Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

22 juni 2021

Belangrijke informatie rondom het Coronavirus (UPDATE 21 juni 2021)

Tijdens de vervroegde persconferentie van afgelopen vrijdag kregen we verheugend nieuws te horen: de verdere versoepelingen in stap 4 van het openingsplan van het kabinet worden versneld ingevoerd per 26 juni en zelfs verruimd! Wat betekent dit voor De Vijverhof?

Belangrijke informatie rondom het Coronavirus (UPDATE 21 juni 2021)

Het dragen van een mondkapje
Met ingang van 26 juni a.s. is het dragen van een mondkapje niet meer verplicht in de meeste openbare ruimtes. Als u op bezoek gaat bij uw naaste hoeft u dan ook vanaf 26 juni geen mondkapje meer te dragen. Tenzij het niet mogelijk is om de 1,5 meter afstand te bewaren. In dat geval is een mondkapje dragen nog wel verplicht behalve als u én uw naaste volledig zijn ingeënt of als u in het bezit bent van een negatieve testuitslag die maximaal 40 uur oud is én uw naaste volledig gevaccineerd is. Voor de volledigheid sturen we met deze communicatie ook de infographic mee die vanuit de overheid is gepubliceerd, waar alles nog een keer beknopt op een rijtje staat. Deze zullen wij ook ophangen op diverse plekken binnen De Vijverhof. Uiteraard blijft het van belang uw eigen verantwoordelijkheid te nemen zowel als het gaat om thuisblijven bij klachten, het toepassen van de hygiëne voorschriften als het houden van afstand.

De ontmoetingsruimten
Ook in de ontmoetingsruimten van De Vijverhof kunnen we een aantal verruimingen doorvoeren. Dit alles nog wel met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

 • Per 26 juni mogen in de Plaza maximaal 50 personen bijeenkomen;
 • In de Brasserie en op het terras is het moeilijker om een maximum aantal personen aan te geven. Daarom geldt hier: u bent welkom zolang de 1,5 meter afstand bewaard kan worden;
 • In de ontmoetingsruimte van de Merel mogen voortaan maximaal 35 bezoekers bijeen komen.

Daarnaast gaan we meer activiteiten voor onze bewoners organiseren. Dit wordt intern in het verpleeghuis met alle betrokkenen afgestemd. Wij zijn blij dat we a.s. zaterdag weer een mooie stap vooruit kunnen zetten door deze verruimingen in te voeren!


(UPDATE 2 juni 2021)

De volgende stap in het door de overheid aangekondigde stappenplan Corona is in zicht. En dit keer kunnen we behoorlijk wat gaan versoepelen! Hieronder en in de bijlage vindt u de belangrijkste verruimingen die we binnen De Vijverhof met ingang van 5 juni gaan invoeren.

Bezoek
Vanaf 5 juni mogen onze bewoners weer 4 bezoekers per dag ontvangen. De maatregelen m.b.t. het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand gelden nog wel. Dat betekent, dat wij u willen vragen goed af te stemmen wie wanneer komt omdat sommige kamers van onze bewoners niet groot genoeg zijn om deze afstand te bewaren als er 4 mensen tegelijk op bezoek zijn.

Plaza, terras en Brasserie
Het terras van De Vijverhof was al open. En nu gaan we ook de Plaza (middagmaaltijd), de Brasserie, de Eetsalon en Aan Tafel in De Vijverhof weer opstarten. Ook hier gelden nog wel steeds een aantal maatregelen.

Plaza Middagmaaltijd
Naast de vaste bezoekers vanuit de dagbesteding, kunnen we voorlopig maximaal 20 gasten per dag ontvangen. U moet van tevoren een plaats in de Plaza reserveren. U kunt dit doen vanaf 5 juni bij Rosemarie (of haar plaatsvervanger) via telefoonnummer: 010-7601466, of bij de receptie van De Vijverhof via telefoonnummer: 010-4503755. Ook kunt u online reserveren via de volgende link: https://www.hsbdevijverhof.nl/contact/reserveren Reserveer wel tijdig, want vol = vol. De Plaza is 7 dagen per week geopend voor de middagmaaltijd van 12.00 uur tot 13.30 uur.

Terras en de Brasserie
Het maximaal aantal gasten dat we kunnen ontvangen is gelijk aan het aantal ter plekke beschikbare zitplaatsen. Bij binnenkomst noteren wij uw naam; dit geldt als reservering. Openingstijden zijn van 10.00 uur tot 16.45 uur.

Eetsalon en Aan Tafel De Vijverhof:
We kunnen voorlopig maximaal 50 gasten per dag ontvangen. U moet van tevoren een plaats in de Plaza reserveren. U kunt dit doen vanaf 5 juni bij Rosemarie (of haar plaatsvervanger) via telefoonnummer: 010-7601466, of bij de receptie van De Vijverhof via telefoonnummer: 010-4503755. Ook kunt u online reserveren via de volgende link: https://www.hsbdevijverhof.nl/contact/reserveren Reserveer tijdig, want vol = vol. De Eetsalon is iedere woensdagavond van 17.00 uur tot 20.30 uur. Aan Tafel De Vijverhof is iedere 2e en 4e vrijdagavond van de maand, eveneens van 17.00 uur tot 20.30 uur.

Algemene richtlijnen
U komt binnen en verlaat de ruimte met een mondkapje op. Wanneer u zit mag het mondkapje af. Bij binnenkomst wordt aan u gevraagd of u klachten heeft. Ook vragen we u om uw handen te desinfecteren. Heeft u klachten als verkoudheid, hoesten of koorts? Dan komt u uiteraard niet naar De Vijverhof. We hanteren de norm van 2 gasten per tafel, zodat de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft. Gedurende de maaltijd van plaats wisselen is helaas niet toegestaan. Na uw bezoek verlaat u rechtstreeks de Plaza, de Brasserie of het terras. Zelfbediening is niet toegestaan.

Bibliotheek
Ook de bibliotheek gaat weer open. En wel vanaf donderdag 10 juni a.s. Elke donderdagochtend van 10.00-11.30 uur staan de vrijwilligers voor u klaar om te helpen waar nodig. Er kunnen maximaal 2 klanten tegelijk in de bibliotheek. U kunt even in de Brasserie wachten als er meer mensen binnen zijn. Verder worden ook in de bibliotheek de algemene maatregelen gehanteerd (handhygiëne, mondkapje dragen, anderhalve meter afstand bewaren en bij klachten thuisblijven). De nieuwe boeken die zijn toegevoegd in de Bibliotheek wachten op lezers!

We zijn verheugd dat we deze stappen richting verruiming van de maatregelen kunnen zetten! We zijn op de goede weg. Nog even volhouden met het mondkapje en afstand houden, zodat we ook daarvan op den duur afscheid kunnen nemen.

Fijn u allen weer te kunnen verwelkomen in De Vijverhof.

(UPDATE 26 april 2021)

Zo vlak voor Koningsdag hebben wij twee heuglijke berichten voor u, namelijk: - het terras voor het hoofdgebouw van De Vijverhof gaat weer open - de kapsalon in het hoofdgebouw van De Vijverhof gaat ook weer open voor mensen van buiten het verpleeghuis.

Terras open
De Vijverhof gaat zijn terras weer openen vanaf woensdag 28 april 12.00 uur. Wij hanteren daarbij dezelfde afspraken als de landelijke richtlijnen, te weten: openingstijden van 12.00 – 18.00 uur; niet meer dan 50 personen op het terras en niet meer dan 2 mensen samen aan een tafeltje (tenzij het één huishouden betreft). En nu maar hopen dat het mooi weer wordt!

