Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

18 december 2019

De Vijverhof benoemt Marian van Roosmalen als nieuwe bestuurder

Marian van Roosmalen (60) is benoemd als directeur-bestuurder van Woonzorgcentrum De Vijverhof en treedt per 1 januari 2020 in vaste dienst.

De Vijverhof benoemt Marian van Roosmalen als nieuwe bestuurder

Marian is al bekend in De Vijverhof. Vanaf 1 mei 2019 startte zij als interim-bestuurder en ze zet nu feitelijk haar werk in De Vijverhof voort. De Raad van Toezicht is blij dat Marian, na een open sollicitatieprocedure, met volle instemming benoemd kan worden. Ook de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en het Managementteam hebben een positief advies gegeven.

Zo is het dus mogelijk dat het beleid dat Marian samen met de leden van het Managementteam heeft uitgezet, voortgezet zal kunnen worden. Dit betekent onder andere:

  • zorgen dat De Vijverhof excelleert in Kwaliteit in de breedste zin van het woord;
  • zorgen dat de inwoners en huurders het fijn blijven vinden om in De Vijverhof te wonen en de medewerkers en vrijwilligers het fijn blijven vinden om in De Vijverhof te werken;
  • zorgen dat de organisatie nog professioneler wordt in ondersteuning, bedrijfsvoering en transparante communicatie;
  • zorgen voor een nóg betere regionale samenwerking.

In Marian hebben we een waardige directeur-bestuurder gevonden na een turbulente periode waarin we moesten kiezen voor een interim-bestuurder. We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Jos Klaasse
voorzitter Raad van Toezicht