Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

23 januari 2020

De Wet zorg en dwang

Op 1 januari is de nieuwe Wet zorg en dwang ingegaan (vervangt de wet BOPZ). Deze wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen.

De Wet zorg en dwang

De kern van deze wet is: 'Nee, tenzij'. Oftewel: onvrijwillige zorg bij mensen met dementie of een verstandelijk beperking moet zo veel mogelijk worden voorkomen. En gevaarlijke situaties moeten altijd met vrijwillige zorg worden opgelost, ook bij ernstig probleem-gedrag. De Wet zorg en dwang geldt niet alleen in instellingen, maar ook in de thuis-situatie.

Binnen De Vijverhof zijn we al heel bewust met de voorbereiding op deze wet bezig. Onze insteek: vrij waar het kan, zorg waar het moet en altijd persoonsgericht. De komende maanden informeren we u hier verder over.

https://www.dwangindezorg.nl/wzd
www.zorgvoorbeter.nl/onvrijwillige-zorg