Kapsalon
Ook de kapsalon gaat vanaf woensdag 28 april weer open voor mensen van buiten het verpleeghuis van De Vijverhof. Afspraken kunnen, zoals gebruikelijk, rechtstreeks bij de kapsalon gemaakt worden via telefoonnummer: 06-30711159 (Kapsalon T&T) en 06-24913000 (Kapsalon Margot).

Wij zijn verheugd dat we deze stappen richting verruiming van de maatregelen kunnen zetten. Hopelijk kunnen we de komende periode steeds meer versoepelen en keren we langzaam maar zeker terug naar een leven zonder beperkende corona-maatregelen.

(Update 21 april)

Inmiddels hebben wij al meer dan een jaar te maken met de gevolgen van de corona crisis. Landelijk neemt het geduld af, lopen de emoties op en beginnen de beperkingen in ons dagelijks leven steeds meer te knellen. Helaas bleek gisterenavond tijdens de nieuwe persconferentie dat er nog geen versoepelingen komen met ingang van 21 april.

Pas als de cijfers aantonen dat we over de piek van de 3e golf heen raken, worden de maatregelen versoepeld. Tegelijkertijd werd hier wel perspectief voor geboden. In een zogenoemd ‘stappenplan naar de vrijheid’ worden stap voor stap de diverse versoepelingen ingevoerd en maatregelen stopgezet. Mogelijk gaat de eerste stap al op 28 april in (hierin wordt onder andere de avondklok opgeheven, gaan de terrassen open en komen er verruimingen voor winkels). Binnen De Vijverhof zijn er gelukkig op dit moment al enige versoepelingen mogelijk

Versoepelingen binnen De Vijverhof
Het crisisteam van De Vijverhof heeft, vooruitlopend op de persconferentie, gebrainstormd over mogelijkheden om de komende weken/maanden maatregelen te gaan versoepelen. Uiteraard zijn deze versoepelingen afhankelijk van de landelijk geldende maatregelen. Mede door het hoge percentage gevaccineerde bewoners en medewerkers laten wij onderstaande versoepelingen in het verpleeghuis vanaf heden ingaan:

 • Op de somatische afdelingen worden in de hal van de serre extra plaatsen gecreëerd zodat 6 bewoners meer mee kunnen doen aan de gezamenlijk activiteiten (in totaal 15). Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
 • Op de psychogeriatrie afdelingen wordt de serre om de dag beschikbaar gesteld voor één zijde van de gang zodat hier (extra) activiteiten plaats kunnen vinden en de bewoners meer bewegingsvrijheid hebben.
 • Per afdeling wordt gekeken naar mogelijkheden voor het meer inzetten van vrijwilligers; bv. ter ondersteuning van hiervoor genoemde activiteiten.
 • De extra cohort afdeling, die wij in ’t Trefpunt hebben ingericht, zal geminimaliseerd worden, zodat hier ook weer kleinschalige werkoverleggen plaats kunnen vinden.

Ook heeft het crisisteam gekeken naar versoepelingen voor de nabije toekomst . Zo is er nagedacht over het gebruik van de Plaza voor maaltijden voor onze huurders en het gebruik van de terrassen rond De Vijverhof. Zodra de landelijke maatregelen dit toelaten zullen wij hier stappen in zetten.

Vaccinaties
Alle bewoners van het verpleeghuis en alle medewerkers van De Vijverhof hebben de mogelijkheid gehad om zich twee keer te laten vaccineren. Een resultaat waar wij erg blij mee zijn. Nieuwe bewoners krijgen op diverse later geplande momenten ook de kans om zich te laten vaccineren.

We moeten een lange adem met elkaar hebben. Tóch zijn wij verheugd dat we weer wat voorzichtige stappen richting verruiming van de maatregelen kunnen zetten. Ik ga ervan uit dat we de komende periode steeds meer kunnen versoepelen en we heel langzaam maar zeker terug kunnen keren naar een leven zonder beperkende corona-maatregelen.

(Update 30 maart)

Op 24 maart jl. informeerde wij u over de laatste ontwikkelingen en maatregelen m.b.t. het Coronavirus en De Vijverhof. Wij moesten u toen helaas meedelen dat De Vijverhof opnieuw geconfronteerd was met een uitbraak van het virus op de 1e etage Kerklaanzijde.

Opheffen quarantaine
Het afgelopen weekend zijn de bewoners van de 1e etage Kerklaanzijde nogmaals getest. Wij zijn blij te kunnen melden dat alle uitslagen negatief waren. Er zijn geen nieuwe besmettingen bij gekomen. Dit betekent, dat na afloop van de voorgeschreven quarantaineperiode, de afdeling op woensdag 31 maart weer wordt geopend.

Maatregelen
Door het opheffen van de quarantaine geldt met ingang van 31 maart ook voor deze afdeling weer de algemene bezoekregeling zoals die geldt voor alle verpleegafdelingen: maximaal twee bezoekers per dag per bewoner.

Alle overige maatregelen blijven onverminderd van kracht. We merken allemaal dat de maatregelen ons zwaar beginnen te vallen. Het versoepelen van maatregelen is echter nog steeds niet aan de orde; ook niet binnen De Vijverhof. Wij wijzen u daarom nógmaals met klem op alle maatregelen en met name op de verplichting tot het dragen van een mondkapje. Het blijft nodig onze kwetsbare bewoners en uzelf te beschermen. Helpt u daaraan alstublieft mee!

Ondanks al deze blijvende Corona-maatregelen en -beperkingen wensen wij u hele fijne en mooie Paasdagen toe.

(Update 24 maart)

Op 10 maart jl. informeerde wij u over de laatste ontwikkelingen en maatregelen m.b.t. het Coronavirus en De Vijverhof. Na de persconferentie van gisterenavond, waar helaas wederom nagenoeg geen versoepelingen werden aangekondigd, informeren wij u over de situatie in ons verpleeghuis.

Uitbraak
Ondanks het feit dat bijna al onze bewoners van de verpleegafdelingen tweemaal zijn gevaccineerd, is Corona geconstateerd bij een aantal bewoners op de 1e etage Kerklaanzijde. Dit betekent, dat de 1e etage aan de zijde van de Kerklaan in quarantaine is. Bewoners van deze afdeling kunnen momenteel maximaal 1 bezoeker een uur per dag ontvangen. In het weekend worden alle bewoners van deze afdeling nogmaals getest. Afhankelijk van de uitslag hiervan nemen wij maandag 29 maart het besluit of de quarantaine weer kan worden opgeheven.

Wij zijn, net als u waarschijnlijk, onaangenaam verrast over deze besmettingen. Zelfs na twee vaccinaties kunnen mensen dus besmet raken. Over het algemeen is het zo, dat zij door de vaccinaties minder ziek worden van het virus, maar zij kunnen anderen natuurlijk ook besmetten. We moeten daarom enorm waakzaam blijven om te voorkomen, dat er alsnog een derde Corona-golf aan gaat komen.

Maatregelen
Het versoepelen van maatregelen is daarom ook nog steeds niet aan de orde; ook niet binnen De Vijverhof. Daarvoor moet het aantal besmettingen en met name het aantal ziekenhuis- en IC-opnames eerst verder dalen. Wij blijven het daarom nogmaals herhalen: alle maatregelen met betrekking tot handhygiëne, mondkapje dragen, anderhalve meter afstand bewaren en bij klachten thuisblijven, blijven van kracht. Op álle verpleegafdelingen, met uitzondering momenteel van de 1e etage Kerklaanzijde, worden maximaal twee bezoekers per dag per bewoner van het verpleeghuis toegelaten. Ook alle overige maatregelen m.b.t. Plaza, brasserie, terras etc. blijven van kracht.

