Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

27 februari 2020

Visie biedt focus op ouderenzorg in Capelle en Krimpen aan den IJssel

‘We willen niet alleen samenwerken, we willen met elkaar het verschil maken!’ In een notendop is dit de ambitie van ouderenzorgbestuurders in Capelle en Krimpen aan den IJssel.

Visie biedt focus op ouderenzorg in Capelle en Krimpen aan den IJssel

De bestuurders van zes ouderen-zorginstellingen hebben gezamenlijk een regiovisie voor de ouderenzorg gemaakt. Deze visie werd op maandag 17 februari jl. in Verpleeghuis Rijckehove gepresenteerd aan ketenpartners zoals de gemeente, huisartsen en onderwijsinstellingen. Zo willen ze er alles aan doen om het snel groeiend aantal ouderen in de regio, ondanks een oplopend tekort aan medewerkers, goede zorg te blijven bieden.

 “Met deze visie hebben we focus op wat we moeten doen en waar we elkaar op kunnen aanspreken”, zegt Marian van Roosmalen, bestuurder van De Vijverhof tijdens de presentatie. Zo hebben de ouderenzorginstellingen afgesproken dat ouderen zo lang mogelijk thuis of dichtbij hun naasten blijven wonen. Als dat nodig is met hulp. En als er specifieke zorg nodig is die de instellingen niet kunnen bieden, organiseren ze deze samen met aanbieders in de omliggende regio. Zodat ook deze zorg zo dichtbij als mogelijk blijft.

Focus

De visie focust ook op hoe medewerkers behouden en geworven kunnen worden. Nu al is – in heel Nederland – een tekort aan geschikt personeel. De bestuurders willen investeren in met name vast personeel en deze binden aan de regio. Onder meer door ze te helpen hun loopbaan te ontwikkelen, ook als dit beter kan bij een andere ouderenzorgaanbieder in de regio. “Ik wil jullie complimenteren met deze visie die van groot belang is voor de ouderenzorg in de regio. Echt een mooie en belangrijke stap”, aldus Johan Boumans, zorginkoper van het zorgkantoor van Zilveren Kruis. De organisaties die de regiovisie hebben gemaakt zijn: Aafje, Cedrah, Humanitas, Lelie zorggroep, De Vijverhof en De Zellingen.

Wil je meer weten over deze regiovisie neem dan contact op met Erwin Korevaar, e.korevaar@cedrah.nl.