Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

12 februari 2020

Medewerkers en vrijwilligers De Vijverhof zamelen € 762,50 in voor Stichting Hartekind

Onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen is hard nodig. Dat vinden ook de medewerkers en vrijwilligers van De Vijverhof. Samen zamelden zij € 762,50 in voor de Stichting Hartekind, die dit onderzoek financiert. Een cheque met dit bedrag werd op 30 januari jl. door Marian van Roosmalen – directeur van De Vijverhof – overhandigd aan de 7-jarige Mason, die al drie openhartoperaties heeft moeten ondergaan.

Medewerkers en vrijwilligers De Vijverhof zamelen  € 762,50 in voor Stichting Hartekind

Afgelopen december kregen medewerkers en vrijwilligers van De Vijverhof een aantal cadeaubonnen met een waarde van € 7,50 per stuk. Tijdens de kerstinstuif in het woonzorgcentrum konden zij zelf bepalen bij welke kraampjes zij deze bonnen wilden verzilveren, bijvoorbeeld voor iets lekkers van de plaatselijke supermarkt, slager of kaasboer. Een bon doneren aan de Stichting Hartekind kon ook. Dit leverde een mooi bedrag op.

Geld voor onderzoek

In Nederland worden ieder jaar 1.500 kinderen geboren met een hartafwijking; de meest voorkomende aangeboren afwijking die er is. Nog geen vijftig jaar geleden overleden bijna alle kinderen met deze afwijking. Dankzij nieuwe behandelmethoden wordt meer dan 90% van alle kinderen met een aangeboren hartafwijking volwassen. Een beter vooruitzicht voor de 25.000 kinderen die hiermee te maken hebben. Maar er is meer onderzoek nodig, om alle patiëntjes te kunnen helpen. Stichting Hartekind – opgericht door ouders vanuit de patiëntenvereniging aangeboren hartafwijkingen – financiert dit levensbelangrijke onderzoek. Medewerkers en vrijwilligers van De Vijverhof hebben hier met liefde een steentje aan bijgedragen.

Meer over de Stichting Hartekind is te lezen op www.hartekind.nl.