Onze lange adem wordt nog verder op de proef gesteld. Met zijn allen moeten we ons hier doorheen slaan. Wij wensen u en al uw naasten hier veel sterkte mee.

(Update 10 maart)

Op 25 februari informeerde wij u over de laatste ontwikkelingen en maatregelen m.b.t. het Coronavirus en De Vijverhof. Na de persconferentie van maandagavond, waar helaas niet veel versoepelingen werden aangekondigd, informeren wij u over het gewijzigde beleid met betrekking tot onze bezoekregeling in het verpleeghuis.

Bezoekregeling
Vanaf morgen 11 maart kunnen wij weer twee bezoekers per dag per bewoner van ons verpleeghuis toelaten. De overige maatregelen met betrekking tot handhygiëne, mondkapje dragen, anderhalve meter afstand bewaren en bij klachten thuisblijven, gelden nog steeds. Dit laatste omdat bezoekers over het algemeen nog niet gevaccineerd zijn en dus het risico blijven lopen om besmet te raken en/of onze bewoners te besmetten. Dit laatste risico neemt natuurlijk behoorlijk af aangezien de meeste van onze bewoners inmiddels één of twee keer gevaccineerd zijn.

Overige maatregelen blijven van kracht
Helaas blijven alle andere maatregelen van kracht. Er kunnen dan ook nog steeds geen verdere versoepelingen worden doorgevoerd binnen De Vijverhof. Wij hopen mét u dat het vaccineren in een voortvarend tempo door kan gaan, zodat we na de persconferentie van 23 maart vrolijker berichten kunnen sturen.

(Update 25 februari)

Het is alweer enige tijd geleden, dat wij u een update hebben gegeven. En na de persconferentie van afgelopen dinsdag is er ook niet heel veel nieuws te melden. Tóch dit actuele bericht om de laatste stand van zaken met betrekking tot de vaccinaties te delen en nog eens te herhalen waar we nu staan en wat dit betekent aan maatregelen binnen De Vijverhof.

Vaccinaties
Inmiddels hebben alle bewoners met behandeling in ons verpleeghuis, die toestemming hebben gegeven, een 1e vaccinatie gehad. De tweede vaccinatie wordt vanaf morgen gegeven. Daarnaast heeft een aantal bewoners zonder behandeling deze vaccinatie ook gehad omdat er vaccin over was. Ook deze groep krijgt vanaf morgen de 2e vaccinatie. We zijn in afwachting van de vaccins voor de overige bewoners zonder behandeling die toestemming hebben gegeven voor het vaccineren. We verwachten deze ergens midden maart. Onze medewerkers, die dat willen, hebben inmiddels bijna allemaal een afspraak kunnen maken voor de vaccinaties en een groot deel heeft al één of zelfs twee vaccinaties gehad.

Maatregelen
Helaas blijven zo goed als alle maatregelen van kracht na de afgelopen persconferentie:

 • de avondklok;
 • slechts 1 bezoeker per dag ontvangen, wat dus ook geldt voor onze verpleeghuis bewoners;
 • het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes en ook in het verpleeghuis – liefst met gebruikmaking van een nieuw mondkapje dat De Vijverhof ter beschikking stelt, omdat dit de meeste bescherming biedt;
 • het afstand houden van elkaar, veelvuldig handen wassen, zo veel mogelijk thuis blijven en zo min mogelijk verplaatsingen.


Er kunnen helaas nog steeds geen versoepelingen plaatsvinden binnen De Vijverhof als het gaat om bv. het openstellen van de brasserie en het restaurant, het organiseren van gezamenlijke activiteiten of de ontmoetingen. Wél gaat de kapsalon vanaf 3 maart weer open voor onze verpleeghuis bewoners.

Ons uithoudingsvermogen blijft op de proef gesteld worden. Ik wens u en al uw naasten veel sterkte het nog even vol te houden!

Met vriendelijke groet,
mede namens het Managementteam van De Vijverhof,
Marian van Roosmalen
Directeur-Bestuurder

(Update 22 januari 2021)

Na de goede berichten van begin januari 2021 m.b.t. de start van het vaccineren tegen Corona moeten we nu helaas weer met nóg zwaardere maatregelen komen om nieuwe besmettingen en mogelijke verspreiding van het Coronavirus (en vooral van de Engelse variant ervan) te voorkomen. U heeft het vast en zeker ook allemaal gevolgd in de diverse media. Ook voor De Vijverhof hebben deze strengere maatregelen consequenties. In deze brief informeren wij u hierover.

Avondklok
Gisteren heeft het kabinet besloten om een avondklok in Nederland in te stellen. Deze geldt van 21.00 – 04.30 uur en in ieder geval tot en met 9 februari a.s. Dat betekent voor De Vijverhof dat de receptie vanaf heden om 20.00 uur ’s avonds sluit en ook de deuren van het hoofdgebouw vanaf dat tijdstip gesloten zijn. Uiteraard kunt u, als u al binnen bent en nog op bezoek bent bij uw naaste, nog wel het pand verlaten na 20.00 uur. U moet er dan echter voor zorgen om voor 21.00 uur weer thuis te zijn.

Slechts één bezoeker per dag
Een andere belangrijke aanscherping in de maatregelen is het aantal bezoekers dat iedereen per dag mag ontvangen. Veel verpleeghuizen en woonzorgcentra hadden al langere tijd het beleid om slechts één bezoeker per dag toe te laten bij bewoners. Dit gold tot op heden niet binnen De Vijverhof. Met de nieuwste maatregelen zien wij ons gedwongen ook dit beleid te gaan voeren en het zwaarwegende advies van het kabinet over te nemen. Dat houdt in dat onze bewoners van het verpleeghuis vanaf heden nog slechts één bezoeker per dag kunnen ontvangen. Wij willen u verzoeken hier onderling goede afspraken over te maken.

En verder ……….
blijven alle eerdere maatregelen gelden: houdt altijd 1,5 meter afstand, draag een mondkapje en pas handhygiëne toe. Blijf zoveel mogelijk thuis en voorkom (onnodige) verplaatsingen.

Helaas geen fijne boodschap. Het virus en de noodzakelijke maatregelen vragen veel uithoudingsvermogen van een ieder.

(Update 16 december 2020)

In onze communicatie op 9 december gaven wij al aan rekening te houden met de mogelijkheid dat de corona maatregelen voor de Kerst nog konden worden aangescherpt. Dit is op maandag 14 december ook werkelijkheid is geworden. De premier heeft in een toespraak aangekondigd dat Nederland vanaf dinsdag 15 december in een strenge lockdown gaat omdat er een sterke stijging in het aantal besmettingen is in Nederland.

Ook voor De Vijverhof heeft dit consequenties. Hieronder informeren wij u over de belangrijkste veranderingen.

Deze lockdown zo vlak voor de feestdagen valt iedereen zwaar. Toch zijn de maatregelen noodzakelijk om het aantal besmetting terug te dringen. Binnen De Vijverhof merken wij ook dat het risico op besmettingen hoger is door een toename van het aantal verdenkingen.

