Tevens is er de mogelijkheid om hier andere benodigdheden zoals zeep en tandpasta af te geven. Op alles wat wordt afgegeven in de linnenkamer dient duidelijk naam en afdeling genoteerd te zijn.