Vanaf 15 december mag iedereen per dag maximaal 2 bezoekers ontvangen. Met een uitzondering op 24, 25 en 26 december waarop maximaal 3 bezoekers per dag ontvangen kunnen worden. Dit geldt ook voor iedereen woonachtig in en rond De Vijverhof. Belangrijk is dat u er wel rekening mee houdt dat de bezoekregeling binnen De Vijverhof onverminderd van kracht blijft en dat er ook op de feestdagen maximaal 2 bezoekers tegelijk aanwezig mogen zijn. Ook blijft gelden dat er te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden dient te worden en het gebruik van een mondkapje altijd verplicht is.

Overige maatregelen
Overige maatregelen die De Vijverhof moet doorvoeren zijn: het sluiten van de kapper, het stopzetten van de Gero fitnes, het doorschuiven van alle interne scholingen en het opnieuw vormgeven aan de kerstdiners voor onze verpleeghuis bewoners. Al met al flink wat aanpassingen.

Naast alle ingrijpende maatregelen verzoekt de premier wederom iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven om het aantal verplaatsingen te beperken. Wij beseffen dat dit zeker rond de feestdagen een zware boodschap is. Tóch verzoeken wij u om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Wij blijven er alles aan doen om nieuwe besmettingen en mogelijke verspreiding van het virus in het verpleeghuis te voorkomen. Daar hebben we ieders hulp bij nodig. Dus, houdt u zich alstublieft aan de voorschriften.

(Update 9 december)

Zoals aangekondigd door de minister in de persconferentie van dinsdag 8 december blijft de gedeeltelijke lockdown de komende weken nog van kracht. Dit betekent dat ook tijdens de komende feestdagen de huidige regels blijven gelden. Het is zelfs mogelijk dat voor de kerst de regels nog worden aangescherpt.

Het aantal besmettingen met corona in Nederland is nog te hoog om de regels te versoepelen. Dagelijks worden er nog mensen opgenomen in het ziekenhuis. Ook bij De Vijverhof hebben wij nog regelmatig te maken met een verdenking en soms ook met een besmetting bij zowel cliënten/bewoners als medewerkers. Het is en blijft een spannende tijd voor ons allen.


De geldende regels
Het is van groot belang dat wij ons allemaal houden aan de geldende regels om onnodige risico’s voor onze bewoners/cliënten, naasten en medewerkers te voorkomen. De huidige regels stellen onder andere dat u thuis maximaal 3 personen op bezoek mag krijgen. Tevens geldt dat er te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden dient te worden van het bezoek. De bezoekregeling zoals die op dit moment geldt binnen De Vijverhof blijft onverminderd van kracht. Dit betekent dat bewoners maximaal 2 bezoekers tegelijk mogen ontvangen op de kamer en het gebruik van een mondkapje altijd verplicht is.

Feestdagen
Met het oog op de komende feestdagen willen wij u verzoeken deze regels in acht te blijven nemen; hoe moeilijk dat wellicht ook is. Het is en blijft belangrijk om verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken. Wilt u toch op bezoek gaan bij familie of uw familielid ophalen ga dan goed na of u aan de voorwaarden kunt voldoen. Heeft u of een van uw huisgenoten klachten blijf dan thuis. Haalt u een familielid op met de auto maakt u dan gebruik van een mondkapje omdat de 1,5 meter in de auto niet gewaarborgd kan worden.

Wij blijven er alles aan doen om nieuwe besmettingen en mogelijke verspreiding van het virus in het verpleeghuis te voorkomen. Daar hebben we ieders hulp bij nodig. Dus, houdt u zich alstublieft aan de voorschriften.

(Update 1 december)

Het is alweer enige tijd geleden dat u een communicatie m.b.t. Corona van ons ontving. Dit komt mede doordat er in de persconferentie van afgelopen 17 november geen nieuwe maatregelen zijn aangekondigd. Ook was het de afgelopen periode relatief rustig in het verpleeghuis van De Vijverhof.

In de afgelopen weken is helaas wél een aantal cliënten uit de Thuiszorg positief getest. Het personeel heeft in reactie hierop direct de protocollen in werking gesteld en alle betrokkenen nauw op de hoogte gehouden. Ook bij enkel een verdenking worden direct de protocollen in werking gesteld. Op dit moment zijn er geen besmette bewoners in het verpleeghuisdeel en ook in de thuiszorg zijn momenteel geen besmette cliënten bekend. Iets om dankbaar voor te zijn.
We blijven regelmatig bewoners, cliënten en medewerkers testen bij een verdenking.

Op dinsdag 8 december staat de volgende persconferentie gepland. Iedereen ziet hier reikhalzend naar uit in de hoop dat er wat versoepelingen in de maatregelen worden aangekondigd rondom de feestdagen. Gezien het aantal besmettingen is het zeer de vraag of dit gaat gebeuren. Wij verwachten in ieder geval voorlopig geen veranderingen te kunnen doorvoeren rondom de activiteiten in het restaurant, de Plaza en de Brasserie. Na de persconferentie van 8 december a.s. kunt u opnieuw een communicatie van ons verwachten met de laatste stand van zaken.

In de tussentijd vragen we u nog altijd enige terughoudendheid in acht te nemen bij het bezoeken van De Vijverhof en uw naasten.
Het risico op besmettingen in de regio is nog steeds hoog. Voor ieders veiligheid is het van belang om zo min mogelijk ‘bewegingen’ in huis te hebben.

Wij blijven er alles aan doen om nieuwe besmettingen en mogelijke verspreiding van het virus in het verpleeghuis te voorkomen. Daar hebben we ieders hulp bij nodig. Dus, houdt u aan de voorschriften en blijft u thuis bij klachten van uzelf of uw huisgenoten.

(Update 5 november)

Wellicht ten overvloede willen wij u nog even wijzen op de consequenties van de nieuwe maatregelen, die afgelopen dinsdagavond door het kabinet tijdens de persconferentie zijn aangekondigd. Deze houden voor het bezoek aan onze verpleeghuis bewoners in, dat er niet meer dan twee bezoekers per dag mogen komen.

Nu hadden wij al een maximum van twee bezoekers per keer, aangezien de maatregel van anderhalve meter afstand houden betekent, dat er niet meer dan twee bezoekers tegelijkertijd in een kamer van een bewoner kunnen zijn. Dit wordt nu aangescherpt tot maximaal twee bezoekers per dag per bewoner. 
Wij vragen u zich hieraan te houden.

Ook vragen wij u nog steeds enige terughoudendheid in acht te nemen. Het risico op besmettingen in de regio is onverminderd hoog. Voor ieders veiligheid is het van belang om zo min mogelijk ‘bewegingen’ in huis te hebben.

Wij blijven er alles aan doen om nieuwe besmettingen en mogelijke verspreiding van het virus in het verpleeghuis te voorkomen. Daar hebben we ieders hulp bij nodig. Dus, houdt u aan de voorschriften en blijft u thuis bij klachten van uzelf of uw huisgenoten.

Ik wens u allen opnieuw veel sterkte in deze bijzondere tijd!

Met vriendelijke groet,
mede namens het Managementteam van De Vijverhof,
Marian van Roosmalen
Directeur-Bestuurder

(Update 2 november)

Op 21 oktober jongstleden moest de verpleegafdeling op de 2e etage Reigerlaanzijde in quarantaine vanwege een positief geteste bewoner. De betreffende bewoner is direct uit de afdeling geplaatst. Alle andere bewoners van de afdeling zijn diezelfde dag preventief getest. Afgelopen woensdag zijn alle bewoners van de afdeling nogmaals getest. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de uitslag voor alle bewoners opnieuw “negatief” was.

Dit betekent dat vanaf zaterdag 31 oktober alle afdelingen binnen De Vijverhof weer open zijn. Dit besluit hebben wij in nauwe afstemming met ons crisisteam genomen. Het betekent ook dat alle bewoners van De Vijverhof weer normaal bezoek kunnen ontvangen.

Zo min mogelijk ‘bewegingen’ in huis
Wèl willen wij u vragen daarbij nog steeds enige terughoudendheid in acht te nemen. Het risico op besmettingen in de regio is onverminderd hoog. Voor ieders veiligheid is het van belang om zo min mogelijk ‘bewegingen’ in huis te hebben.

Wij zijn uiteraard heel blij dat alle verpleegafdelingen weer open zijn en onze bewoners weer bezoek kunnen ontvangen. Wij zullen er alles aan blijven doen om nieuwe besmettingen en mogelijke verspreiding van het virus in het verpleeghuis te voorkomen. Daar hebben we ieders hulp bij nodig. Dus, houdt u aan de voorschriften en blijft u thuis bij klachten van uzelf of uw huisgenoten.

Ik wens u allen opnieuw veel sterkte in deze bijzondere tijd!

Met vriendelijke groet,
mede namens het Managementteam van De Vijverhof,
Marian van Roosmalen
Directeur-Bestuurder

(Update 22 oktober)

Afgelopen dinsdag heb ik u bericht over de laatste stand van zaken binnen De Vijverhof in relatie tot Corona. De inkt van deze communicatie was nog nauwelijks opgedroogd toen wij werden opgeschrikt door een nieuwe positief geteste bewoner. Dit maal op de 2e etage Reigerlaan. Het gaat op dit moment nog maar om één bewoner, maar gezien onze ervaringen de vorige keer houden wij ons hart vast.

Wat betekent dit?
Sinds gisteren is afdeling 2 Reigerlaan in quarantaine gegaan. De positief besmette bewoner is inmiddels uit de afdeling geplaatst. Alle bewoners van de afdeling zijn preventief getest. En uit voorzorg kunnen we nu slechts maximaal 1 bezoeker per dag per bewoner voor maximaal 1 uur toelaten op deze afdeling. De andere afdelingen blijven gewoon open.

Hoe verder?

We wachten nu eerst alle testresultaten af en afhankelijk daarvan moeten we al/niet overgaan tot het nemen van verdere maatregelen. Indien dit aan de orde is, informeren we u uiteraard weer zo snel mogelijk.

In de tussentijd blijft het van het grootste belang om enige terughoudendheid in acht te nemen. Het risico op besmettingen in de regio Rotterdam, Capelle, Krimpen is erg hoog. Voor ieders veiligheid is het van belang om zo min mogelijk ‘bewegingen’ in huis te hebben.

Het beleid om verplicht een mondkapje te dragen binnen het hoofdgebouw van De Vijverhof wordt voorlopig gecontinueerd. In de hal vindt u hand gel en mondkapjes en een instructie hoe deze te gebruiken.

Wij blijven er alles aan doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Daar hebben we ieders hulp bij nodig. Dus houdt u alstublieft aan de voorschriften en blijft u thuis bij klachten van uzelf of uw huisgenoten.

Ik wens u allen veel sterkte in deze bijzondere tijd!

Met vriendelijke groet,
mede namens het Managementteam van De Vijverhof,
Marian van Roosmalen
Directeur-Bestuurder

(Update 20 oktober)

De afgelopen weken hebben we u regelmatig geïnformeerd over het reilen en zeilen bij De Vijverhof in relatie tot de Corona-pandemie. Hierbij ontvangt u weer een update van de situatie. Wij informeerden u op 6 oktober dat – na een forse Corona-uitbraak op de 2e etage - alle verpleegafdelingen in De Vijverhof weer open zijn. Gelukkig is dat nog steeds het geval.

Bezoek & mondkapje
Inmiddels is ook de beperking van 1 bezoeker per bewoner per dag niet meer van kracht en geldt voor alle bewoners in ons verpleeghuis, dat zij maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd in de kamer kunnen ontvangen. Uiteraard met inachtneming van anderhalve meter afstand en het dragen van een mondkapje. Het beleid om verplicht een mondkapje te dragen binnen het hoofdgebouw van De Vijverhof wordt voorlopig gecontinueerd. In de hal vindt u hand gel en mondkapjes en een instructie hoe deze te gebruiken.

Dagbesteding & Ontmoeting
De weer (deels) opgestarte Dagbesteding en Ontmoeting blijven ook – met inachtneming van de huidige maatregelen – open.

Restaurantvoorziening
Helaas zien wij ons genoodzaakt de restaurantvoorziening in de Plaza tussen de middag, de Eetsalon op de woensdagavond en de Aan tafel op vrijdagavond te sluiten. Gezien de aangescherpte maatregelen, de gedeeltelijke lockdown waar ons land in zit en het explosief toenemende aantal Corona besmettingen in de regio Rotterdam, Capelle- en Krimpen aan den IJssel is het niet verantwoord om deze voorzieningen op dit moment open te houden. Met ingang van morgen zullen deze dan ook helaas gesloten worden. Uiteraard hopen we dat dit van korte duur is en zullen wij u direct berichten als er weer mogelijkheden ontstaan om deze voorzieningen te herstarten.

Een bijzondere tijd
We zitten met elkaar in een heel bijzondere tijd. Dat vraagt veel van ons allemaal. En dat zal ook nog een tijdje zo blijven, is de verwachting. We kunnen niet ‘verslappen’. Dat geldt in het bijzonder voor onze medewerkers. Zij zetten zich letterlijk dag en nacht in voor het welbevinden van onze cliënten. Een groot compliment aan hen allen is hier dan ook zeker op zijn plaats!!

Wij blijven er alles aan doen om een nieuwe uitbraak en mogelijke verspreiding van het virus te voorkomen. Daar hebben we ieders hulp bij nodig. Dus, wees terughoudend, houdt u aan de voorschriften en blijft u thuis bij klachten van uzelf of uw huisgenoten.

(Update 6 oktober 2020)

De afgelopen weken hebben we u geïnformeerd over de Corona uitbraak op de verpleegafdeling op de 2e etage van De Vijverhof. Deze etage is toen gesloten en ook de 1e etage aan de Reigerlaan is vervolgens uit voorzorg in quarantaine gegaan.

Alle afdelingen weer open
Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat vanaf vandaag alle afdelingen binnen De Vijverhof weer open zijn. Dit besluit hebben wij in nauwe afstemming met ons crisisteam en met de GGD genomen. 

Dat betekent, dat ook alle bewoners van de 2e etage weer bezoek kunnen ontvangen; zij het de komende twee weken nog wel met de beperking van 1 bezoeker per bewoner per dag.

Preventieve maatregelen
Wél wil ik u vragen nog steeds enige terughoudendheid in acht te nemen, daar het risico op besmettingen in de regio erg hoog is. Voor ieders veiligheid is het van belang om zo min mogelijk ‘bewegingen’ in huis te hebben. Wij zetten alle mogelijke preventieve maatregelen in om de kans op een nieuwe uitbraak te minimaliseren. Daarom wordt het beleid om verplicht een mondkapje te dragen binnen het hoofdgebouw van De Vijverhof voorlopig gecontinueerd. In de hal vindt u handgel en mondkapjes en een instructie hoe deze te gebruiken.

Wij zijn uiteraard heel blij dat alle verpleegafdelingen weer open zijn en onze bewoners weer bezoek kunnen ontvangen. Wij zullen er alles aan blijven doen om een nieuwe uitbraak en mogelijke verspreiding van het virus in het verpleeghuis te voorkomen. Daar hebben we ieders hulp bij nodig. Dus, houdt u aan de voorschriften en blijft u thuis bij klachten van uzelf of uw huisgenoten.

(Update 24 september)

Afgelopen week hebben we u geïnformeerd over de Corona uitbraak op de verpleegafdeling op de 2e etage van De Vijverhof. Deze etage is toen gesloten en ook de 1e etage aan de Reigerlaan is vervolgens uit voorzorg in quarantaine gegaan.

Inmiddels zijn we ruim een week verder en is de 1e etage weer geopend. De 2e etage is nog gesloten. Dat betekent, dat helaas nog altijd geen bezoek mogelijk is op deze verdieping.

Mondkapjesplicht
Alle maatregelen die wij nemen, stemmen we nauwkeurig af met de GGD en met ons crisisteam. Dat heeft geresulteerd in een ‘mondkapjesplicht’ binnen De Vijverhof. Dat houdt in dat er te allen tijde een mondkapje gedragen moet worden door medewerkers en bezoekers - overal binnen het hoofdgebouw. In de hal vindt u hand-gel, mondkapjes en een instructie hoe deze te gebruiken. Wij zetten alle mogelijke preventieve maatregelen in om de kans op verdere verspreiding te minimaliseren.  

De brievenbussen bij de ingang van het hoofdgebouw aan de Steenloperstraat zijn gewoon bereikbaar. De bewoners van de Steenloperstraat die normaal gesproken gebruik maken van de binnen liften die in de centrale hal uitkomen, wordt verzocht hier zo min mogelijk gebruik van te maken.

Wanneer er verandering komt in de huidige situatie zullen we u hier uiteraard over op de hoogte brengen.

Wij willen u verzoeken om bezoek aan De Vijverhof zoveel mogelijk te beperken indien mogelijk.

Net als u hopen we, dat we deze situatie zo snel mogelijk achter ons kunnen laten.

(Update 16 september)

Dinsdag 15 september jongstleden is De Vijverhof helaas geconfronteerd met een uitbraak van het Corona virus op de verpleegafdeling op de 2e etage. Deze etage is daarom gesloten. Ook is uit voorzorg op afdeling 1 de Reigerlaan-gang gesloten en in quarantaine gegaan. Dit alles in nauw overleg met de GGD en ons crisisteam. 

Een en ander betekent op dit moment dat er geen bezoek mogelijk is op de hierboven genoemde afdelingen. Ook zetten we alle mogelijke preventieve maatregelen in die maar mogelijk zijn om de kans op verspreiding te minimaliseren.

Wanneer er verandering komt in de huidige situatie zullen we u hier uiteraard over op de hoogte brengen.

Het doet ons verdriet dat wij opnieuw hebben moeten besluiten dat (een deel van) onze bewoners geen bezoek meer mag ontvangen. Op dit moment focussen wij ons vooral op de organisatie van de zorg en het voorkomen van verdere besmettingen.

Wij willen u verzoeken om bezoek aan De Vijverhof zoveel mogelijk te beperken indien mogelijk.

Net als u hopen we, dat we deze situatie zo snel mogelijk achter ons kunnen laten.

(Update 25 juni)

Na de persconferentie van het kabinet van gisterenavond, waarin werd aangekondigd dat de bezoekregeling voor verpleeghuizen verder versoepeld mag worden, willen wij u informeren over de openstelling van De Vijverhof voor alle bezoekers van de bewoners van onze zorgafdelingen met ingang van a.s. zaterdag 27 juni. Ook mogen de bewoners weer zelfstandig naar buiten.

Wat betekent dit concreet?
Vanaf 27 juni kan bezoek voor álle bewoners van de verpleegafdelingen weer op het door hen zelf gewenste moment naar De Vijverhof komen. Zij kunnen naar buiten gaan, gaan wandelen of op de kamer afspreken. Wél met inachtneming van de anderhalve meter regel! Dit blijft ontzettend belangrijk, aangezien het virus niet verdwenen is.
De algemene regels m.b.t. Corona – anderhalve meter afstand houden, geen handen schudden, in de elleboog hoesten of niezen, veelvuldig handen wassen en bij klachten thuis blijven – moeten nog steeds in acht genomen worden. Wij vragen iedereen zich daar strikt aan te houden.
Ook andere activiteiten, als de dagbesteding, breiden wij weer langzaam uit.

Wij zijn blij dat we deze volgende stappen kunnen zetten. We blijven u op de hoogte houden van eventuele verdere verruimingen zodra we deze kunnen gaan realiseren.

Voor inzage van de hele brief: bekijk of download de bijlage:
Bijlage/brief cliënten en 1e contactpersonen

(Update 18 juni)

In de communicatie van 9 juni jl. hebben wij met u gedeeld wat de eerste stap van Fase 2 van de bezoekregeling binnen De Vijverhof inhoudt. Fase 2 is gisteren, op 17 juni, ingegaan. Graag willen wij u hierbij informeren over een extra verruiming binnen fase 2. Deze zal ingaan vanaf dinsdag 23 juni. Deze extra stap is voortgekomen uit de evaluatie, die wij wekelijks houden, waarbij de uitvoering van de bezoekregeling uitgebreid wordt besproken en geëvalueerd.

Wat houdt deze extra verruiming binnen Fase 2 in voor De Vijverhof?
Vanaf 23 juni kan voor álle bewoners van de verpleegafdelingen een tweede bezoekmoment in de week worden ingepland. Ook dit bezoekmoment is een uur en geldt uitsluitend voor de twee vaste contactpersonen. Dit bezoekmoment kan gebruikt worden voor één van de volgende drie opties: een wandeling, een ontmoeting op het terras – op voldoende afstand – óf een afspraak binnen (voor onze PG-bewoners in de serre of de salon en voor onze somatiek-bewoners op de kamer). Wij zullen hiervoor 5 zitjes buiten op het terras van De Vijverhof creëren. Wanneer voldoende afstand bewaard wordt, is het bij deze zit-gelegenheid niet noodzakelijk om een mondkapje te gebruiken. Bij een bezoek op de afdeling wél.

Bekijk of download de bijlage:
Bijlage/brief cliënten en 1e contactpersonen

(Update 10 juni)

Zoals aangekondigd door de minister in de persconferentie van woensdag 3 juni mogen Verpleeghuizen, wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden, een maand eerder dan gepland door naar de 2e fase van de bezoekregeling. Wij streven er binnen de Vijverhof naar om woensdag 17 juni hiermee te starten.

Voor de Vijverhof betekent dit o.a. dat er een tweede vaste bezoeker mee mag komen tijdens het wekelijkse bezoekmoment. Ook zijn er recent speciale rolstoelschermen aangeschaft waardoor buiten wandelen met een cliënt in de rolstoel nu ook tot de mogelijkheden behoort.

Via onderstaande link treft u de informatie die wij op 9 juni naar onze cliënten hebben verstuurd. Hierin staat o.a. belangrijke informatie, de voorwaarden, contact en nogmaals de handreiking voor het bezoekbeleid.

Bekijk of download de bijlage:
Bijlage/brief cliënten en 1e contactpersonen

(Update 25 mei)

Zoals aangekondigd door de minister in de persconferentie van afgelopen dinsdag mogen Verpleeghuizen voorzichtig aan een bezoekregeling gaan instellen. En dat gaan we doen! Wij streven er binnen de Vijverhof naar om a.s. woensdag 27 mei hiermee te starten. We zijn erg blij met de versoepeling en tegelijkertijd vinden we het spannend. Daarbij komt dat de versoepeling van de bezoekregeling aan flink wat voorwaarden en regels is gebonden.

Via onderstaande link treft u de informatie die wij vrijdag naar onze cliënten hebben verstuurd over het onderwerp. Met o.a. belangrijke informatie, voorwaarden, contact en de handreiking voor bezoekbeleid.

Bekijk of download de bijlage
Bijlage/brief cliënten en 1e contactpersonen

(Update 13 mei)

Het lijkt erop dat we heel voorzichtig aan in een volgende fase van de Corona crisis terecht komen. Na de persconferenties van afgelopen woensdag 6 mei zijn een aantal maatregelen versoepeld. Ook gaat er een pilot starten waarin versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen wordt ingezet. Per Veiligheidsregio mag 1 locatie mee doen. Dat is in de regio Rotterdam-Rijnmond, waar De Vijverhof toe behoort, een locatie van de Stichting Humanitas geworden.

Wij volgen uiteraard nauwgezet wat de ervaringen zijn in deze pilots, zodat ook wij hopelijk over een paar weken wat versoepelingen kunnen toepassen in de bezoekregeling.

Wat doen we in De Vijverhof?

In de tussentijd gaan we in De Vijverhof voorzichtig aan een aantal maatregelen versoepelen voor de bewoners en cliënten. Nog niet voor het bezoek, de huurders of voor de vrijwilligers. Ook het restaurant, de Plaza, de kapper, de ontmoetingen kunnen nog niet opengesteld en opgestart worden. Maar wél gaan we bv. zorgen dat de bewoners op onze somatische afdelingen weer 1 keer in de week naar de serre kunnen om een gezamenlijke activiteit te doen. Niet meer dan 5 bewoners per keer. Een heel klein stapje voorwaarts ten opzichte van de situatie nu, waar iedereen alleen op de kamer moet blijven. Ook gaan we voor een paar cliënten de dagbesteding mondjesmaat opstarten in De Brug. Alleen voor die mensen, die het eigenlijk niet meer redden op de huidige manier. Het gaat dan om drie cliënten per keer, die samen met één medewerker een gezamenlijke activiteit gaan doen en samen eten; niet meer dan 3 uur per dag. In totaal starten we deze activiteit voor zo’n 10 cliënten weer op. Daarnaast gaan we de pedicure behandelingen wat uitbreiden voor die bewoners die dat écht nodig hebben. We hanteren bij al deze versoepelingen uiteraard alle richtlijnen en voorzorgsmaatregelen. Allemaal misschien nog niet schokkend veel, maar tóch ……. het zijn kleine stapjes, die we hopelijk op niet al te lange termijn kunnen gaan uitbouwen.

Contact
In de tussentijd blijven wij de Raamgesprekken organiseren: de ene week voor onze somatische bewoners; de andere week voor onze PG-bewoners. De ervaringen met deze raamgesprekken zijn over het algemeen zeer positief. Tot nu toe hielden wij strikt vast aan één naaste op de terras spreekplek voor elke bewoner. Vanaf nu staan wij het toe, dat er twee naasten uit hetzelfde gezin en wonend in hetzelfde huis – zoals ook de landelijke richtlijn is - deel kunnen nemen aan het raamgesprek op de Begane Grond. Indien er sprake is van twee naasten, die niet in hetzelfde huis wonen, kan de spreektijd van het Raamgesprek op de Begane Grond,eventueel gesplitst worden. Dit omdat we anders niet de afstand van anderhalve meter kunnen garanderen. Sowieso is het natuurlijk de bedoeling om deze afstand op het terras altijd in acht te nemen.

Daarnaast blijven we ook de Hoogwerker inzetten voor de Raamgesprekken op de 1e en 2e etage van De Vijverhof voor de bewoners, die niet naar beneden kunnen voor het Raamgesprek. Hierbij blijft wél de regel gelden dat er maar één naaste per keer mee naar boven kan. De eerder afgesproken contact moment en bv. beeldbellen blijven uiteraard van kracht en tot de mogelijkheden behoren.

Voor onze Thuiszorg- en VPT-cliënten blijft het dringende advies gelden om niet meer dan één bezoeker per dag te ontvangen. En het aantal bezoekers te beperken tot twee personen, zoals is aangegeven in de landelijke richtlijnen. Ook blijft de maatregel van kracht dat er op het moment van zorgverlening geen bezoek aanwezig kan zijn.

Tot slot
De Coronacrisis vraagt van ons allen een lange adem en veel geduld en uithoudingsvermogen. Ik wil hier nogmaals benadrukken dat álle maatregelen die wij in De Vijverhof nemen niet alleen ter bescherming zijn van onze bewoners en medewerkers, maar ook van alle andere inwoners van en betrokkenen bij ons dorp (de huurders, de vrijwilligers, familie, naasten, buren enz.). Laten we dit blijven onthouden!

Wij blijven er met elkaar alles aan doen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan en besmettingen te voorkomen. Ieders hulp en medewerking is daarbij geboden. Goede ideeën en constructieve voorstellen zijn te alle tijden welkom. U kunt daarvoor contact opnemen met de teamleider, de EVV, uw contactpersoon of via de mail.

Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

(Update 7 mei)

“Het lijkt erop dat we heel langzaam de goede kant op gaan met de beheersing van het Coronavirus. In de persconferentie van 6 mei jl. is voor de komende periode versoepeling van een aantal maatregelen afgekondigd. Echter, verstandig handelen en voorzichtigheid blijven het devies! De bezoekregeling zoals die op dit moment geldt voor De Vijverhof blijft onverminderd van kracht."

In de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar Capelle aan den IJssel toe behoort, wordt de bezoekregeling in 1 verpleeghuis verruimd en dat is niet in De Vijverhof. Wij volgen met grote belangstelling de ervaringen die in het land op de testlocaties worden opgedaan.

Wél bekijken wij op dit moment intern welke maatregelen en spelregels wij eventueel kunnen versoepelen voor onze bewoners binnen De Vijverhof. U kunt hierover in de week van 11 mei meer informatie van ons verwachten.”

(Update 23 april)

Dinsdagavond 21 april heeft het kabinet middels een persconferentie laten weten dat de maatregelen rondom het Coronavirus, die betrekking hebben op de ouderenzorg, worden verlengd tot in ieder geval 20 mei 2020. Dit betekent voor De Vijverhof dat ook wij alle maatregelen zoals die er al waren, handhaven tenminste tot deze datum.

Bezoek
Het opvolgen van deze richtlijnen houdt onder andere in, dat de deuren voor bezoekers van alle vier de zorgafdelingen van De Vijverhof tot nader bericht gesloten blijven. Wij realiseren ons ten zeerste dat dit een zware maatregel is en zijn daarom ook actief op zoek naar andere oplossingen om meer contactmogelijkheden te kunnen realiseren. Uiterlijk begin volgende week ontvangt u van ons hier nadere informatie over.

Zoals eerder aangegeven worden er uitzonderingen gemaakt voor inwoners, die zich in de terminale fase of vergelijkbare omstandigheden bevinden. Deze uitzonderingen zullen plaatsvinden in goed overleg met de specialist ouderengeneeskunde en de teamleiders en worden op initiatief van De Vijverhof ingezet.

Overige maatregelen
Ook de overige maatregelen die zijn getroffen zoals afspraken rondom de was, beeldbellen en het wekelijkse contact met de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende/Verpleegkundige (EVV) blijven doorgaan zoals afgesproken.

Vragen?
Bij vragen kunt u overdag contact opnemen met de teamleider van de afdeling. Houdt u verder ook onze website in de gaten. Wij houden u hiermee voortdurend op de hoogte.

Tot slot
Wij begrijpen dat dit voor iedereen een zeer moeilijke periode is; zeker nu de maatregelen nog langer blijven bestaan. Tegelijkertijd mogen we met grote dankbaarheid constateren dat er gelukkig tot op heden nog geen besmetting met het Coronavirus onder onze kwetsbare bewoners is (geweest). We zien ons daarom gesterkt in de door de deskundigen voorgeschreven strenge aanpak en onderschrijven het actief opvolgen van de maatregelen in deze ongekende crisis om onze kwetsbare bewoners te blijven beschermen. Wij hebben ieders hulp daarbij hard nodig en vragen u daarom ook begrip voor deze maatregelen en uw medewerking om op deze manier verdere verspreiding zoveel als mogelijk te voorkomen.

Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

(Update 21 april)

De Vijverhof doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel cliënten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. 

Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.

Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen. 

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt. 

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met Pauline Macdaniel via +31 (0)10 450 37 55 of p.macdaniel@hsbdevijverhof.nl

(Update 1 april)

Het blijven zeer roerige tijden. In de avond van 31 maart heeft het kabinet laten weten dat alle maatregelen die al zijn genomen rondom het Coronavirus, zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dit betekent voor De Vijverhof dat ook wij alle maatregelen zoals die er al waren, handhaven tenminste tot en met 28 april 2020.

Wij realiseren ons ten zeerste dat verlenging van deze maatregelen steeds meer impact krijgt op sociale relaties en contacten. Maar om in deze ongekende crisis de levens van de meest kwetsbare ouderen te beschermen, is verlenging noodzakelijk. De maatregel om geen bezoekers meer toe te laten in ons Woonzorgcentrum blijft dus onverminderd van kracht. Alle activiteiten, ontmoetingen, de Plaza en de Brasserie blijven gesloten. Ook op onze verpleegafdelingen en in de overige centrale ruimtes kunnen wij geen bezoekers toelaten.


Vragen?
Houdt u onze website in de gaten. Wij houden u hiermee voortdurend op de hoogte.

Wij begrijpen dat dit voor iedereen een moeilijke periode blijft. Wij hebben ieders hulp hard nodig en vragen u daarom ook begrip voor voortzetting van deze maatregelen en uw medewerking om op deze manier verdere verspreiding van het virus zoveel als mogelijk te voorkomen.

(Update 24 maart)

Gisteren heeft het kabinet de maatregelen in verband met het Coronavirus verder aangescherpt. Vanwege de aangescherpte richtlijnen doen wij een extra beroep op onze Thuiszorgcliënten om geen bezoek te ontvangen op momenten van zorgverlening én om bezoek zoveel mogelijk te beperken tot 1 bezoeker per dag.

Deze extra aanscherpingen hebben niet direct invloed op de maatregelen, die De Vijverhof al genomen had naar aanleiding van de eerder afgekondigde maatregelen van 19 maart jl. Daarbij werd ingesteld dat inwoners van verpleeghuizen geen bezoek meer mogen ontvangen. De Vijverhof heeft vervolgens vanaf vrijdag 20 maart de deuren voor bezoekers van alle zorgafdelingen tot nader bericht gesloten. 

Wij beseffen ons ten zeerste dat dit zeer zware maatregelen zijn, die de nodige impact hebben op sociale relaties en contactenMaar om in deze ongekende crisis de levens van de meest kwetsbare ouderen te beschermen, zijn uitzonderlijke maatregelen nodig.

Uitzonderingen
Wij maken een uitzondering voor inwoners welke zich in de terminale fase en vergelijkbare omstandigheden bevinden. Het is van belang om goed afscheid te kunnen nemen. Deze uitzonderingen zullen altijd op initiatief van De Vijverhof komen en in goed overleg plaatsvinden met de specialist ouderengeneeskunde en de teamleider. Ook nemen wij nog steeds mensen op in De Vijverhof. Wel bekijken we per situatie wat de mogelijkheden zijn en wegen we af wat de best beschikbare optie is.

Vrijwilligers
Ook vrijwilligers zullen geen bezoeken meer afleggen aan de afdelingen. Alle bezoeken aan de zorgafdelingen, die niet noodzakelijk zijn, worden gestaakt.

Vragen?
Bij vragen kunt u overdag contact opnemen met de eerst verantwoordelijke verzorgende/ verpleegkundige (EVV) of de teamleider van de afdeling. Houdt u verder ook onze website in de gaten. Wij houden u hiermee voortdurend op de hoogte.

Zoals eerder aangegeven, volgen wij strikt de richtlijnen van het kabinet/de RIVM. Op onderstaande link kunt u alle informatie hierover vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

(Update 20 maart)

In de avond van 19 maart hebben premier Rutte en minister de Jonge van Volksgezondheid de maatregel ingesteld dat inwoners van verpleeghuizen geen bezoek meer mogen ontvangen. De Vijverhof geeft gehoor aan deze maatregel en sluit dan ook vanaf vrijdag 20 maart de deuren voor bezoekers van alle vier de zorgafdelingen tot nader bericht.

Woonzorgcentrum De Vijverhof sluit de deuren voor bezoek

Wij als De Vijverhof beseffen ons ten zeerste dat dit een zware maatregel is, die de nodige impact heeft op sociale relaties en contacten. Maar om in deze ongekende crisis de levens van de meest kwetsbare ouderen in onze verpleeghuizen te beschermen, zijn uitzonderlijke maatregelen nodig.

Uitzonderingen 
Zoals aangegeven in de media worden er uitzonderingen gemaakt voor inwoners welke zich in de terminale fase en vergelijkbare omstandigheden bevinden. Het is van belang om goed afscheid te kunnen nemen. Deze uitzonderingen zullen plaats vinden in goed overleg met de specialist ouderengeneeskunde en de teamleiders. Het initiatief om in deze situaties af te wijken van de afspraak zal komen vanuit De Vijverhof.

Tevens zullen wij nog steeds mensen opnemen in De Vijverhof. Wel bekijken we per situatie wat de mogelijkheden zijn en wegen we af wat de best beschikbare optie is.

VPT op de afdeling 
Ook bezoekers van de inwoners met een VPT pakket woonachtig op of aangrenzend aan de zorgafdelingen kunnen niet meer op bezoek komen.

Vrijwilligers
Ook vrijwilligers zullen geen bezoeken meer afleggen aan de afdelingen. Alle bezoeken aan de zorgafdelingen, die niet noodzakelijk zijn, worden gestaakt.

Wasgoed/benodigdheden
Van veel inwoners wordt de was verzorgd door familieleden en/of naasten. In overleg met de afdeling wordt de was beneden bij de linnenkamer afgegeven. Daar kan van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 12.00 de vuile was worden opgehaald en schone was worden afgeleverd. Tevens is er de mogelijkheid om hier andere benodigdheden zoals zeep en tandpasta af te geven. Op alles wat wordt afgegeven in de linnenkamer dient duidelijk naam en afdeling genoteerd te zijn.